Top thí sinh dự thi - Nam Định

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Xuân Trường A Nam Định 1160
Trường THPT Hải Hậu A Nam Định 833
Trường THPT Nguyễn Trường Thuý Nam Định 672
4 Trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định 554
5 Trường THPT DL Trần Quốc Tuấn Nam Định 363
6 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định 329
7 Trường THPT Giao Thuỷ A Nam Định 324
8 Trường THPT Nghĩa Hưng A Nam Định 74
9 Trường THPT DL Xuân Trường Nam Định 40
10 Trường THPT Giao Thủy A Nam Định 35
11 Trường THPT Nguyễn Trường Thủy Nam Định 34
12 Trường THPT Xuân Trường C Nam Định 16
13 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định 9
14 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Nam Định 8
15 Trường THPT Trần Văn Lan Nam Định 6
16 Trường THPT DL Giao Thuỷ Nam Định 6
17 Trường THPT Trực Ninh A Nam Định 5
18 Trường THPT Vũ Văn Hiến Nam Định 4
19 Trường THPT Tống Văn Trân Nam Định 4
20 Trường THPT Nghĩa Hưng C Nam Định 4
21 Trường THPT DL Trần Nhật Duật Nam Định 3
22 Trường THPT Lê Quý Đôn Nam Định 3
23 Trường THPT Trần Văn Bảo Nam Định 3
24 Trường THPT Phạm Văn Nghị Nam Định 3
25 Trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định 3
26 Trường THPT Nguyễn Khuyến Nam Định 3
27 Trường THPT Tư thục Đoàn Kết Nam Định 3
28 Trường THPT Trần Hưng Đạo Nam Định 2
29 Trường THPT Nguyễn Bính Nam Định 2
30 Trường THPT Nguyễn Huệ Nam Định 2
31 Trường THPT Trực Ninh B Nam Định 2
32 Trường THPT Lý Tự Trọng Nam Định 2
33 Trường THPT An Phúc Nam Định 2
34 Trường THPT Nguyễn Trãi Nam Định 2
35 Trường THPT Hải Hậu B Nam Định 2
36 Trường THPT Hải Hậu C Nam Định 2
37 Trường THPT Xuân Trường B Nam Định 2
38 Trường THPT Đại An Nam Định 1
39 Trường THPT DL Nghĩa Hưng Nam Định 1
40 Trường THPT DL Trần Quang Khải Nam Định 1
41 Trường THPT DL Ý Yên Nam Định 1
42 Trường THPT Ngô Quyền Nam Định 1
43 Trường THPT Ngô Quyền Nam Định 1
44 Trường THPT Quất Lâm Nam Định 1
45 Trường THPT Tư thục Quang Trung Nam Định 1
46 Trường THPT DL Hoàng Diệu Nam Định 1
47 Trường THPT Lý Nhân Tông Nam Định 1
48 Trường THPT Nguyễn Du Nam Định 1