Top thí sinh dự thi - Bến Tre

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Bến Tre 367
Trường THPT Phan Văn Trị Bến Tre 337
Trường THPT Lê Quý Đôn Bến Tre 171
4 Trường THPT Ngô Văn Cấn Bến Tre 95
5 Trường Phổ thông Hermann-Gmeiner Bến Tre Bến Tre 92
6 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre 91
7 Trường THPT Nguyễn Thị Định Bến Tre 81
8 Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng Bến Tre 37
9 Trường THPT Hermann Gmeiner Bến Tre Bến Tre 37
10 Trường THPT Phan Văn Trị Bến Tre 27
11 Trường THPT Đoàn Thị Điểm Bến Tre 16
12 Trường THPT Ca Văn Thỉnh Bến Tre 15
13 Trường THPT Sương Nguyệt Anh Bến Tre 12
14 Trường THPT Cheguevara Bến Tre 10
15 Trường THPT Lạc Long Quân Bến Tre 10
16 Trường THPT Trần Trường Sinh Bến Tre 9
17 Trường THPT Phan Thanh Giãn Bến Tre 9
18 Trường THPT Lê Anh Xuân Bến Tre 7
19 Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng Bến Tre 7
20 Trường THPT Chuyên Bến Tre Bến Tre 5
21 Trường THPT Quản Trọng Hoàng Bến Tre 4
22 Trường THPT BC Giồng Trôm Bến Tre 4
23 Trường THPT Diệp Minh Châu Bến Tre 4
24 Trường THPT Phan Ngọc Tòng Bến Tre 3
25 Trường THPT Lê Hoàng Chiếu Bến Tre 3
26 Trường THPT Trương Vĩnh Ký Bến Tre 3
27 Trường THPT Nguyễn Trãi Bến Tre 2
28 Trường THPT Phan Liêm Bến Tre 2
29 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Bến Tre 2
30 Trường THPT Lê Hoài Đôn Bến Tre 2
31 Trường THPT Lương Thế Vinh Bến Tre 2
32 Trường THPT Trần Văn Kiết Bến Tre 1
33 Trường THPT Tán Kế Bến Tre 1
34 Trường THPT An Thới Bến Tre 1
35 Trường THPT Võ Văn Kiệt Bến Tre 1
36 Trường THPT BC Chợ Lách Bến Tre 1
37 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre 1
38 Trường THPT Chợ Lách A Bến Tre 1
39 Trường THPT Trần Văn Ơn Bến Tre 1
40 Trường THPT Võ Trường Toản Bến Tre 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Bến Tre Bến Tre 73
Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi Bến Tre 1