Top thí sinh dự thi - Quảng Nam

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Quảng Nam 692
Trường THPT Nguyễn Hiền Quảng Nam 691
Trường THPT Chu Văn An Quảng Nam 595
4 Trường THPT Trần Hưng Đạo Quảng Nam 447
5 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Quảng Nam 339
6 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Quảng Nam 233
7 Trường THPT Nguyễn Khuyến Quảng Nam 208
8 Trường THPT Thái Phiên Quảng Nam 138
9 Trường THPT Phan Bội Châu Quảng Nam 73
10 THPT Nông Sơn Quảng Nam 48
11 Trường THPT Phan Châu Trinh Quảng Nam 20
12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa Quảng Nam 12
13 Trường THPT Tây Giang Quảng Nam 8
14 Trường THPT Trần Văn Dư Quảng Nam 8
15 Trường THPT Lê Quý Đôn Quảng Nam 8
16 Trường THPT Bắc Trà My Quảng Nam 7
17 Trường THPT Nam Giang Quảng Nam 7
18 Trường THPT Quang Trung Quảng Nam 6
19 Trường THPT Nguyễn Dục Quảng Nam 5
20 Trường THPT Quế Sơn Quảng Nam 5
21 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam 4
22 Trường THPT Núi Thành Quảng Nam 4
23 Trường THPT Lương Thúc Kỳ Quảng Nam 4
24 Trường THPT Nguyễn Huệ Quảng Nam 3
25 Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam 3
26 Trường THPT Cao Bá Quát Quảng Nam 3
27 Trường THPT Sào Nam Quảng Nam 3
28 Trường THPT Đỗ Đăng Tuyến Quảng Nam 2
29 Trường THPT Duy Tân Quảng Nam 2
30 Trường THPT Hoàng Diệu Quảng Nam 2
31 Trường THPT Tiếu La Quảng Nam 2
32 Trường THPT Trần Cao Vân Quảng Nam 2
33 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam 1
34 Trường THPT DL Phạm Văn Đồng Quảng Nam 1
35 Trường THPT Hiệp Đức Quảng Nam 1
36 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 1
37 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Quảng Nam 1
38 Trường THPT Lê Hồng Phong Quảng Nam 1
39 Trường PTDT Nội trú Nước Oa Quảng Nam 1
40 Trường THPT Nguyễn Trãi Quảng Nam 1
41 Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Giang Quảng Nam 1
42 Trường THPT Lương Thế Vinh Quảng Nam 1
43 Trường THPT Trần Quý Cáp Quảng Nam 1