Top thí sinh dự thi - Quảng Ngãi

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Võ Nguyên Giáp Quảng Ngãi 1369
Trường THPT Sơn Mỹ Quảng Ngãi 824
Trường THPT Số 2 Mộ Đức Quảng Ngãi 532
4 Trường THPT Lê Trung Đình Quảng Ngãi 437
5 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi 409
6 Trường THPT Ba Tơ Quảng Ngãi 296
7 Trường THPT Chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi 235
8 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Quảng Ngãi 223
9 THPT Huỳnh Thúc Kháng Quảng Ngãi 163
10 Trường THPT Chu Văn An Quảng Ngãi 19
11 Trường THPT Ba Gia Quảng Ngãi 18
12 Trường THPT Vạn Tường Quảng Ngãi 11
13 Trường THPT Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi 9
14 Trường THPT Trần Quang Diệu Quảng Ngãi 8
15 Trường THPT Nguyễn Công Phương Quảng Ngãi 7
16 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành Quảng Ngãi 4
17 THPT Lê Quý Đôn Quảng Ngãi 4
18 Trường THPT DL Trương Định Quảng Ngãi 4
19 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa Quảng Ngãi 4
20 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Quảng Ngãi 3
21 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa Quảng Ngãi 3
22 Trường THPT DL Hoàng Văn Thụ Quảng Ngãi 2
23 Trường THPT Trần Kỳ Phong Quảng Ngãi 2
24 Trường THPT Lương Thế Vinh Quảng Ngãi 2
25 Trường THPT Sơn Hà Quảng Ngãi 2
26 Trường THPT Quang Trung Quảng Ngãi 1
27 Trường THCS&THPT Phó Mục Gia Quảng Ngãi 1
28 TT GDNN-GDTX huyện Mộ Đức Quảng Ngãi 1
29 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi 1
30 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 1
31 Trường THPT Lý Sơn Quảng Ngãi 1
32 Trường THPT Phạm Kiệt Quảng Ngãi 1
33 THPT Tây Trà Quảng Ngãi 1
34 Trường THPT Bình Sơn Quảng Ngãi 1