Top thí sinh dự thi - Hưng Yên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Kim Động Hưng Yên 5
Trường THPT Văn Giang Hưng Yên 4
Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Hưng Yên 4
4 Trường THPT Khoái Châu Hưng Yên 4
5 Trường THPT Trưng Vương Hưng Yên 3
6 Trường THPT Minh Châu Hưng Yên 3
7 Trường THPT Phù Cừ Hưng Yên 2
8 Trường THPT Trần Hưng Đạo Hưng Yên 2
9 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Hưng Yên 2
10 Trường THPT Hưng Yên Hưng Yên 2
11 Trường THPT Nguyễn Công Hoan Hưng Yên 2
12 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn Hưng Yên 2
13 Trường THPT Trần Quang Khải Hưng Yên 1
14 Trường THPT Ân Thi Hưng Yên 1
15 Trường THPT Nam Phù Cừ Hưng Yên 1
16 Trường THPT Phạm Ngũ Lão Hưng Yên 1
17 Trường THPT Hồng Đức Hưng Yên 1
18 Trường THPT Tiên Lữ Hưng Yên 1
19 Trường THPT Yên Mỹ Hưng Yên 1
20 Trường THPT Lê Quý Đôn Hưng Yên 1
21 Trường THPT Mỹ Hào Hưng Yên 1
22 Trường THPT Triệu Quang Phục Hưng Yên 1
23 Trường THPT Văn Lâm Hưng Yên 1
24 Trường THPT Đức Hợp Hưng Yên 1