Top thí sinh dự thi - TP Cần Thơ

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lương Định Của TP Cần Thơ 1215
Trường THPT Nguyễn Việt Dũng TP Cần Thơ 1088
Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa TP Cần Thơ 948
4 Trường THPT An Khánh TP Cần Thơ 932
5 Trường THPT Thốt Nốt TP Cần Thơ 833
6 Trường THPT Nguyễn Việt Hồng TP Cần Thơ 792
7 Trường THPT Thuận Hưng TP Cần Thơ 790
8 Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng TP Cần Thơ 576
9 Trường THPT Thới Long TP Cần Thơ 485
10 Trường THCS & THPT Trần Ngọc Hoằng TP Cần Thơ 448
11 Trường THCS và THPT Tân Lộc TP Cần Thơ 390
12 Trường THPT Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ 344
13 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP Cần Thơ 243
14 Trường THPT Châu Văn Liêm TP Cần Thơ 142
15 Trường THPT Hà Huy Giáp TP Cần Thơ 124
16 Trường THPT & THCS Trường Xuân TP Cần Thơ 116
17 Trường THPT Lưu Hữu Phước TP Cần Thơ 78
18 Trường THCS&THPT Thới Thuận TP Cần Thơ 57
19 Trường THPT FPT Cần Thơ TP Cần Thơ 47
20 Trường THPT Thực hành Sư phạm TP Cần Thơ 21
21 Trường THPT Bình Thủy TP Cần Thơ 15
22 Trường cấp 1, 2, 3 Quốc Văn Cần Thơ TP Cần Thơ 14
23 Trường THPT Giai Xuân TP Cần Thơ 14
24 Trường THPT Vĩnh Thạnh TP Cần Thơ 11
25 Trường THPT Phan Văn Trị TP Cần Thơ 10
26 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Ninh Kiều TP Cần Thơ 8
27 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Vĩnh Thạnh TP Cần Thơ 7
28 Trường THPT Thới Lai TP Cần Thơ 6
29 Trường THPT Trần Đại Nghĩa TP Cần Thơ 5
30 Trường THPT & THCS Trà Nóc TP Cần Thơ 4
31 Trường THPT Trung An TP Cần Thơ 4
32 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Ô Môn TP Cần Thơ 4
33 Trường THPT Minh Thuận TP Cần Thơ 4
34 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Bình Thủy TP Cần Thơ 3
35 Trường Phổ Thông Việt Mỹ Cần Thơ - chi nhánh Quận Cái Răng TP Cần Thơ 3
36 Trường THPT Vĩnh Hòa TP Cần Thơ 2
37 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Thới Lai TP Cần Thơ 2
38 Trường THPT Thạnh An TP Cần Thơ 2
39 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp quận Cái Răng TP Cần Thơ 2
40 Trường THPT DT Nội Trú TP Cần Thơ 2
41 Trường Quốc Tế Hòa Bình TP Cần Thơ 2
42 Trường THPT Thái Bình Dương TP Cần Thơ 1
43 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Cờ Đỏ TP Cần Thơ 1
44 Trường Phổ Thông Việt Mỹ TP Cần Thơ 1
45 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Phong Điền TP Cần Thơ 1
46 Trường THCS và THPT Thạnh Thắng TP Cần Thơ 1