Top thí sinh dự thi - An Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT An Phú An Giang 1714
Trường THPT Tân Châu An Giang 1249
Trường THPT Long Xuyên An Giang 1166
4 Trường THPT Võ Thị Sáu An Giang 1096
5 Trường THPT Đức Trí An Giang 815
6 Trường THPT Ung Văn Khiêm An Giang 725
7 Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng An Giang 632
8 Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa An Giang 600
9 Trường PT Dân tộc nội trú THPT An Giang An Giang 519
10 Trường THCS & THPT Phú Tân An Giang 478
11 Trường THPT Hòa Lạc An Giang 464
12 Trường THPT Châu Phong An Giang 452
13 Trường THPT Bình Thạnh Đông An Giang 441
14 Trường THPT Nguyễn Quang Diệu An Giang 385
15 Trường THPT Châu Văn Liêm An Giang 313
16 Trường THPT Xuân Tô An Giang 283
17 Trường THPT Châu Thị Tế An Giang 264
18 Trường THPT Lương Văn Cù An Giang 261
19 Trường THPT Nguyễn Trung Trực An Giang 253
20 Trường THPT Nguyễn Hiền An Giang 216
21 Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng An Giang 173
22 Trường THPT Vĩnh Lộc An Giang 150
23 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh An Giang 104
24 Trường THPT Cần Đăng An Giang 70
25 Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 55
26 Trường THPT Quốc Thái An Giang 52
27 Trường THPT Châu Phú An Giang 44
28 Trường THPT Bình Mỹ An Giang 30
29 Trường THPT Vĩnh Xương An Giang 26
30 Trường THPT Tịnh Biên An Giang 19
31 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm An Giang 17
32 Trường THPT ISchool Long Xuyên An Giang 16
33 Trường THPT Chu Văn An An Giang 15
34 Trường THPT Lương Thế Vinh An Giang 13
35 Trường THPT Thạnh Mỹ Tây An Giang 9
36 Trường THPT Võ Thành Trinh An Giang 6
37 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh An Giang 5
38 Trường THPT Chi Lăng An Giang 4
39 Trường THCS & THPT Bình Long An Giang 4
40 Trường THPT Ba Chúc An Giang 3
41 Trường THPT Trần Văn Thành An Giang 3
42 Trường Phổ Thông Thực Hành Sư Phạm An Giang 2
43 Trường THPT Nguyễn Khuyến An Giang 2
44 Trường THPT Nguyễn Công Trứ An Giang 1
45 Trường THPT Vĩnh Bình An Giang 1
46 Trường THPT Vĩnh Trạch An Giang 1
47 Trường THPT Cô Tô An Giang 1
48 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại An Giang 1
49 Trường THPT Mỹ Hòa Hưng An Giang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học An Giang An Giang 1888
Trường Cao đẳng nghề An Giang An Giang 619
Trường Cao đẳng Y tế An Giang 176