Top thí sinh dự thi - Hà Nam

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Kim Bảng C Hà Nam 1018
Trường THPT Duy Tiên A Hà Nam 844
Trường THPT Lý Thường Kiệt Hà Nam 834
4 Trường THPT Lê Hoàn Hà Nam 637
5 Trường THPT Lý Nhân Hà Nam 556
6 Trường THPT Phủ Lý B Hà Nam 448
7 Trường THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam 383
8 Trường THPT Kim Bảng A Hà Nam 278
9 Trường THPT Bắc Lý Hà Nam 267
10 Trường THPT Thanh Liêm C Hà Nam 239
11 Trường THPT Duy Tiên B Hà Nam 239
12 Trường THPT Bình Lục C Hà Nam 210
13 Trường THPT Nam Cao Hà Nam 201
14 Trường THPT Nam Lý Hà Nam 189
15 Trường THPT Thanh Liêm A Hà Nam 159
16 Trường THPT Phủ Lý A Hà Nam 128
17 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến Hà Nam 114
18 Trường THPT Thanh Liêm B Hà Nam 80
19 Trường THPT Kim Bảng B Hà Nam 60
20 Trường THPT Bình Lục A Hà Nam 33
21 Trường THPT Bình Lục B Hà Nam 20
22 Trường THPT Phủ Lý C Hà Nam 9
23 Trung tâm GDTX huyện Duy Tiên, Hà Nam Hà Nam 6
24 Trường THPT Nguyễn Khuyến Hà Nam 4
25 Trường THPT DL Thanh Liêm Hà Nam 3
26 Trường THPT DL Bình Lục Hà Nam 2
27 Trường THPT DL Trần Hưng Đạo Hà Nam 2
28 Trường THPT DL Lương Thế Vinh Hà Nam 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng nghề Hà Nam Hà Nam 55
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam Hà Nam 5
Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ Hà Nam 1