Top thí sinh dự thi - Sóc Trăng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Sóc Trăng 371
Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng Sóc Trăng 283
Trường khác Sóc Trăng 73
4 Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng Sóc Trăng 5