Top thí sinh dự thi theo trường

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
1 Trường THPT Lý Thường Kiệt Bắc Giang 1
2 Trường THPT TT Việt Yên Bắc Giang 1
3 Trường THPT BC Lục Ngạn Bắc Giang 1
4 Trường THCS và THPT Phan Bội Châu Lâm Đồng 1
5 Trường THPT Đạ Sar Lâm Đồng 1
6 Trường THPT BC Nguyễn Du Lâm Đồng 1
7 Trường THPT Bá Thiên Lâm Đồng 1
8 Trường THPT Bùi Thị Xuân Lâm Đồng 1
9 Trường THCS & THPT Tà Nung Lâm Đồng 1