Top thí sinh dự thi - Hà Nam

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Bình Lục A Hà Nam 5
Trung tâm GDTX huyện Duy Tiên, Hà Nam Hà Nam 4
Trường THPT Chuyên Biên Hòa Hà Nam 4
4 Trường THPT Duy Tiên A Hà Nam 4
5 Trường THPT Kim Bảng A Hà Nam 4
6 Trường THPT Lý Nhân Hà Nam 3
7 Trường THPT Bình Lục C Hà Nam 3
8 Trường THPT Kim Bảng B Hà Nam 3
9 Trường THPT Phủ Lý C Hà Nam 2
10 Trường THPT Bắc Lý Hà Nam 2
11 Trường THPT Nguyễn Khuyến Hà Nam 2
12 Trường THPT Thanh Liêm C Hà Nam 2
13 Trường THPT Trần Hưng Đạo Hà Nam 1
14 Trường THPT Bình Lục B Hà Nam 1
15 Trường THPT Lý Thường Kiệt Hà Nam 1
16 Trường THPT Kim Bảng C Hà Nam 1
17 Trường THPT Nam Cao Hà Nam 1
18 Trường THPT Phủ Lý B Hà Nam 1
19 Trường THPT DL Thanh Liêm Hà Nam 1
20 Trường THPT Duy Tiên B Hà Nam 1
21 Trường THPT Lê Hoàn Hà Nam 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng nghề Hà Nam Hà Nam 3
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam Hà Nam 2
Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ Hà Nam 1