Top thí sinh dự thi - Quảng Nam

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Núi Thành Quảng Nam 16
Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông Quảng Nam 5
Trường THPT Lương Thế Vinh Quảng Nam 3
4 Trường THPT Nam Giang Quảng Nam 3
5 Trường THPT Chu Văn An Quảng Nam 3
6 Trường THPT Lê Hồng Phong Quảng Nam 2
7 Trường THPT Lương Thúc Kỳ Quảng Nam 2
8 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Quảng Nam 2
9 Trường THPT Tiếu La Quảng Nam 2
10 Trường THPT Quang Trung Quảng Nam 2
11 Trường THPT Lê Quý Đôn Quảng Nam 2
12 Trường THPT Nguyễn Hiền Quảng Nam 2
13 Trường THPT Phan Châu Trinh Quảng Nam 2
14 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 1
15 Trường THPT Quế Sơn Quảng Nam 1
16 Trường THPT Sào Nam Quảng Nam 1
17 Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam 1
18 Trường THPT Thái Phiên Quảng Nam 1
19 Trường THPT Nguyễn Dục Quảng Nam 1
20 Trường THPT Phan Bội Châu Quảng Nam 1
21 Trường THPT Tây Giang Quảng Nam 1
22 Trường THPT Trần Văn Dư Quảng Nam 1
23 Trường THPT Nguyễn Trãi Quảng Nam 1
24 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Quảng Nam 1