Top thí sinh dự thi - Đồng Tháp

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lấp Vò 2 Đồng Tháp 1578
Trường THPT Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp 1552
Trường THPT Hồng Ngự 3 Đồng Tháp 1141
4 Trường THPT Nguyễn Du Đồng Tháp 670
5 Trường THPT Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 575
6 Trường THPT Lấp Vò 3 Đồng Tháp 551
7 Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu Đồng Tháp 449
8 Trường THPT Tháp Mười Đồng Tháp 368
9 Trường THPT Chu Văn An Đồng Tháp 365
10 Trường THPT Mỹ Quý Đồng Tháp 230
11 Trường THCS & THPT Hoà Bình Đồng Tháp 217
12 Trường THPT Tân Phú Trung Đồng Tháp 195
13 Trường THPT Cao Lãnh 2 Đồng Tháp 165
14 Trường THPT Tam Nông Đồng Tháp 163
15 Trường THPT Trường Xuân Đồng Tháp 150
16 Trường THPT Thanh Bình 1 Đồng Tháp 126
17 Trường THPT Tân Hồng Đồng Tháp 106
18 Trường THPT Lấp Vò 1 Đồng Tháp 95
19 Trường THPT Chu Văn An Đồng Tháp 85
20 Trường THPT Đốc Bình Kiều Đồng Tháp 81
21 Trường THPT Thiên Hộ Dương Đồng Tháp 65
22 Trường THPT Long Khánh A Đồng Tháp 60
23 Trường THPT Thanh Bình 2 Đồng Tháp 60
24 Trường THPT Tràm Chim Đồng Tháp 36
25 Trường THCS - THPT Tân Mỹ Đồng Tháp 34
26 Trường THCS - THPT Phú Thành A Đồng Tháp 30
27 Trường THPT Lai Vung 1 Đồng Tháp 30
28 Trường THPT Hồng Ngự 1 Đồng Tháp 24
29 Trường THPT Lai Vung 2 Đồng Tháp 22
30 Trường THPT Tân Thành Đồng Tháp 20
31 Trường THPT Cao Lãnh 1 Đồng Tháp 18
32 Trường THCS - THPT Nguyễn Văn Khải Đồng Tháp 14
33 Trường THCS & THPT Bình Thạnh Trung Đồng Tháp 12
34 Trường THPT Phú Điền Đồng Tháp 9
35 Trường THPT Hồng Ngự 1 Đồng Tháp 8
36 Trường THPT Lai Vung 3 Đồng Tháp 4
37 Trường THCS&THPT Bình Thạnh Trung Đồng Tháp 4
38 Trường THPT Thống Linh Đồng Tháp 3
39 Trường THPT Hồng Ngự 2 Đồng Tháp 2
40 Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 2
41 Trường THPT Long Khánh A Đồng Tháp 2
42 Trường THPT Phan Văn Bảy Đồng Tháp 2
43 Trường THPT Nha Mân Đồng Tháp 2
44 Trường THPT Châu Thành 1 Đồng Tháp 1
45 Trường THPT Đỗ Công Tường Đồng Tháp 1
46 Trường THPT Kiến Văn Đồng Tháp 1
47 Trường THPT Châu Thành 2 Đồng Tháp 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Đồng Tháp Đồng Tháp 1273
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp Đồng Tháp 592
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đồng Tháp 9