Top thí sinh dự thi - Kiên Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT An Biên Kiên Giang 3
Trường THPT Hòn Đất Kiên Giang 3
Trường THPT Ngô Sỹ Liên Kiên Giang 2
4 Trường THPT Dương Đông Kiên Giang 2
5 Trường THPT Châu Thành Kiên Giang 2
6 Trường THPT Kiên Lương Kiên Giang 2
7 Trường THPT Phú Quốc Kiên Giang 2
8 Trường THPT Tân Hiệp Kiên Giang 2
9 Trường THPT Giồng Riềng Kiên Giang 2
10 Trường THPT Thạnh Đông Kiên Giang 2
11 Trường THPT Cây Dương Kiên Giang 1
12 Trường THPT Sóc Sơn Kiên Giang 1
13 Trường THPT Hòa Hưng Kiên Giang 1
14 Trường THPT Bàn Tân Định Kiên Giang 1
15 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện An Biên Kiên Giang 1
16 Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Hà Tiên Kiên Giang 1
17 Trường PTDTNT Giồng Riềng Kiên Giang 1
18 Trường THPT An Minh Kiên Giang 1
19 Trường THPT Phan Thị Ràng Kiên Giang 1
20 Trường THPT Mong Thọ Kiên Giang 1
21 Trường THPT Thị xã Hà Tiên Kiên Giang 1
22 Trường THPT An Thới Kiên Giang 1
23 Trường THPT Kiên Hải Kiên Giang 1
24 Trường THPT Lại Sơn Kiên Giang 1
25 Trường THPT Gò Quao Kiên Giang 1
26 Trường THPT Long Thạnh Kiên Giang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Kiên Giang Kiên Giang 5
Trường Đại học Kiên Giang Kiên Giang 3
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang Kiên Giang 2