Phương pháp làm bài IELTS Reading dạng Summary Completion

Đối với dạng bài IELTS READING dạng Summary Completion bạn sẽ được cung cấp một đoạn văn đã tóm tắt thông tin của bài đọc. Trong đoạn tóm tắt này sẽ có các từ còn thiếu và nhiệm vụ của bạn chính là tìm trong bài đọc từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Sẽ có 2 trường hợp câu trả lời của đề thi cho: (1) bạn được cung cấp các list câu trả lời, (2) bạn phải tự tìm từ thích hợp trong đoạn văn và nhiệm vụ của bạn chính là tìm ra câu trả lời chính xác.

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

Mục đích của dạng bài Summary Completion chính là kiểm tra một số kỹ năng sau của bạn: 

  • Hiểu ý nghĩa chung của bài đọc qua bản summary.
  • Khả năng scanning thông tin chính xác trong văn bản.
  • Khả năng xác định các từ đồng nghĩa và hiểu được chúng.

Lưu ý:

Các thông tin trong bản tắt đều có trong bài đọc được cho, tuy nhiên các thông tin trong bản tóm tắt đều đã được paraphrase và thay bằng các từ/cụm từ đồng nghĩa.

1. Hướng dẫn phương pháp chi tiết cách làm bài IELTS Reading dạng Summary Completion:

Ví dụ minh họa bài đọc:

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

Bước 1: Đọc kỹ yêu cầu đề bài:

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

Trong trường hợp này, đề bài yêu cầu bạn "NO MORE THAN TWO WORDS" (câu trả lời không quá 2 từ). Bạn phải chắc chắn câu trả lời của mình thoản mãn yêu cầu nhé.

Bước 2: Đọc đoạn tóm tắt một cách cẩn thận AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+ Bạn có thể thấy câu đầu tiên của đoạn tóm tắt: "People's bodies and ___ grow "- như vậy dựa vào đây ta có thể thấy (1) từ cần điền phải là một thứ mà con người sở hữu, (2) vì "grow" là động từ nên trước đó phải là một danh từ. AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+ Các bạn nên dùng bút để highline những (1) keyword, (2) linking words trong đoạn tóm tắt để tìm các ý chính giống với đoạn văn được cho nhé.

Bước 3: Khoanh vung đoạn văn

Ở bước này các bạn hãy dựa vào những keyword và linking word đã tìm được trong đoạn tóm tắt và đối chiếu với đoạn văn được cho trong bài. AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+ Bước 4: đọc đoạn văn đã được khoanh vùng AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+ Khi xác định được vị trí của đoạn văn, bạn đã có thể dễ dàng tìm ra đáp án câu hỏi.

Bước 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+ AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+ Các bạn hãy ghi nhớ rằng đoạn tóm tắt luôn sử dụng từ đồng nghĩa và đã paraphrase để đánh lạc hướng chúng ta nên hãy đọc thật kỹ thi thấy thông tin để chọn được từ phù hợp nhé!

Bước 6: Kiểm tra câu trả lời

Sau khi đã hoàn thành bài đọc các bạn hãy xem lại các điều kiện sau để đảm bảo câu trả lời của mình thỏa mãn yêu cầu đặt ra hay chưa:

- Câu trả lời đúng với nội dung của bài đọc hay chưa.

- Câu trả lời có đủ/thừa số từ được yêu cầu.

- Câu trả lời có đúng ngữ pháp/ chính tả hay chưa.

- Câu trả lời đã đúng form chưa (số ít/số nhiều ...)

Chúc các bạn thành công!

Anh ngữ AMES