Top thí sinh dự thi - Ninh Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Ngô Thì Nhậm Ninh Bình 537
Trường THPT Gia Viễn C Ninh Bình 247
Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình 110
4 Trường THPT Bình Minh Ninh Bình 102
5 Trường THPT Nguyễn Huệ Ninh Bình 33
6 Trường THPT DL Nguyễn Công Trứ Ninh Bình 31
7 Trường THPT Kim Sơn A Ninh Bình 14
8 Trường THPT Nguyễn Huệ Ninh Bình 6
9 Trường THPT Kim Sơn B Ninh Bình 6
10 Trường THPT Gia Viễn B Ninh Bình 6
11 Trường THPT Trần Hưng Đạo Ninh Bình 5
12 Trường THPT Hoa Lư Ninh Bình 5
13 Trường THPT Nho Quan A Ninh Bình 5
14 Trường THPT BC Ninh Bình Ninh Bình 4
15 Trường THPT Yên Mô A Ninh Bình 3
16 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Ninh Bình 3
17 Trường THPT DL Hoa Lư Ninh Bình 3
18 Trường THPT DT Nội Trú Ninh Bình 1
19 Trường THPT Gia Viễn A Ninh Bình 1
20 Trường THPT Kim Sơn C Ninh Bình 1
21 Trường THPT Nho Quan B Ninh Bình 1
22 Trường THPT Yên Khánh A Ninh Bình 1
23 Trường THPT Nho Quan C Ninh Bình 1
24 Trường THPT Yên Khánh A Ninh Bình 1