Top thí sinh dự thi - Quảng Ngãi

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi 1168
Trường THPT Lê Trung Đình Quảng Ngãi 1057
Trường THPT Chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi 1022
4 Trường THPT Ba Gia Quảng Ngãi 680
5 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành Quảng Ngãi 395
6 THPT Tây Trà Quảng Ngãi 360
7 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Quảng Ngãi 297
8 Trường THPT Võ Nguyên Giáp Quảng Ngãi 264
9 Trường THPT Trà Bồng Quảng Ngãi 87
10 Trường THPT Vạn Tường Quảng Ngãi 62
11 Trường THPT Nguyễn Công Phương Quảng Ngãi 46
12 Trường THPT Trần Kỳ Phong Quảng Ngãi 27
13 Trường THPT Sơn Mỹ Quảng Ngãi 19
14 Trường THPT Sơn Hà Quảng Ngãi 19
15 Trường THPT Lý Sơn Quảng Ngãi 11
16 Trường THPT Số 1 Đức Phổ Quảng Ngãi 11
17 Trường THPT BC Huỳnh Thúc Kháng Quảng Ngãi 10
18 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi 9
19 Trường THPT Số 2 Mộ Đức Quảng Ngãi 7
20 Trường THPT BC Lê Quý Đôn Quảng Ngãi 7
21 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Quảng Ngãi 6
22 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Quảng Ngãi 6
23 Trường THPT Minh Long Quảng Ngãi 5
24 Trường THPT Quang Trung Quảng Ngãi 5
25 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa Quảng Ngãi 4
26 Trường THPT Thu Xà Quảng Ngãi 4
27 Trường THPT Lương Thế Vinh Quảng Ngãi 3
28 Trường THPT Phạm Văn Đồng Quảng Ngãi 3
29 Trường THPT BC Chu Văn An Quảng Ngãi 3
30 Trường THPT Trần Quang Diệu Quảng Ngãi 3
31 Trường THPT Bình Sơn Quảng Ngãi 3
32 Trường THPT Ba Tơ Quảng Ngãi 2
33 Trường THPT Tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Ngãi 1
34 Trường THPT DL Trương Định Quảng Ngãi 1
35 Trường THPT Sơn Mỹ Quảng Ngãi 1
36 Trường THPT BC Nguyễn Công Trứ Quảng Ngãi 1
37 Trường THPT DL Hoàng Văn Thụ Quảng Ngãi 1
38 Trường THPT Phạm Kiệt Quảng Ngãi 1