Top thí sinh dự thi - Kiên Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Gò Quao Kiên Giang 552
Trường THPT Hòn Đất Kiên Giang 367
Trường THPT An Minh Kiên Giang 353
4 Trường THPT Dương Đông Kiên Giang 326
5 Trường THPT Vân Khánh Kiên Giang 256
6 Trường THPT Nguyễn Văn Xiện Kiên Giang 227
7 Trường THPT An Thới Kiên Giang 209
8 Trường THPT Thạnh Lộc Kiên Giang 132
9 Trường THPT Vĩnh Hòa Kiên Giang 121
10 Trường THPT Nam Thái Sơn Kiên Giang 120
11 Trường THPT Phan Thị Ràng Kiên Giang 106
12 Trường THPT Kiên Hải Kiên Giang 100
13 Trường THPT Hòa Hưng Kiên Giang 87
14 Trường THPT Lại Sơn Kiên Giang 80
15 Trường THPT Giồng Riềng Kiên Giang 69
16 Trường THPT Tư thục Phó Cơ Điều Kiên Giang 69
17 Trường THPT Hòa Thuận Kiên Giang 66
18 Trường Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Giang Thành Kiên Giang 59
19 Trường THPT Châu Thành Kiên Giang 50
20 Trường THPT An Biên Kiên Giang 47
21 Trường THPT Phú Quốc Kiên Giang 40
22 Trường THPT Bàn Tân Định Kiên Giang 20
23 Trường THPT Vĩnh Thuận Kiên Giang 16
24 Trường THPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc Kiên Giang 14
25 Trường THPT Thị xã Hà Tiên Kiên Giang 11
26 Trường THPT Sóc Sơn Kiên Giang 11
27 Trường PTDTNT huyện Gò Quao Kiên Giang 9
28 Trường THPT U Minh Thượng Kiên Giang 9
29 Trường THPT Ba Hòn Kiên Giang 6
30 Trường THPT Thạnh Đông Kiên Giang 6
31 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Kiên Giang 5
32 Trường THPT Minh Thuận Kiên Giang 5
33 Trường THPT Định An Kiên Giang 5
34 Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang 5
35 Trường THPT Kiên Lương Kiên Giang 3
36 Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp Kiên Giang 2
37 Trường THPT Bình Sơn Kiên Giang 2
38 Trường THPT Đông Thái Kiên Giang 2
39 Trường THPT Mong Thọ Kiên Giang 2
40 Trường THPT Ngô Sỹ Liên Kiên Giang 2
41 Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Hà Tiên Kiên Giang 2
42 Trường PTDTNT Giồng Riềng Kiên Giang 2
43 Trường THPT Vĩnh Thắng Kiên Giang 2
44 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Kiên Giang 1
45 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Kiên Giang 1
46 Trường THPT ISchool Rạch Giá Kiên Giang 1
47 Trường THPT Tân Hiệp Kiên Giang 1