Sử dụng LINKING WORDS trong bài thi IELTS Speaking để dành điểm cao (Phần 2)

Các bạn tham khảo phần 1 tại đây nhé!

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

2. Ví dụ sử dụng linking words trong bài thi IELTS Speaking: 

Question: Do you eat much fruit?

Answer: Yes, I do. I love tropical fruit like mangoes and pineapples. 

Q: Do you think fast food is bad?

A: Yes, I do. It is eating too often. It can cause problems such as heart disease or diabetes. Also, it can lead to weight problems which are realy common nowadays. 

Trong câu hỏi này, ta nên sử dụng such as hoặc for example để thể hiện sự nghiêm túc. Lưu ý: Không được dùng futhermore và in addition trong bài nói, hãy dùng also và and. 

Q: Do children play similar games today that they played in the past?

A: I dont think they do. Before, chldren used to play simple games like hide and seek or they used to play with simple handmade toys. But, these days, kid tend to prefer computer games and their toys are battery operated. 

Lưu ý: Khi được hỏi về những điều xảy ra trong các khoảng thời gian khác nhau ta nên sử dụng các linking words như "before, these days". Nếu muốn đưa ra ví dụ nên sử dụng "like". (đối với từ này ta có thể sử dụng nhiều lần trong bài nói)

3. Sai lầm thường gặp khi sử dụng Linking words trong bài nói: 

Q: Do you like going out with friends?

A: Yes, I do. Firstly, it gives me a chance to relax. Secondly, I can catch up on their news. Last but not least, it allows me the opportunity to visit new place. 

Lưu ý: Không nên sử dụng những linking words trên trong bài thi nói với những câu hỏi đơn giản, chúng quá formal không thích hợp. Thay vào đó ta nên trả lời như sau: 

A: Yes, I do. It's great being able to chill out and catch up with their news. Also we often go out to new places which I really enjoy. 

Các bạn có thể thấy rằng những linking words được sử dụng trong câu trả lời trên rất tự nhiên, không gượng gạo chút nào. 

4. Lời khuyên hữu ích khi sử dụng Linking words trong bài thi IELTS Speaking: 

  • Không sử dụng các linking words quá formal để trả lời các câu hỏi đơn giản của giám khảo về bản thân hay về cuộc sống của bạn. 
  • Đừng lo lắng về việc bạn lặp lại các linking words trong bài nói của mình. Nên nhớ bài thi IELTS Speaking yêu cầu khác với bài thi IELTS Writing. Bạn hãy trả lời các câu hỏi với ngôn ngữ thật tự nhiên. 
  • Những linking words thường gặp trong IELTS Speaking là: and, but, because, also, like. 
  • Bạn không được cao điểm IELTS Speaking hơn khi bạn sử dụng nhiều từ linking words trong bài viết, điều quan trọng là bạn sử dụng chúng một cách linh hoạt và hợp lý.