Top thí sinh dự thi - Phú Yên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
THPT Trần Bình Trọng Phú Yên 1
Trường Phổ thông Duy Tân Phú Yên 1
Trường PTDTBT La Văn Cầu Phú Yên 1
4 Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên 1
5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phú Yên 1
6 Trường khác Phú Yên 1
7 Trường THPT Nguyễn Trãi Phú Yên 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
HV Ngân hàng - CS Phú Yên Phú Yên 66
Trường khác Phú Yên 7
Trường Đại học Xây dựng miền Trung Phú Yên 2
4 Trường Đại học Phú Yên Phú Yên 2
5 Trường Cao Đẳng Y tế Phú Yên Phú Yên 1