Các tips làm bài IELTS Listening dạng Pick from a list

Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu dạng bài IELTS Listening PICK FROM A LIST là dạng bài gì nhé!

IELTS-Listening-AMES

Nhiệm vụ của bạn đối với dạng bài này chính là chọn ra đáp án đúng tương ứng với bài thi được nghe. Vậy phải làm thế nào để chọn ra đáp án chính xác? Hãy tham khảo các tips mà AMES sẽ cung cấp cho các bạn ngay sau đây nhé!

1. Sử dụng những từ ngữ trong câu hỏi để tìm đoạn chứa nội dung câu hỏi trong bài nghe.

2. Gạch chân những ý chính, chủ đạo trong mỗi câu hỏi.

3. Nghe cẩn thận vì trong bài nghe người nói có thể nhắc đến cả đáp án đúng và đáp án sai, người nói thường không sử dụng từ ngữ trong bài nghe y như câu hỏi mà thường dùng dạng khác của từ hoặc dùng từ đồng nghĩa/trái nghĩa.

4. Đọc lướt qua các lựa chọn và hãy nhớ rằng chỉ có 2 trong số chúng là đúng. 

5. Khi nghe, đánh dấu những lựa chọn mà mình nghe được, các lựa chọn được nhắc đến trong bài nghe không theo thứ tự trong câu hỏi. 

6. Đáp án có thể có trong 1 phần hoặc những phần khác nhau trong bài nghe. 

7. Trong khi nghe, ghi lại những danh từ, động từ, tính từ liên quan đến các lựa chọn trong bài, chọn đáp án có những ghi chú trả lời cho câu hỏi.