Top thí sinh dự thi - Ninh Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Trần Hưng Đạo Ninh Bình 207
Trường THPT Hoa Lư Ninh Bình 24
Trường khác Ninh Bình 23
4 Trường THPT Nguyễn Huệ Ninh Bình 14
5 Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình 10
6 Trường THPT Kim Sơn C Ninh Bình 6
7 Trường THPT DL Hoa Lư Ninh Bình 4
8 Trường THPT Gia Viễn B Ninh Bình 4
9 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Ninh Bình 2
10 Trường THPT Gia Viễn A Ninh Bình 2
11 Trường THPT Yên Mô B Ninh Bình 2
12 Trường THPT Bình Minh Ninh Bình 1
13 Trường THPT Nho Quan B Ninh Bình 1
14 Trường THPT Yên Khánh B Ninh Bình 1
15 Trường THPT DL Nguyễn Công Trứ Ninh Bình 1
16 Trường THPT Kim Sơn B Ninh Bình 1