Top thí sinh dự thi - Hải Dương

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Chí Linh Hải Dương 958
Trường THPT Nam Sách 2 Hải Dương 816
Trường THPT Phúc Thành Hải Dương 745
4 Trường THPT Nam Sách Hải Dương 480
5 Trường THPT Tứ Kỳ 2 Hải Dương 303
6 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Hải Dương 218
7 Trường THPT Thanh Miện II Hải Dương 188
8 Trường THPT Gia Lộc Hải Dương 188
9 Trường THPT Nguyễn Trãi Hải Dương 181
10 Trường THPT Tứ Kỳ Hải Dương 108
11 Trường THPT Phả Lại Hải Dương 104
12 Trường THPT Thanh Bình Hải Dương 102
13 Trường THPT Đồng Gia Hải Dương 83
14 Trường THPT Thanh Hà Hải Dương 82
15 Trường THPT Kim Thành 2 Hải Dương 78
16 Trường THPT Hà Đông Hải Dương 57
17 Trường THPT Kim Thành Hải Dương 43
18 Trường THPT Đoàn Thượng Hải Dương 39
19 Trường THPT Hồng Quang Hải Dương 37
20 Trường THPT Quang Trung Hải Dương 36
21 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Kim Thành Hải Dương 34
22 Trường THPT Cẩm Giàng Hải Dương 33
23 THPT Nguyễn Văn Cừ Hải Dương 28
24 Trường THPT Bình Giang Hải Dương 21
25 Trường THPT Cẩm Giàng 2 Hải Dương 10
26 Trường THPT Quang Thành Hải Dương 8
27 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Hải Dương 8
28 Trường THPT Tuệ Tĩnh Hải Dương 8
29 Trường THPT Trần Phú Hải Dương 7
30 Trường THPT Kinh Môn Hải Dương 7
31 Trường THPT Bến Tắm Hải Dương 6
32 Trường THPT Kinh Môn 2 Hải Dương 5
33 Trường THPT Ninh Giang 2 Hải Dương 3
34 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Hải Dương 3
35 Trường THPT Lương Thế Vinh Hải Dương 3
36 Trường THPT Hà Bắc Hải Dương 2
37 Trường THPT Nhị Chiếu Hải Dương 2
38 Trường THPT Phan Bội Châu Hải Dương 2
39 Trường THPT Ái Quốc Hải Dương 2
40 Trường THPT Thanh Miện Hải Dương 2
41 Trường THPT Hưng Đạo Hải Dương 2
42 Trường THPT Khúc Thừa Dụ Hải Dương 1
43 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tứ Kỳ Hải Dương 1
44 Trường THPT Marie Curie Hải Dương 1
45 Trường THPT Ninh Giang Hải Dương 1
46 Trường THPT Nguyễn Du Hải Dương 1
47 Trường THPT Cầu Xe Hải Dương 1