Top thí sinh dự thi - Ninh Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Gia Viễn A Ninh Bình 5
Trường THPT DL Hoa Lư Ninh Bình 5
Trường THPT Nguyễn Huệ Ninh Bình 4
4 Trường THPT Hoa Lư Ninh Bình 4
5 Trường THPT Bình Minh Ninh Bình 3
6 Trường THPT Nho Quan A Ninh Bình 3
7 Trường THPT Yên Khánh B Ninh Bình 3
8 Trường THPT Kim Sơn A Ninh Bình 2
9 Trường THPT Gia Viễn C Ninh Bình 2
10 Trường THPT Nho Quan C Ninh Bình 2
11 Trường THPT DT Nội Trú Ninh Bình 2
12 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình 2
13 Trường THPT Nho Quan B Ninh Bình 1
14 Trường THPT Vũ Duy Thanh Ninh Bình 1
15 Trường THPT Yên Khánh A Ninh Bình 1
16 Trường THPT Yên Mô A Ninh Bình 1
17 Trường THPT Kim Sơn B Ninh Bình 1
18 Trường THPT Ngô Thì Nhậm Ninh Bình 1
19 Trường THPT Tạ Uyên Ninh Bình 1
20 Trường THPT DL Nguyễn Công Trứ Ninh Bình 1
21 Trường THPT Trần Hưng Đạo Ninh Bình 1
22 Trường THPT Yên Khánh A Ninh Bình 1
23 Trường THPT Yên Mô B Ninh Bình 1
24 Trường THPT Gia Viễn B Ninh Bình 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình 3
Trường Cao đẳng nghề cơ điện, xây dựng Việt Xô Ninh Bình 2
Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình Ninh Bình 1