Top thí sinh dự thi - Hậu Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lê Quý Đôn Hậu Giang 693
Trường THPT Ngã Sáu Hậu Giang 637
Trường THPT Cái Tắc Hậu Giang 616
4 Trường THPT Tây Đô Hậu Giang 512
5 Trường THPT Chuyên Vị Thanh Hậu Giang 435
6 Trường THPT Vĩnh Tường Hậu Giang 350
7 Trường THPT Tân Phú Hậu Giang 349
8 Trường THPT Châu Thành A Hậu Giang 291
9 Trường THPT Trường Long Tây Hậu Giang 132
10 Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú tỉnh Hậu Giang Hậu Giang 80
11 Trường THPT Tân Long Hậu Giang 65
12 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành A Hậu Giang 56
13 Trường THPT Vị Thanh Hậu Giang 47
14 Trường THPT Long Mỹ Hậu Giang 42
15 Trường THPT Tầm Vu Hậu Giang 25
16 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phụng Hiệp. Hậu Giang 23
17 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy Hậu Giang 16
18 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Ngã Bảy Hậu Giang 14
19 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Long Mỹ Hậu Giang 11
20 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành Hậu Giang 11
21 Trường THPT Lương Tâm Hậu Giang 9
22 Trường THPT Cây Dương Hậu Giang 7
23 Trường THPT Lương Thế Vinh Hậu Giang 6
24 Trường THPT Lê Quý Đôn Hậu Giang 6
25 Trường THPT Lê Hồng Phong Hậu Giang 5
26 Trường THPT Hòa An Hậu Giang 4
27 Trường THPT Nguyễn Minh Quang Hậu Giang 4
28 Trường THPT Vị Thủy Hậu Giang 4
29 Trường THPT Phú Hữu Hậu Giang 3
30 Trường Phổ thông DTNT HimLam Hậu Giang 3
31 Trường THPT Chiêm Thành Tấn Hậu Giang 3
32 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Long Mỹ Hậu Giang 3
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Võ Trường Toản Hậu Giang 148
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang Hậu Giang 59