Nắm rõ cách xem giờ để không mất điểm trong bài thi IELTS Listening!

AMES-IELTS

Trong bài thi IELTS Listening, phần nghe về giờ như lịch học, lịch bay, lịch sinh hoạt, lịch tham quan các địa điểm... là một phần giúp cho các thí sinh IELTS dễ dàng ghi điểm. Tuy nhiên, các bạn đừng chủ quan nhé! Hãy cùng AMES tham khảo các cách thức chỉ giờ dưới đây. 

1. Cách đọc, nói trả lời giờ trong tiếng Anh thông dụng: [giờ + phút]

Với các trả lời này bạn chỉ việc nói giờ trước phút sau theo số thứ tự đơn giản.

7:35 - seven thirty-five

9:08 - nine O-eight

2:34 - two thirty-four

Lưu ý: Đối với số phút nhỏ hơn mười các bạn hãy đọc số "0" là Oh. (Ví dụ: 9:08 - nine Oh-eight)

AMES-IELTS Listening

2. Cách nói phút trước sau đó là giờ: [Minutes + PAST / TO + Hour]

Khi số phút trong khoảng 1 đến 30 ta dùng PAST sau số phút. 

Khi số phút trong khoảng 31 đến 50 ta sử dụng TO sau số phút. 

Ví dụ: 

  • 2:35 - It's twenty-five to three  = 3 giờ kém 25 phút
  • 11:20 - It's twenty past eleven = 11 giờ 20 phút
  • 4:18 - It's eighteen past four
  • 8:51 - It's nine to nine = 9 giờ kém 9 phút 
  • 2:59 - It's one to three

(Chú ý: Các bạn phải để ý khi nói giờ kém thì phải + 1 số giờ hiện tại lên và số phút sẽ lấy 60 - số phút hiện tại)

3. Một số trường hợp nói giờ đặc biệt khác

Khi số phút là 15 phút thì thay vì nói fifteen chúng ta sẽ sử dụng: a quarter /ˈk(w)ɔːtə/

Ví dụ:

7:15 - a quarter past seven --> 7 giờ 15 phút

12:45 - a quarter to one --> 1 giờ kém 15 phút

Khi số phút là 30 phút thì thay vì nói three-thirty chúng ta sẽ sử dụng: half /hɑːf/

Ví dụ:

3:30 - half past three

Chú ý: Trong trường hợp này chúng ta sẽ không sử dụng half to mà chỉ dùng half past

Khi giờ hiện tại là tròn không có số phút thì chúng ta sẽ sử dụng: O'clock

10:00 - ten o'clock --> 10 giờ

7:00 - five o'clock --> 7 giờ

4:00 - one o'clock --> 4 giờ

Khi thời gian là 12 giờ chúng ta có thể sử dụng: 

  • twelve o'clock 
  • midday = noon 
  • midnight

Chúng ta sẽ phân biệt buổi sáng và chiều bằng: AM: Buổi sáng, PM: buổi chiều.