Top thí sinh dự thi - Bạc Liêu

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Phước Long Bạc Liêu 6
Trường THPT Ninh Quới Bạc Liêu 4
Trường THPT Hòa Bình Bạc Liêu 3
4 Trường THPT Ngan Dừa Bạc Liêu 3
5 Trường THPT Bạc Liêu Bạc Liêu 3
6 Trường THPT Lê Văn Đẩu Bạc Liêu 3
7 Trường THPT Điền Hải Bạc Liêu 2
8 Trường THPT Trần Văn Bảy Bạc Liêu 2
9 Trường THPT Lê Thị Riêng Bạc Liêu 2
10 Trường THPT Định Thành Bạc Liêu 2
11 Trường THPT Bạc Liêu Bạc Liêu 1
12 Trường TT GDTX tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu 1
13 Trường THPT Tân Phong Bạc Liêu 1