Top thí sinh dự thi - Hậu Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lương Thế Vinh Hậu Giang 438
Trường THPT Lương Tâm Hậu Giang 429
Trường THPT Tây Đô Hậu Giang 301
4 Trường THPT Long Mỹ Hậu Giang 184
5 Trường THPT Tân Long Hậu Giang 104
6 Trường Phổ thông DT Nội trú Hậu Giang 78
7 Trường THPT Ngã Sáu Hậu Giang 6
8 Trường THPT Cây Dương Hậu Giang 6
9 Trường THPT Vị Thanh Hậu Giang 4
10 Trường THPT Vị Thủy Hậu Giang 3
11 Trường THPT Lê Hồng Phong Hậu Giang 2
12 Trường THPT Vĩnh Tường Hậu Giang 2
13 Trường THPT Cái Tắc Hậu Giang 2
14 Trường THPT Nguyễn Minh Quang Hậu Giang 2
15 Trường THPT Tầm Vu Hậu Giang 2
16 Trường THPT Hòa An Hậu Giang 1
17 Trường THPT Chiêm Thành Tấn Hậu Giang 1
18 Trường THPT Phú Hữu Hậu Giang 1
19 Trường Phổ thông DTNT HimLam Hậu Giang 1
20 Trường THPT Châu Thành A Hậu Giang 1
21 Trường THPT Lê Quý Đôn Hậu Giang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang Hậu Giang 129
Trường Đại học Võ Trường Toản Hậu Giang 10
Trường Cao đẳng nghề Trần Đại Nghĩa Hậu Giang 3