Top thí sinh dự thi theo trường

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
1 Trường THPT Sông Đốc Cà Mau 1
2 Trường THPT Huỳnh Phi Hùng Cà Mau 1
3 Trường THPT Lê Văn Đẩu Bạc Liêu 1
4 Trường THPT DT Nội Trú Bạc Liêu 1
5 Trường THPT Trần Văn Bảy Bạc Liêu 1
6 Trường THPT Hòa Bình Bạc Liêu 1
7 Trường THPT An Phú 2 An Giang 1
8 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 1
9 Trường THPT Võ Thành Trinh An Giang 1
10 Trường THPT Quang Trung Quảng Ngãi 1
11 Trường THPT Lý Sơn Quảng Ngãi 1
12 Trường THPT Tịnh Biên An Giang 1
13 Trường THPT Cô Tô An Giang 1
14 Trường THPT DL Chưởng Binh Lễ An Giang 1
15 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Bạc Liêu 1
16 Trường THPT Tân Phong Bạc Liêu 1
17 Trường THPT Điền Hải Bạc Liêu 1
18 Trường THPT Phan Bội Châu Phú Yên 1
19 Trường PTDTBT La Văn Cầu Phú Yên 1
20 Trường THPT Phan Chu Trinh Phú Yên 1
21 Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Sông Hinh Phú Yên 1
22 Trường THPT Nguyễn Du Phú Yên 1
23 Trường THPT Tôn Đức Thắng Phú Yên 1
24 Trường THPT Lê Duẩn Ninh Thuận 1
25 Trường PT DTNT Ninh Sơn Ninh Thuận 1
26 Trường THPT Ninh Hải Ninh Thuận 1
27 Trường THPT Phạm Văn Đồng Ninh Thuận 1
28 Trường THPT Nguyễn Huệ Ninh Thuận 1
29 Trường THPT Lương Thế Vinh Quảng Nam 1
30 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Quảng Nam 1
31 Trường THPT Nguyễn Văn Linh Phú Yên 1
32 Trường PTDT Nội trú Nước Oa Quảng Nam 1
33 Trường THPT Phan Bội Châu Ninh Thuận 1
34 Trường THPT Lương Thế Vinh Lâm Đồng 1
35 Trường THPT Phạm Kiệt Quảng Ngãi 1
36 Trường THPT Bình Sơn Quảng Ngãi 1
37 Trường THPT DL Phạm Văn Đồng Quảng Nam 1
38 Trường THPT Trần Quý Cáp Quảng Nam 1
39 Trường THPT Nguyễn Trãi Quảng Nam 1
40 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 1
41 Trường THPT Lê Hồng Phong Quảng Nam 1
42 Trường THPT Hiệp Đức Quảng Nam 1
43 Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Giang Quảng Nam 1
44 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam 1
45 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Đắk Lắk 1
46 Trường THPT Trần Quý Cáp Khánh Hòa 1
47 Trường THPT BC Trần Cao Vân Khánh Hòa 1
48 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh An Giang 1
49 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Gia Lai 1
50 Trường THPT BC Nguyễn Trường Tộ Khánh Hòa 1
51 Trường quốc tế - APC DIAMOND Bay Khánh Hòa 1
52 Trường Quốc tế Hoàn Cầu (HCIS) Khánh Hòa 1
53 Trường THPT BC Nguyễn Bỉnh Khiểm Khánh Hòa 1
54 Trường THPT Nguyễn Thái Học Khánh Hòa 1
55 Trường THPT Quang Trung TP Đà Nẵng 1
56 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn TP Đà Nẵng 1
57 Trường THPT Tôn Thất Tùng TP Đà Nẵng 1
58 Trường Bán Công Năng khiếu Đà Nẵng TP Đà Nẵng 1
59 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền TP Đà Nẵng 1
60 Trường THPT Liên Chiểu TP Đà Nẵng 1
61 Trường Quốc tế Việt Nam Singapore TP Đà Nẵng 1
62 Trường THPT DL Herman Gmeiner TP Đà Nẵng 1
63 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Bình Định 1
64 Trường THPT Hòa Vang TP Đà Nẵng 1
65 Trường THPT Số 2 An Lão Bình Định 1
66 Trường THPT Ông Ích Khiêm TP Đà Nẵng 1
67 Trường THPT An Lão Bình Định 1
68 Trường THPT Hương Giang Thừa Thiên Huế 1
69 Trường THPT Hóa Châu Thừa Thiên Huế 1
70 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Thừa Thiên Huế 1
71 Trường THPT Gia Hội Thừa Thiên Huế 1
72 Trường THPT Phú Bài Thừa Thiên Huế 1
73 Trường THPT Lý Thường Kiệt Thanh Hóa 1
74 Trường THCS&THPT Hồng Vân Thừa Thiên Huế 1
75 Trường THPT Tam Giang Thừa Thiên Huế 1
76 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Thừa Thiên Huế 1
77 Trường THPT Trần Văn Kỷ Thừa Thiên Huế 1
78 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Bình Định 1
79 Trường cấp 2-3 Võ Giữ Bình Định 1
80 Trường THPT An Lương Bình Định 1
81 Trường PTDTBT Tây Sơn Bình Định 1
82 Trường THPT Số 2 Tuy Phước Bình Định 1
83 Khối Chuyên ĐH KH Huế Thừa Thiên Huế 1
84 Trường THPT số 3 An Nhơn Bình Định 1
85 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Bình Định 1
86 Khối Chuyên ĐH NN Huế Thừa Thiên Huế 1
87 Trường THPT Nguyễn Hoàng Thanh Hóa 1
88 Trường THPT Bến Quan Quảng Trị 1
89 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 1
90 Trường THPT TX Quảng Trị Quảng Trị 1
91 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Trị Quảng Trị 1
92 Trường THPT Bá Thước Thanh Hóa 1
93 Trường THPT Hà Văn Mao Thanh Hóa 1
94 Trường THPT Hướng Hóa Quảng Trị 1
95 Trường Phổ Thông DTNT Đakông Quảng Trị 1
96 Trường THPT Chu Văn An Quảng Trị 1
97 Trường THPT Vĩnh Định Quảng Trị 1
98 Trường THPT Hướng Phùng Quảng Trị 1
99 Trường THPT A Túc Quảng Trị 1
100 Trường PTDTNT Hướng Hóa Quảng Trị 1