Phương pháp làm bài “Completing tables, charts, note, diagrams”

Dạng bài “Completing tables, charts, note, diagrams” có tần suất xuất hiện trong bài đọc Ielts khá cao. Hôm nay AMES sẽ chia sẻ với các bạn một số tips làm bài vô cùng hữu ích!

Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu định nghĩa của dạng bài trên là gì nhé!

Những loại tên khách của dạng bài này: 

- Summary completion.

- Note completion.

- Table completion. 

Nhiệm vụ của bạn chính là đi tìm những từ trong các đoạn văn của bài để điền vào chỗ trống. Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu của đề bài mà bạn sẽ có những yêu cầu khác nhau. Thông thường sẽ có 2 loại chính: (1) Tìm những từ trong đoạn văn và điền vào chỗ trống ( hãy nhớ rằng bạn không được sử dụng ngôn ngữ của mình), (2) Bạn được cho sẵn một list các câu trả lời, nhiệm vụ của bạn là đọc đoạn văn và dùng từ vựng được cho để điền vào các chỗ trống (ví dụ như hình dưới). 

Những điều cần chú ý: 

- Đối với dạng bài này, các câu trả lời không được sắp xếp theo thứ tự như câu hỏi. Tuy nhiên, các thông tin cần điền không nằm trong tất cả các đoạn văn được cho sẵn (Bạn không cần đọc hết cả đoạn văn, chỉ cần tìm trong đoạn văn liên quan)

- Bạn cần nắm rõ kỹ năng paraphrase, cấu trúc bài thi, cách chọn từ vựng thích hợp. 

AMES-IETLS-Reading

Một ví dụ của đề bài thuộc dạng bài  “Completing tables, charts, note, diagrams”

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI: 

Bước 1: Đọc kỹ đề bài và xác định yêu cầu: 

Các bạn hãy chú ý xem xét cẩn thận yêu cầu đề bài tránh nhầm lẫn: Có đề bài yêu cầu: NO MORE THAN TWO WORDS hay NO MORE THAN THREE WORDS. Để chắc chắn, các bạn hãy khoanh tròn yêu cầu của đề bài nhé. 

Bước 2: Đọc kỹ bảng câu hỏi được cho và xác định keyword. Sau đó xác định vị trí đoạn văn đó trong bài. 

Bước 3: Tìm từ thích hợp xuất hiện trong đoạn văn. 

Bước 4: Kiểm tra lại đáp án.