Top thí sinh dự thi - Thái Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Bắc Đông Quan Thái Bình 16
Trường THPT Đông Thụy Anh Thái Bình 6
Trường THPT Tây Tiền Hải Thái Bình 5
4 Trường THPT BC Vũ Thư Thái Bình 4
5 Trường THPT Chuyên Thái Bình 4
6 Trường THPT Vũ Tiên Thái Bình 4
7 Trường THPT Bắc Duyên Hà Thái Bình 4
8 Trường THPT Quỳnh Côi Thái Bình 3
9 Trường THPT Thái Ninh Thái Bình 3
10 Trường THPT Tiên Hưng Thái Bình 2
11 Trường THPT Vũ Tiên Thái Bình 2
12 Trường THPT Quỳnh Côi Thái Bình 2
13 Trường THPT Hưng Nhân Thái Bình 2
14 Trường THPT Nguyễn Trãi Thái Bình 2
15 Trường THPT Lý Bôn Thái Bình 2
16 Trường THPT Mê Linh Thái Bình 2
17 Trường THPT Tây Thụy Anh Thái Bình 2
18 Trường THPT Tây Tiền Hải Thái Bình 2
19 Trường THPT Chuyên Thái Bình Thái Bình 1
20 Trường THPT Đông Hưng Hà Thái Bình 1
21 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình 1
22 Trường THPT BC Đông Hưng Thái Bình 1
23 Trường THPT Lê Quý Đôn Thái Bình 1
24 Trường THPT Phụ Dực Thái Bình 1
25 Trường THPT DL Diêm Điền Thái Bình 1
26 Trường THPT BC Tiền Hải Thái Bình 1
27 Trường THPT Bán công Vũ Thư Thái Bình 1
28 Trường THPT Nam Duyên Hà Thái Bình 1
29 Trường THPT Nam Tiền Hải Thái Bình 1
30 Trường THPT Phụ Dực Thái Bình 1
31 Trường THPT BC Trần Hưng Đạo Thái Bình 1
32 Trường THPT Lê Quý Đôn Thái Bình 1
33 Trường THPT Nam Tiền Hải Thái Bình 1
34 Trường THPT Thái Phúc Thái Bình 1
35 Trường THPT Tư thục Trần Thị Dung Thái Bình 1
36 Trường THPT Quỳnh Thọ Thái Bình 1
37 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình 1
38 Trường THPT Nguyễn Trãi Thái Bình 1
39 Trường THPT Phạm Quang Thẩm Thái Bình 1