Top thí sinh dự thi - An Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa An Giang 617
Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng An Giang 491
Trường THPT Nguyễn Quang Diệu An Giang 446
4 Trường THPT Long Xuyên An Giang 346
5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh An Giang 162
6 Trường THPT Tân Châu An Giang 159
7 Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng An Giang 153
8 Trường THPT Mỹ Hòa Hưng An Giang 152
9 Trường THPT Quốc Thái An Giang 120
10 Trường THPT Ung Văn Khiêm An Giang 108
11 Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 63
12 Trường THPT Châu Văn Liêm An Giang 58
13 Trường THPT Châu Phong An Giang 57
14 Trường THPT Tịnh Biên An Giang 57
15 Trường THPT Vĩnh Lộc An Giang 44
16 Trường THPT Nguyễn Hiền An Giang 41
17 Trường THPT Xuân Tô An Giang 31
18 Trường THPT Bình Mỹ An Giang 29
19 Trường THPT Hòa Lạc An Giang 27
20 Trường THPT Chu Văn An An Giang 23
21 Trường THPT Lương Thế Vinh An Giang 20
22 Trường THPT An Phú An Giang 18
23 Trường THPT Đức Trí An Giang 18
24 Trường THPT Chi Lăng An Giang 16
25 Trường THPT Lương Văn Cù An Giang 13
26 Trường THPT Cần Đăng An Giang 12
27 Trường Phổ Thông Thực Hành Sư Phạm An Giang 10
28 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm An Giang 10
29 Trường THPT Võ Thị Sáu An Giang 6
30 Trường THPT Châu Thị Tế An Giang 5
31 Trường THPT Nguyễn Trung Trực An Giang 5
32 Trường PT Dân tộc nội trú THPT An Giang An Giang 5
33 Trường THCS & THPT Phú Tân An Giang 3
34 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại An Giang 3
35 Trường THPT Nguyễn Công Trứ An Giang 3
36 Trường THPT ISchool Long Xuyên An Giang 3
37 Trường THPT DL Chưởng Binh Lễ An Giang 2
38 Trường THPT Vĩnh Bình An Giang 2
39 Trường THCS & THPT Bình Long An Giang 2
40 Trường THPT Cô Tô An Giang 2
41 Trường THPT Võ Thành Trinh An Giang 1
42 Trường THPT Thạnh Mỹ Tây An Giang 1
43 Trường THPT Ba Chúc An Giang 1
44 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh An Giang 1
45 Trường THPT Vĩnh Trạch An Giang 1
46 Trường THPT Trần Văn Thành An Giang 1
47 Trường THPT Nguyễn Khuyến An Giang 1
48 Trường THPT Vọng Thê An Giang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học An Giang An Giang 3887
Trường Cao đẳng nghề An Giang An Giang 376
Trường Cao đẳng Y tế An Giang 234