Top thí sinh dự thi - Sóc Trăng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THCS & THPT Mỹ Thuận Sóc Trăng 303
Trường THPT Phú Tâm Sóc Trăng 196
Trường THPT DT Nội Trú Huỳnh Cương Sóc Trăng 92
4 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Sóc Trăng 68
5 Trường THPT Thuận Hoà Sóc Trăng 48
6 Trường THPT An Ninh Sóc Trăng 44
7 Trường THPT Thành phố Sóc Trăng Sóc Trăng 44
8 Trường THPT Ngã Năm Sóc Trăng 39
9 Trường THCS & THPT Dương Kỳ Hiệp Sóc Trăng 34
10 Trường THPT Hoàng Diệu Sóc Trăng 29
11 Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa Sóc Trăng 20
12 Trường THPT Lương Định Của Sóc Trăng 15
13 Trường THPT Lịch Hội Thượng Sóc Trăng 14
14 Trường THPT An Ninh Sóc Trăng 12
15 Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ Sóc Trăng 10
16 Trường THCS và THPT Tân Thạnh Sóc Trăng 10
17 Trường THPT Thiều Văn Chỏi Sóc Trăng 9
18 Trường THCS-THPT An Ninh Sóc Trăng 6
19 Trường THPT Mỹ Hương Sóc Trăng 4
20 Trường THCS & THPT Hưng Lợi Sóc Trăng 4
21 Trường THPT Lê Văn Tám Sóc Trăng 4
22 Trường THPT Mai Thanh Thế Sóc Trăng 4
23 Trường THCS & THPT Thạnh Tân Sóc Trăng 3
24 Trường THCS & THPT Trần Đề Sóc Trăng 3
25 Trường THPT Kế Sách Sóc Trăng 3
26 Trường THPT Vĩnh Hải Sóc Trăng 2
27 Trường THPT Hòa Tú Sóc Trăng 2
28 Trường THPT Lê Lợi Sóc Trăng 1
29 Trường THCS & THPT Lê Hồng Phong Sóc Trăng 1
30 Trường THPT Ngọc Tố Sóc Trăng 1
31 Trường THCS & THPT DTNT Vĩnh Châu Sóc Trăng 1
32 Trường THPT Văn Ngọc Chính Sóc Trăng 1
33 Trường THPT Trần Văn Bảy Sóc Trăng 1
34 Trường THPT Đại Ngãi Sóc Trăng 1
35 Trường THPT An Thạnh 3 Sóc Trăng 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Sóc Trăng 21
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng Sóc Trăng 6
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng Sóc Trăng 6