Top thí sinh dự thi - Hưng Yên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Trần Quang Khải Hưng Yên 140
Trường THPT Khoái Châu Hưng Yên 77
Trường THPT Nam Khoái Châu Hưng Yên 22
4 Trường THPT Phù Cừ Hưng Yên 22
5 Trường THPT Kim Động Hưng Yên 13
6 Trường THPT Chuyên Tỉnh Hưng Yên Hưng Yên 8
7 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn Hưng Yên 6
8 Trường THPT Yên Mỹ Hưng Yên 5
9 Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật Hưng Yên 5
10 Trường THPT Hưng Yên Hưng Yên 4
11 Trường THPT Nam Phù Cừ Hưng Yên 4
12 Trường THPT Tiên Lữ Hưng Yên 3
13 Trường THPT Trưng Vương Hưng Yên 2
14 Trường THPT Ân Thi Hưng Yên 2
15 Trường THPT Nguyễn Siêu Hưng Yên 1
16 Trường THPT Nguyễn Công Hoan Hưng Yên 1
17 Trường THPT Đức Hợp Hưng Yên 1
18 Trường THPT Trần Hưng Đạo Hưng Yên 1
19 Trường THPT Ngô Quyền Hưng Yên 1
20 Trường THPT Triệu Quang Phục Hưng Yên 1
21 Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên huyện Ân Thi Hưng Yên 1
22 Trường THPT Mỹ Hào Hưng Yên 1
23 Trường THPT Văn Giang Hưng Yên 1