Top thí sinh dự thi - Nam Định

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Xuân Trường A Nam Định 1128
Trường THPT Lê Hồng Phong Nam Định 829
Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định 763
4 Trường THPT Hải Hậu A Nam Định 727
5 Trường THPT Nghĩa Hưng C Nam Định 335
6 Trường THPT Vũ Văn Hiến Nam Định 316
7 Trường THPT Giao Thuỷ A Nam Định 309
8 Trường THPT Trần Văn Lan Nam Định 161
9 Trường THPT Hải Hậu B Nam Định 149
10 Trường THPT Nghĩa Hưng A Nam Định 137
11 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Nam Định 125
12 Trường THPT DL Nghĩa Hưng Nam Định 103
13 Trường THPT Thịnh Long Nam Định 96
14 Trường THPT Xuân Trường C Nam Định 92
15 Trường THPT Nghĩa Hưng B Nam Định 90
16 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Nam Định 86
17 Trường THPT Hải Hậu C Nam Định 60
18 Trường THPT Giao Thuỷ C Nam Định 54
19 Trường THPT Nam Trực Nam Định 50
20 Trường THPT Trần Văn Bảo Nam Định 49
21 Trường THPT Trần Nhân Tông Nam Định 40
22 Trường THPT Mỹ Tho Nam Định 40
23 Trường THPT Giao Thủy A Nam Định 33
24 Trường THPT Lý Tự Trọng Nam Định 22
25 Trường THPT Xuân Trường B Nam Định 17
26 Trường THPT Nguyễn Trãi Nam Định 16
27 Trường THPT DL Trần Nhật Duật Nam Định 13
28 Trường THPT Lý Nhân Tông Nam Định 11
29 Trường THPT Giao Thủy C Nam Định 10
30 Trường THPT DL Xuân Trường Nam Định 9
31 Trường THPT Tư thục Quang Trung Nam Định 9
32 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mỹ Lộc Nam Định 8
33 Trường THPT Quất Lâm Nam Định 8
34 Trường THPT Nguyễn Đức Thuận Nam Định 8
35 Trường THPT Giao Thuỷ B Nam Định 7
36 Trường THPT Trần Hưng Đạo Nam Định 6
37 Trung tâm GDTX Trần Phú Nam Định 5
38 Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Nghĩa Hưng Nam Định 5
39 Trường THPT Nguyễn Bính Nam Định 4
40 Trường THPT Trực Ninh A Nam Định 3
41 Trường THPT Ngô Quyền Nam Định 3
42 Trường THPT Nguyễn Huệ Nam Định 3
43 Trường THPT Nguyễn Khuyến Nam Định 2
44 Trường THPT DL Giao Thuỷ Nam Định 2
45 THPT Tô Hiến Thành Nam Định 2
46 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định 2
47 Trường THPT Lê Quý Đôn Nam Định 2
48 Trường THPT Lương Thế Vinh Nam Định 2
49 Trường THPT DLNguyễn Công Trứ Nam Định 2
50 Trường THPT Tống Văn Trân Nam Định 2
51 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực Nam Định 1
52 Trường THPT Đại An Nam Định 1
53 Trường THPT DL Trần Nhật Duật Nam Định 1
54 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Nam Định 1
55 Trường THPT Phạm Văn Nghị Nam Định 1
56 THPT Thiên Trường Nam Định 1
57 Trung tâm GDNN-GDTX B Trực Ninh Nam Định 1
58 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Xuân Trường Nam Định 1
59 Trường THPT DL Ý Yên Nam Định 1
60 Trường THPT Nguyễn Trường Thuý Nam Định 1
61 Trường THPT Trực Ninh B Nam Định 1