Top thí sinh dự thi - Bến Tre

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Sương Nguyệt Anh Bến Tre 6
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Bến Tre 5
Trường THPT Phan Ngọc Tòng Bến Tre 3
4 Trường THPT An Thới Bến Tre 3
5 Trường THPT Cheguevara Bến Tre 3
6 Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng Bến Tre 3
7 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre 3
8 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Bến Tre 3
9 Trường THPT Nguyễn Thị Định Bến Tre 2
10 Trường THPT Chuyên Bến Tre Bến Tre 2
11 Trường THPT BC Chợ Lách Bến Tre 2
12 Trường THPT Ngô Văn Cấn Bến Tre 2
13 Trường THPT BC Giồng Trôm Bến Tre 2
14 Trường THPT BC Vĩnh Thành Bến Tre 2
15 Trường THPT Phan Liêm Bến Tre 2
16 Trường THPT Trần Văn Ơn Bến Tre 2
17 Trường THPT Ca Văn Thỉnh Bến Tre 2
18 Trường THPT Chợ Lách A Bến Tre 1
19 Trường THPT Lạc Long Quân Bến Tre 1
20 Trường THPT Võ Trường Toản Bến Tre 1
21 Trường THPT Nguyễn Huệ Bến Tre 1
22 Trường THPT Đoàn Thị Điểm Bến Tre 1
23 Trường THPT Lê Anh Xuân Bến Tre 1
24 Trường THPT Lê Hoàng Chiếu Bến Tre 1
25 Trường THPT Lê Quý Đôn Bến Tre 1
26 Trường THPT Tán Kế Bến Tre 1
27 Trường THPT Lê Hoài Đôn Bến Tre 1
28 Trường THPT Phan Văn Trị Bến Tre 1
29 Trường THPT Trần Văn Kiết Bến Tre 1
30 Trường THPTBC Châu Thành A Bến Tre 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Bến Tre Bến Tre 8
Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi Bến Tre 1