Top thí sinh dự thi - Hưng Yên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Kim Động Hưng Yên 1070
Trường THPT Trưng Vương Hưng Yên 356
Trường THPT Khoái Châu Hưng Yên 210
4 Trường THPT Nam Khoái Châu Hưng Yên 163
5 Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật Hưng Yên 89
6 Trường THPT Mỹ Hào Hưng Yên 64
7 Trường THPT Hưng Yên Hưng Yên 12
8 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn Hưng Yên 6
9 Trường THPT Hùng Vương Hưng Yên 5
10 Trường THPT Nguyễn Siêu Hưng Yên 5
11 Trường THPT Hồng Đức Hưng Yên 3
12 Trường THPT Yên Mỹ Hưng Yên 2
13 Trường THPT Minh Châu Hưng Yên 2
14 Trường THPT Trần Hưng Đạo Hưng Yên 2
15 Trường THPT Trần Quang Khải Hưng Yên 2
16 Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark Hưng Yên 2
17 Trường THPT Lê Quý Đôn Hưng Yên 2
18 Trường THPT Văn Giang Hưng Yên 2
19 Trường THPT Nguyễn Du Hưng Yên 1
20 Trường THPT Ngô Quyền Hưng Yên 1
21 Trường THPT Văn Lâm Hưng Yên 1
22 Trường THPT Tô Hiệu Hưng Yên 1
23 Trường THPT Đức Hợp Hưng Yên 1
24 Trường THPT Phạm Ngũ Lão Hưng Yên 1
25 Trường THPT Ân Thi Hưng Yên 1
26 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Hưng Yên 1
27 Trường THPT Phùng Hưng Hưng Yên 1
28 Trường THPT Nam Phù Cừ Hưng Yên 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại họcSP Kỹ thuật Hưng Yên Hưng Yên 7
Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên Hưng Yên 4
Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên Hưng Yên 1