Top thí sinh dự thi - Sóc Trăng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Hoàng Diệu Sóc Trăng 1264
Trường THPT Mỹ Xuyên Sóc Trăng 1255
Trường THPT Trần Văn Bảy Sóc Trăng 1032
4 Trường THPT Kế Sách Sóc Trăng 815
5 Trường THPT Văn Ngọc Chính Sóc Trăng 644
6 Trường THPT Đoàn Văn Tố Sóc Trăng 631
7 Trường THPT Thuận Hoà Sóc Trăng 581
8 Trường THCS & THPT Hưng Lợi Sóc Trăng 556
9 Trường THCS & THPT Mỹ Thuận Sóc Trăng 544
10 Trường PTDTNT THCS & THPT Thạnh Phú Sóc Trăng 484
11 Trường THPT Lịch Hội Thượng Sóc Trăng 469
12 Trường THPT Hòa Tú Sóc Trăng 459
13 Trường THPT Mai Thanh Thế Sóc Trăng 456
14 Trường THPT Phú Tâm Sóc Trăng 433
15 Trường THPT Thành phố Sóc Trăng Sóc Trăng 423
16 Trường THCS & THPT Thạnh Tân Sóc Trăng 378
17 Trường THPT Thiều Văn Chỏi Sóc Trăng 361
18 Trường THPT Nguyễn Khuyến Sóc Trăng 356
19 Trường THPT Lê Văn Tám Sóc Trăng 343
20 Trường THPT DT Nội Trú Huỳnh Cương Sóc Trăng 334
21 Trường THCS & THPT Dương Kỳ Hiệp Sóc Trăng 330
22 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Sóc Trăng 307
23 Trường THPT Ngọc Tố Sóc Trăng 306
24 Trường THCS và THPT Tân Thạnh Sóc Trăng 306
25 Trường THCS & THPT Lai Hòa Sóc Trăng 284
26 Trường THPT Ngã Năm Sóc Trăng 251
27 Trường THPT An Thạnh 3 Sóc Trăng 245
28 Trường THPT Lương Định Của Sóc Trăng 237
29 Trường THPT Phan Văn Hùng Sóc Trăng 234
30 Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa Sóc Trăng 221
31 Trường THPT An Lạc Thôn Sóc Trăng 210
32 Trường THCS & THPT Khánh Hoà Sóc Trăng 207
33 Trường THCS & THPT DTNT Vĩnh Châu Sóc Trăng 191
34 Trường THCS & THPT Trần Đề Sóc Trăng 157
35 Trường THPT An Ninh Sóc Trăng 156
36 Trường TH, THCS & THPT iShool Sóc Trăng Sóc Trăng 122
37 Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ Sóc Trăng 103
38 Trường THPT Đại Ngãi Sóc Trăng 81
39 Trường THPT Vĩnh Hải Sóc Trăng 80
40 Trường THPT An Ninh Sóc Trăng 57
41 Trường THPT Mỹ Hương Sóc Trăng 22
42 Trường THCS-THPT An Ninh Sóc Trăng 14
43 Trường THPT Mai Thanh Thế Sóc Trăng 7
44 Trường THCS & THPT Lê Hồng Phong Sóc Trăng 5
45 Trường thực hành sư phạm Mỹ Xuyên Sóc Trăng 3
46 Trường Thực hành sư phạm Sóc Trăng Sóc Trăng 2
47 Trường THPT Lê Văn Tám Sóc Trăng 2
48 Trường THPT Lê Lợi Sóc Trăng 1
49 Trường Thực Hành Sư Phạm Sóc Trăng Sóc Trăng 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng Sóc Trăng 172
Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Sóc Trăng 108
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng Sóc Trăng 9