Top thí sinh dự thi - Nam Định

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định 55
Trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định 9
Trường THPT Nam Trực Nam Định 9
4 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Nam Định 8
5 Trường THPT Giao Thuỷ A Nam Định 7
6 Trường THPT Hải Hậu A Nam Định 7
7 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định 7
8 Trường THPT Lý Tự Trọng Nam Định 5
9 Trường THPT Nguyễn Bính Nam Định 5
10 Trường THPT Mỹ Tho Nam Định 5
11 Trường THPT Tống Văn Trân Nam Định 5
12 Trường THPT Nguyễn Đức Thuận Nam Định 4
13 Trường THPT Nguyễn Khuyến Nam Định 4
14 Trường THPT Thịnh Long Nam Định 4
15 Trường THPT Trực Ninh A Nam Định 4
16 Trường THPT Phạm Văn Nghị Nam Định 4
17 Trường THPT Trần Văn Lan Nam Định 4
18 Trường THPT Trần Hưng Đạo Nam Định 3
19 Trường THPT Xuân Trường A Nam Định 3
20 Trường THPT Nghĩa Hưng A Nam Định 3
21 Trường THPT Lương Thế Vinh Nam Định 3
22 Trường THPT DL Trần Quang Khải Nam Định 2
23 Trường THPT Hải Hậu B Nam Định 2
24 Trường THPT Nghĩa Hưng C Nam Định 2
25 Trường THPT Xuân Trường C Nam Định 2
26 Trường THPT Nguyễn Du Nam Định 2
27 Trường THPT Tư thục Đoàn Kết Nam Định 2
28 Trường THPT Giao Thủy A Nam Định 2
29 Trường THPT Hải Hậu C Nam Định 2
30 Trường THPT DL Hoàng Diệu Nam Định 1
31 Trường THPT Trần Văn Bảo Nam Định 1
32 Trường THPT Trực Ninh B Nam Định 1
33 Trường THPT DL Giao Thuỷ Nam Định 1
34 Trường THPT DL Giao Thủy Nam Định 1
35 Trường THPT DLNguyễn Công Trứ Nam Định 1
36 Trường THPT Lý Nhân Tông Nam Định 1
37 Trường THPT DL Trần Quốc Tuấn Nam Định 1
38 Trường THPT Quất Lâm Nam Định 1
39 Trường THPT Tư thục Quang Trung Nam Định 1
40 Trường THPT Nguyễn Trường Thuý Nam Định 1
41 Trường THPT Nghĩa Minh Nam Định 1
42 Trường THPT Ngô Quyền Nam Định 1
43 Trường THPT Nguyễn Trãi Nam Định 1
44 Trường THPT Đại An Nam Định 1
45 Trường THPT DL Xuân Trường Nam Định 1
46 Trường THPT Giao Thủy C Nam Định 1
47 Trường THPT Nguyễn Huệ Nam Định 1