Top thí sinh dự thi - Thái Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lý Bôn Thái Bình 644
Trường THPT Nam Duyên Hà Thái Bình 592
Trường THPT Bắc Duyên Hà Thái Bình 541
4 Trường THPT Chu Văn An Thái Bình 418
5 Trường THPT Quỳnh Thọ Thái Bình 379
6 Trường THPT Hưng Nhân Thái Bình 209
7 Trường THPT Bắc Đông Quan Thái Bình 129
8 Trường THPT Nguyễn Thái Bình Thái Bình 90
9 Trường THPT Nguyễn Trãi Thái Bình 88
10 Trường THPT Vũ Tiên Thái Bình 28
11 Trường THPT Tây Tiền Hải Thái Bình 24
12 Trường THPT Lê Quý Đôn Thái Bình 23
13 Trường THPT Quách Đình Bảo (Trực thuộc CĐ Sư phạm) Thái Bình 20
14 Trường THPT Chuyên Thái Bình Thái Bình 15
15 Trường THPT Nguyễn Du Thái Bình 13
16 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình 13
17 Trường THPT Nguyễn Trãi Thái Bình 12
18 Trường THPT Nguyến Thái Bình Thái Bình 11
19 Trường THPT Bình Thanh Thái Bình 11
20 Trường THPT Bắc Kiến Xương Thái Bình 9
21 Trường THPT Nam Tiền Hải Thái Bình 6
22 Trường THPT Nam Đông Quan Thái Bình 4
23 Trường THPT Vũ Tiên Thái Bình 4
24 Trường THPT Tây Thụy Anh Thái Bình 4
25 Trường THPT Đông Thụy Anh Thái Bình 3
26 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đông Hưng Thái Bình 2
27 Trường THPT Lý Bôn Thái Bình 2
28 Trường THPT Thái Ninh Thái Bình 2
29 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kiến Xương Thái Bình 2
30 Trường THPT Quỳnh Côi Thái Bình 2
31 Trường THPT Hồng Đức Thái Bình 2
32 Trường THPT Quỳnh Thọ Thái Bình 2
33 Trường THPT Bán công Vũ Thư Thái Bình 2
34 Trường THPT Đông Tiền Hải Thái Bình 1
35 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà Thái Bình 1
36 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình Thái Bình 1
37 Trường THPT Hùng Vương Thái Bình 1
38 Trường THPT Đông Hưng Hà Thái Bình 1
39 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũ Thư Thái Bình 1
40 Trường THPT Phạm Quang Thẩm Thái Bình 1
41 Trường THPT Tiên Hưng Thái Bình 1
42 Đại học Thái Bình Thái Bình 1
43 Trường THPT Nguyễn Huệ Thái Bình 1
44 Trường THPT Mê Linh Thái Bình 1
45 Trường THPT Thái Phúc Thái Bình 1
46 Trường THPT Tư thục Trần Thị Dung Thái Bình 1
47 Trường THPT Phụ Dực Thái Bình 1