Top thí sinh dự thi - Bạc Liêu

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Giá Rai Bạc Liêu 61
Trường THPT Phước Long Bạc Liêu 26
Trường THPT Chuyên Bạc Liêu Bạc Liêu 15
4 Trường THPT Vĩnh Hưng Bạc Liêu 15
5 Trường THPT Hiệp Thành Bạc Liêu 5
6 Trường THPT Bạc Liêu Bạc Liêu 3
7 Trường THPT Lê Thị Riêng Bạc Liêu 3
8 Trường THPT Định Thành Bạc Liêu 2
9 Trường THPT Trần Văn Bảy Bạc Liêu 2
10 Trường THPT Bạc Liêu Bạc Liêu 2
11 Trường THPT Ninh Thạnh Lợi Bạc Liêu 2
12 Trường THPT Điền Hải Bạc Liêu 1
13 Trường THPT Lê Văn Đẩu Bạc Liêu 1
14 Trường THPT Tân Phong Bạc Liêu 1
15 Trường THPT Trần Văn Bảy Bạc Liêu 1
16 Trường THPT DT Nội Trú Bạc Liêu 1
17 Trường THPT Hòa Bình Bạc Liêu 1
18 Trường THPT Nguyễn Trung Trực Bạc Liêu 1