Top thí sinh dự thi - Cà Mau

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Cái Nước Cà Mau 1037
Trường THPT Phú Tân Cà Mau 496
Trường THPT Quách Văn Phẩm Cà Mau 376
4 Trường THCS và THPT Tân Lộc Cà Mau 276
5 Trường THPT Viên An Cà Mau 157
6 Trường THPT Thái Thanh Hoà Cà Mau 155
7 Trường THPT Đầm Dơi Cà Mau 95
8 Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Cà Mau 85
9 Trường THPT Hồ Thị Kỷ Cà Mau 81
10 Trường THPT Phú Hưng Cà Mau 50
11 Trường THPT Nguyễn Việt Khái Cà Mau 47
12 Trường THPT Võ Thị Hồng Cà Mau 38
13 Trường THCS, THPT Viên An Cà Mau 30
14 Trường THCS và THPT Vàm Đình Cà Mau 27
15 Trường THPT Tân Đức Cà Mau 19
16 Trường THPT Nguyễn Huân Cà Mau 19
17 Trường THCS_THPT Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau Cà Mau 11
18 Trường THPT Cà Mau Cà Mau 5
19 Trường THCS, THPT Ngọc Hiển Cà Mau 5
20 Trường THPT Tắc Vân Cà Mau 4
21 Trường THPT Ngọc Hiển Cà Mau 4
22 Trường PT Hermann Gmeiner Cà Mau 3
23 Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn Cà Mau 3
24 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Cà Mau 3
25 Trường THPT Khánh Lâm Cà Mau 2
26 Trường THPT Thới Bình Cà Mau 2
27 Trường THPT Lê Công Nhân Cà Mau 2
28 Trường THPT Trần Văn Thời Cà Mau 2
29 Trường THPT Nguyễn Mai Cà Mau 2
30 Trường THPT Phan Ngọc Hiển Cà Mau 2
31 Trường THPT Sông Đốc Cà Mau 1
32 Trường THPT U Minh Cà Mau 1
33 Trường THPT Huỳnh Phi Hùng Cà Mau 1