Top thí sinh dự thi - An Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Tân Châu An Giang 1173
Trường THPT Long Xuyên An Giang 743
Trường THPT Võ Thị Sáu An Giang 711
4 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh An Giang 505
5 Trường THCS & THPT Phú Tân An Giang 403
6 Trường THPT Hòa Lạc An Giang 316
7 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại An Giang 297
8 Trường THPT Đức Trí An Giang 288
9 Trường THPT Nguyễn Quang Diệu An Giang 238
10 Trường PT Dân tộc nội trú THPT An Giang An Giang 223
11 Trường THPT Ung Văn Khiêm An Giang 164
12 Trường THPT Châu Phong An Giang 145
13 Trường THPT Vĩnh Lộc An Giang 84
14 Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa An Giang 78
15 Trường THPT Nguyễn Trung Trực An Giang 65
16 Trường THPT Vĩnh Trạch An Giang 64
17 Trường THPT Vĩnh Xương An Giang 42
18 Trung tâm giáo dục thường xuyên An Giang An Giang 34
19 Trường THPT Nguyễn Hiền An Giang 24
20 Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 15
21 Trường THPT DT Nội Trú An Giang 15
22 Trường THPT Phú Tân An Giang 15
23 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm An Giang 14
24 Trường THPT Chu Văn An An Giang 12
25 Trường THPT Chi Lăng An Giang 10
26 Trường THPT An Phú An Giang 10
27 Trường THPT Châu Văn Liêm An Giang 9
28 Trường THPT Lương Thế Vinh An Giang 9
29 Trường THPT Quốc Thái An Giang 6
30 Trường THPT ISchool Long Xuyên An Giang 5
31 Trường THPT Châu Phú An Giang 4
32 Trường THPT Bình Mỹ An Giang 4
33 Trường THPT Vĩnh Bình An Giang 4
34 Trường THPT Bình Khánh An Giang 3
35 Trường THCS & THPT Bình Long An Giang 3
36 Trường THPT Cần Đăng An Giang 3
37 Trường Phổ Thông Thực Hành Sư Phạm An Giang 3
38 Trường PT DTNT THCS Tịnh Biên An Giang 2
39 Trường THPT Lương Văn Cù An Giang 2
40 Trường THPT Bình Thạnh Đông An Giang 2
41 Trường THPT Ba Chúc An Giang 2
42 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh An Giang 1
43 Trường THPT An Phú 2 An Giang 1
44 Trường THPT Cô Tô An Giang 1
45 Trường THPT DL Chưởng Binh Lễ An Giang 1
46 Trường THPT Châu Thị Tế An Giang 1
47 Trường THPT Tịnh Biên An Giang 1
48 Trường THPT Võ Thành Trinh An Giang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học An Giang An Giang 912
Trường Cao đẳng nghề An Giang An Giang 842
Trường Cao đẳng Y tế An Giang 545