Top thí sinh dự thi - Kiên Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Nguyễn Trung Trực Kiên Giang 475
Trường THPT Hòn Đất Kiên Giang 231
Trường khác Kiên Giang 228
4 Trường THPT Phú Quốc Kiên Giang 218
5 Trường THPT Mong Thọ Kiên Giang 122
6 Trường THPT Tư thục Phó Cơ Điều Kiên Giang 115
7 Trường THPT Nguyễn Văn Xiện Kiên Giang 112
8 Trường THPT Vĩnh Hòa Kiên Giang 105
9 Trường THPT Võ Văn Kiệt Kiên Giang 89
10 Trường THPT Bình Sơn Kiên Giang 81
11 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Kiên Giang 81
12 Trường THPT Lại Sơn Kiên Giang 74
13 Trường THPT Ba Hòn Kiên Giang 73
14 Trường Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Vân Khánh Kiên Giang 73
15 Trường THPT Kiên Hải Kiên Giang 68
16 Trường THPT Dương Đông Kiên Giang 62
17 Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Hà Tiên Kiên Giang 54
18 Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn Kiên Giang 53
19 Trường THPT Minh Thuận Kiên Giang 30
20 Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang 22
21 Trường THPT ISchool Rạch Giá Kiên Giang 19
22 Trường THPT An Thới Kiên Giang 17
23 Trường Tiểu học và THCS Nam Du Kiên Giang 17
24 Trường THPT Vĩnh Phong Kiên Giang 16
25 Trường THPT An Minh Kiên Giang 15
26 Trường THPT Ngô Sỹ Liên Kiên Giang 8
27 Trường THPT Châu Thành Kiên Giang 8
28 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Kiên Giang 8
29 Trường THPT Phan Thị Ràng Kiên Giang 7
30 Trường THPT Thị xã Hà Tiên Kiên Giang 6
31 Trường THPT Gò Quao Kiên Giang 5
32 Trường THCS An Sơn Kiên Giang 5
33 Trường THPT Nam Thái Sơn Kiên Giang 5
34 Trường THPT U Minh Thượng Kiên Giang 5
35 Trường THPT Thạnh Lộc Kiên Giang 5
36 Trường THPT Vĩnh Thắng Kiên Giang 5
37 Trường THPT Vĩnh Thuận Kiên Giang 5
38 Trường PT DTNT Châu Thành Kiên Giang 4
39 Trường THPT Giồng Riềng Kiên Giang 3
40 Trường PTDTNT Giồng Riềng Kiên Giang 2
41 Trường Phổ thông Đức Trí Kiên Giang 2
42 Trường THPT Hòa Thuận Kiên Giang 2
43 Trường THPT Thạnh Đông Kiên Giang 2
44 Trường THPT Kiên Lương Kiên Giang 2
45 Trường THPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc Kiên Giang 2
46 Trường PTDTNT huyện Gò Quao Kiên Giang 1
47 Trường THPT Định An Kiên Giang 1
48 Trường Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Vân Khánh Kiên Giang 1