Top thí sinh dự thi - Đồng Tháp

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lấp Vò 2 Đồng Tháp 149
Trường THPT Cao Lãnh 2 Đồng Tháp 33
Trường THPT Tân Phú Trung Đồng Tháp 31
4 Trường THPT Mỹ Quý Đồng Tháp 10
5 Trường THPT Châu Thành 2 Đồng Tháp 6
6 Trường THPT Lấp Vò 1 Đồng Tháp 4
7 Trường THPT Hồng Ngự 2 Đồng Tháp 3
8 Trường THPT Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 3
9 Trường THPT Lai Vung 1 Đồng Tháp 2
10 Trường THPT Hồng Ngự 1 Đồng Tháp 2
11 Trường THCS - THPT Nguyễn Văn Khải Đồng Tháp 2
12 Trường THCS & THPT Bình Thạnh Trung Đồng Tháp 1
13 Trường THCS&THPT Bình Thạnh Trung Đồng Tháp 1
14 Trường THPT Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp 1
15 Trường THPT Tràm Chim Đồng Tháp 1
16 Trường THPT Trường Xuân Đồng Tháp 1
17 Trường THPT Nha Mân Đồng Tháp 1
18 Trường THPT Thanh Bình 1 Đồng Tháp 1
19 Trường THPT Cao Lãnh 1 Đồng Tháp 1
20 Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu Đồng Tháp 1
21 Trường THPT Lai Vung 3 Đồng Tháp 1
22 Trường THPT Thanh Bình 2 Đồng Tháp 1
23 Trường THPT Tam Nông Đồng Tháp 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Đồng Tháp Đồng Tháp 29
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Đồng Tháp 4
Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp Đồng Tháp 2