Top thí sinh dự thi - Kiên Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Vĩnh Thắng Kiên Giang 185
Trường THPT Sóc Sơn Kiên Giang 89
Trường THPT Gò Quao Kiên Giang 75
4 Trường THPT Đông Thái Kiên Giang 70
5 Trường THPT Ba Hòn Kiên Giang 50
6 Trường THPT Thị xã Hà Tiên Kiên Giang 46
7 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Kiên Giang 39
8 Trường THPT Vĩnh Hòa Kiên Giang 32
9 Trường THPT Mong Thọ Kiên Giang 27
10 Trường THPT Châu Thành Kiên Giang 19
11 Trường THPT An Biên Kiên Giang 11
12 Trường THPT Kiên Lương Kiên Giang 6
13 Trường Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Giang Thành Kiên Giang 5
14 Trường THPT Hòn Đất Kiên Giang 4
15 Trường THPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc Kiên Giang 4
16 Trường THPT Nam Thái Sơn Kiên Giang 4
17 Trường Phổ thông Đức Trí Kiên Giang 4
18 Trường THPT An Minh Kiên Giang 3
19 Trường PT DTNT Châu Thành Kiên Giang 3
20 Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang 3
21 Trường PTDTNT huyện Gò Quao Kiên Giang 2
22 Trường THPT Nguyễn Văn Xiện Kiên Giang 2
23 Trường THPT Bình Sơn Kiên Giang 2
24 Trường THPT Kiên Hải Kiên Giang 2
25 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện An Biên Kiên Giang 1
26 Trường THPT Định An Kiên Giang 1
27 Trường THPT Tân Hiệp Kiên Giang 1
28 Trường THPT Thới Quản Kiên Giang 1
29 Trường THPT Ngô Sỹ Liên Kiên Giang 1
30 Trường THPT Cây Dương Kiên Giang 1
31 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Kiên Giang 1
32 Trường THPT Võ Văn Kiệt Kiên Giang 1
33 Trường THPT Phan Thị Ràng Kiên Giang 1
34 Trường THPT VBB Kiên Giang 1
35 Trường PTDTNT Giồng Riềng Kiên Giang 1
36 Trường THPT An Thới Kiên Giang 1
37 Trường THPT Thạnh Tây Kiên Giang 1
38 Trường THPT Vĩnh Thuận Kiên Giang 1
39 Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn Kiên Giang 1
40 Trường THPT Thạnh Đông Kiên Giang 1
41 Trường THPT Giồng Riềng Kiên Giang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Kiên Giang Kiên Giang 194
Trường Đại học Kiên Giang Kiên Giang 79
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Kiên Giang 64
4 Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang Kiên Giang 55
5 Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang Kiên Giang 27