Top thí sinh dự thi - Cà Mau

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Phú Tân Cà Mau 303
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Cà Mau 244
Trường THPT Thái Thanh Hoà Cà Mau 11
4 Trường THPT U Minh Cà Mau 8
5 Trường THCS và THPT Tân Lộc Cà Mau 3
6 Trường THPT Phan Ngọc Hiển Cà Mau 3
7 Trường THPT Chu Văn An Cà Mau 3
8 Trường THPT Cái Nước Cà Mau 3
9 Trường THPT Phú Hưng Cà Mau 2
10 Trường PT Hermann Gmeiner Cà Mau 2
11 Trường THPT Thới Bình Cà Mau 2
12 Trường THPT Cà Mau Cà Mau 2
13 Trường THPT Đầm Dơi Cà Mau 1
14 Trường THPT Lê Công Nhân Cà Mau 1
15 Trường THPT Viên An Cà Mau 1
16 Trường THPT Nguyễn Mai Cà Mau 1
17 Trường THPT Trần Văn Thời Cà Mau 1
18 Trường THPT DT Nội Trú Cà Mau 1
19 Trường THPT Khánh Lâm Cà Mau 1
20 Trường THPT Võ Thị Hồng Cà Mau 1
21 Trường THPT Hồ Thị Kỷ Cà Mau 1
22 Trường THPT Trần Văn Thời Cà Mau 1
23 Trường THCS, THPT Viên An Cà Mau 1