Top thí sinh dự thi - Hải Dương

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Chí Linh Hải Dương 8
Trường THPT Cầu Xe Hải Dương 5
Trường THPT Nguyễn Trãi Hải Dương 5
4 Trường THPT Tứ Kỳ Hải Dương 5
5 Trường THPT Đoàn Thượng Hải Dương 4
6 Trường THPT Phả Lại Hải Dương 4
7 Trường THPT Ái Quốc Hải Dương 3
8 Trường THPT Kinh Môn Hải Dương 3
9 Trường THPT Bình Giang Hải Dương 3
10 Trường THPT Ninh Giang 2 Hải Dương 2
11 Trường THPT Marie Curie Hải Dương 2
12 Trường THPT Ninh Giang Hải Dương 2
13 Trường THPT Cẩm Giàng 2 Hải Dương 2
14 Trường THPT Thanh Hà Hải Dương 2
15 Trường THPT Nam Sách Hải Dương 2
16 Trường THPT Đồng Gia Hải Dương 2
17 Trường THPT Hồng Quang Hải Dương 2
18 Trường THPT Kim Thành Hải Dương 1
19 Trường THPT Cẩm Giàng Hải Dương 1
20 Trường THPT Tuệ Tĩnh Hải Dương 1
21 Trường THPT Nam Sách 2 Hải Dương 1
22 Trường THPT Quang Trung Hải Dương 1
23 Trường THPT Bến Tắm Hải Dương 1
24 Trường THPT Lương Thế Vinh Hải Dương 1
25 Trường THPT Phan Bội Châu Hải Dương 1
26 Trường THPT Kim Thành 2 Hải Dương 1
27 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hải Dương 1
28 Trường THPT Nguyễn Du Hải Dương 1
29 Trường THPT Hà Bắc Hải Dương 1
30 Trường THPT Thanh Bình Hải Dương 1