Top thí sinh dự thi - TP Cần Thơ

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa TP Cần Thơ 1351
Trường THPT Nguyễn Việt Dũng TP Cần Thơ 1163
Trường THPT Lương Định Của TP Cần Thơ 857
4 Trường THPT Hà Huy Giáp TP Cần Thơ 776
5 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng TP Cần Thơ 686
6 Trường THPT Thốt Nốt TP Cần Thơ 624
7 Trường THPT Trần Đại Nghĩa TP Cần Thơ 487
8 Trường THPT Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ 479
9 Trường THPT An Khánh TP Cần Thơ 467
10 Trường THCS và THPT Tân Lộc TP Cần Thơ 434
11 Trường THPT Thuận Hưng TP Cần Thơ 397
12 Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoằng TP Cần Thơ 390
13 Trường THPT Nguyễn Việt Hồng TP Cần Thơ 371
14 Trường THPT Phan Văn Trị TP Cần Thơ 237
15 Trường THCS&THPT Thới Thạnh TP Cần Thơ 206
16 Trường THCS và THPT Thạnh Thắng TP Cần Thơ 182
17 Trường THPT Châu Văn Liêm TP Cần Thơ 174
18 Trường THPT Thới Lai TP Cần Thơ 163
19 Trường THPT & THCS Trường Xuân TP Cần Thơ 160
20 Trường THCS&THPT Thới Thuận TP Cần Thơ 122
21 Trường THPT Thới Long TP Cần Thơ 87
22 Trường THPT Bình Thủy TP Cần Thơ 46
23 Trường THPT Lưu Hữu Phước TP Cần Thơ 33
24 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Ninh Kiều TP Cần Thơ 28
25 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Bình Thủy TP Cần Thơ 21
26 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Vĩnh Thạnh TP Cần Thơ 17
27 Trường THPT FPT Cần Thơ TP Cần Thơ 16
28 Trường THPT Thực hành Sư phạm TP Cần Thơ 14
29 Trường THPT Vĩnh Thạnh TP Cần Thơ 13
30 Trường THPT Trung An TP Cần Thơ 9
31 Trường cấp 1, 2, 3 Quốc Văn Cần Thơ TP Cần Thơ 7
32 Trường THPT Trần Đại Nghĩa TP Cần Thơ 5
33 Trường THPT & THCS Trà Nóc TP Cần Thơ 5
34 Trường Phổ Thông Việt Mỹ Cần Thơ - chi nhánh Quận Cái Răng TP Cần Thơ 4
35 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Ô Môn TP Cần Thơ 4
36 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Cái Răng TP Cần Thơ 3
37 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Thới Lai TP Cần Thơ 3
38 Trường THPT Thạnh An TP Cần Thơ 3
39 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Phong Điền TP Cần Thơ 3
40 Trường THPT DT Nội Trú TP Cần Thơ 3
41 Trường Phổ Thông Việt Mỹ TP Cần Thơ 2
42 Trường THPT Giai Xuân TP Cần Thơ 2
43 Đăng Khoa TP Cần Thơ 1
44 Trường THPT Trần Đại Nghĩa TP Cần Thơ 1
45 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Thốt Nốt TP Cần Thơ 1