Top thí sinh dự thi - Quảng Ngãi

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Võ Nguyên Giáp Quảng Ngãi 1957
Trường THPT Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi 1829
Trường THPT Vạn Tường Quảng Ngãi 1468
4 Trường THPT Lê Trung Đình Quảng Ngãi 1180
5 Trường THPT Sơn Mỹ Quảng Ngãi 1063
6 Trường THPT Chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi 1013
7 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa Quảng Ngãi 995
8 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Quảng Ngãi 818
9 THPT Huỳnh Thúc Kháng Quảng Ngãi 774
10 Trường THPT Trà Bồng Quảng Ngãi 632
11 Trường THPT Ba Tơ Quảng Ngãi 621
12 Trường THPT Lý Sơn Quảng Ngãi 482
13 Trường THPT Thu Xà Quảng Ngãi 436
14 Trường THPT Chu Văn An Quảng Ngãi 425
15 Trường THPT Số 1 Đức Phổ Quảng Ngãi 216
16 Trường THPT Ba Gia Quảng Ngãi 206
17 Trường THPT Nguyễn Công Phương Quảng Ngãi 120
18 Trường THCS&THPT Phó Mục Gia Quảng Ngãi 66
19 Trường THPT Trần Kỳ Phong Quảng Ngãi 35
20 Trường THPT DL Trương Định Quảng Ngãi 13
21 Trường THPT Bình Sơn Quảng Ngãi 10
22 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 10
23 Trường THPT Sơn Hà Quảng Ngãi 9
24 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa Quảng Ngãi 7
25 Trường THPT Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi 5
26 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Quảng Ngãi 4
27 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành Quảng Ngãi 4
28 THCS-THPT Phạm Kiệt Quảng Ngãi 3
29 Trường THPT DL Hoàng Văn Thụ Quảng Ngãi 3
30 Trường THPT Quang Trung Quảng Ngãi 2
31 Trường THPT Minh Long Quảng Ngãi 2
32 TT GDNN-GDTX huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 2
33 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Quảng Ngãi 2
34 TT GDNN-GDTX huyện Ba Tơ Quảng Ngãi 1
35 THPT Tây Trà Quảng Ngãi 1
36 THPT Nguyễn Công Trứ Quảng Ngãi 1
37 Trường THPT Phạm Kiệt Quảng Ngãi 1
38 Trường THPT Lương Thế Vinh Quảng Ngãi 1