Top thí sinh dự thi - TP Cần Thơ

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT An Khánh TP Cần Thơ 1412
Trường THPT Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ 1301
Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa TP Cần Thơ 1256
4 Trường THPT Nguyễn Việt Hồng TP Cần Thơ 1120
5 Trường THPT Châu Văn Liêm TP Cần Thơ 1073
6 Trường THPT Thuận Hưng TP Cần Thơ 681
7 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng TP Cần Thơ 532
8 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Cần Thơ 522
9 Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoằng TP Cần Thơ 500
10 Trường THPT Thới Long TP Cần Thơ 107
11 Trường cấp 1, 2, 3 Quốc Văn Cần Thơ TP Cần Thơ 84
12 Trường THCS và THPT Tân Lộc TP Cần Thơ 61
13 Trường THPT Vĩnh Thạnh TP Cần Thơ 38
14 Trường THPT Bình Thủy TP Cần Thơ 24
15 Trường THPT Hà Huy Giáp TP Cần Thơ 19
16 Trường THPT Thạnh An TP Cần Thơ 17
17 Trường THPT Thực hành Sư phạm TP Cần Thơ 16
18 Trường Phổ Thông Việt Mỹ Cần Thơ - chi nhánh Quận Cái Răng TP Cần Thơ 14
19 Trường THPT Lưu Hữu Phước TP Cần Thơ 13
20 Trường THPT Phan Văn Trị TP Cần Thơ 12
21 Trường Quốc Tế Hòa Bình TP Cần Thơ 8
22 Trường THPT Thốt Nốt TP Cần Thơ 8
23 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Ô Môn TP Cần Thơ 7
24 Trường THPT Nguyễn Việt Dũng TP Cần Thơ 6
25 Trường THCS và THPT Thạnh Thắng TP Cần Thơ 5
26 Trường THCS&THPT Thới Thuận TP Cần Thơ 5
27 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Bình Thủy TP Cần Thơ 5
28 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Ninh Kiều TP Cần Thơ 5
29 Trường THPT Trung An TP Cần Thơ 4
30 Trường THPT & THCS Trà Nóc TP Cần Thơ 4
31 Trường THPT Giai Xuân TP Cần Thơ 3
32 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Cái Răng TP Cần Thơ 3
33 Trường THPT Trần Đại Nghĩa TP Cần Thơ 3
34 Trường THPT Trần Đại Nghĩa TP Cần Thơ 3
35 Trường THPT Thới Lai TP Cần Thơ 2
36 Trường THPT DT Nội Trú TP Cần Thơ 2
37 Trường THPT Lương Định Của TP Cần Thơ 2
38 Trường THPT Thái Bình Dương TP Cần Thơ 2
39 Trường THPT & THCS Trường Xuân TP Cần Thơ 2
40 Trường Phổ Thông Việt Mỹ TP Cần Thơ 2
41 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Thới Lai TP Cần Thơ 1
42 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Phong Điền TP Cần Thơ 1