Top thí sinh dự thi - Nam Định

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định 646
Trường THPT Nguyễn Bính Nam Định 435
Trường THPT Nguyễn Huệ Nam Định 86
4 Trường THPT Nghĩa Hưng C Nam Định 81
5 Trường THPT Nguyễn Trãi Nam Định 65
6 Trường khác Nam Định 60
7 Trường THPT Nam Trực Nam Định 46
8 Trường THPT Lý Tự Trọng Nam Định 33
9 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Nam Định 20
10 Trường THPT Xuân Trường B Nam Định 20
11 Trường THPT Quất Lâm Nam Định 18
12 Trường THPT Xuân Trường A Nam Định 7
13 Trường THPT Lê Quý Đôn Nam Định 4
14 Trường THPT Lương Thế Vinh Nam Định 4
15 Trường THPT Nguyễn Du Nam Định 4
16 Trường THPT Trực Ninh B Nam Định 4
17 Trường THPT DLNguyễn Công Trứ Nam Định 3
18 Trường THPT Nguyễn Trường Thuý Nam Định 3
19 Trường THPT Tống Văn Trân Nam Định 3
20 Trường THPT Trần Hưng Đạo Nam Định 3
21 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực Nam Định 2
22 Trường THPT Nguyễn Khuyến Nam Định 2
23 Trường THPT Giao Thuỷ A Nam Định 2
24 Trường THPT Xuân Trường C Nam Định 2
25 THPT Hùng Vương Nam Định 1
26 Trường THPT DL Giao Thuỷ Nam Định 1
27 Trung tâm GDNN-GDTX A Trực Ninh Nam Định 1
28 Trường THPT Giao Thuỷ B Nam Định 1
29 Trường THPT Hải Hậu C Nam Định 1
30 Trường THPT An Phúc Nam Định 1
31 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định 1
32 Trường THPT Giao Thủy A Nam Định 1
33 Trường THPT Nghĩa Hưng B Nam Định 1
34 Trường THPT Hải Hậu A Nam Định 1
35 Trường THPT Nguyễn Trường Thủy Nam Định 1
36 Trường THPT Hải Hậu B Nam Định 1
37 Trường THPT Phạm Văn Nghị Nam Định 1
38 Trường THPT Ngô Quyền Nam Định 1
39 Trường THPT Trần Văn Lan Nam Định 1
40 Trường THPT Trực Ninh A Nam Định 1