Cách phát âm /f/ trong tiếng Anh

/f/ là một trong những âm thường xuyên xuất hiện trong các từ tiếng Anh. Âm /f/ khá dễ đọc, tuy nhiên bạn có chắc là mình đã phát âm đúng âm này? Hãy cùng tham khảo cách phát âm phụ âm /f/ cho chuẩn nào!

am-f-trong-tieng-anh

Âm /f/ trong tiếng Anh

 

1. Cách phát âm phụ âm /f/:

Bước 1: đặt răng hàm trên trên môi dưới, thổi luồng hơi đi ra qua môi, miệng hơi mở một chút.

Lưu ý:

  • Môi dưới và hàm răng trên chuyển động rất gần nhau nhưng không chạm vào nhau.
  • Luồng hơi sẽ từ từ đi ra ngoài qua khe hở nhỏ giữa hàm răng trên và môi dưới.
  • Đây là một phụ âm vô thanh nên khi phát âm âm dây thanh quản sẽ không rung các bạn nhé! 

Hãy theo dõi video dưới đây để nắm rõ cách phát âm hơn nhé!

Video hướng dẫn cách phát âm phụ âm /f/

2. Bài tập phát âm phụ âm /f/:

Coffee  =  /ˈkɒfi/

Photo  =  /ˈfəʊtəʊ/

Feel  =  /fiːl/

Fine  =  /faɪn/

Feet =  /fiːt/

3. Những trường hợp phát âm là /f/

a. Chữ cái "F" trong một từ thường được phát âm là /f/

Fan = /fæn/

Phone = /fəʊn/

Fill = /fɪl/

b. "ph" và "gh" được phát âm là /f/

Cough = /kɒf/

Phrase = /freɪz/

Phonetic = /fəˈnetɪk/