Top thí sinh dự thi - Ninh Thuận

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Phan Chu Trinh Ninh Thuận 507
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận 424
Trường THCS, THPT Đặng Chí Thanh Ninh Thuận 318
4 Trường THPT Tháp Chàm Ninh Thuận 316
5 trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Thuận Ninh Thuận 132
6 Trường THPT Nguyễn Trãi Ninh Thuận 106
7 Trường THPT Nguyễn Huệ Ninh Thuận 42
8 Trường THPT Nguyễn Du Ninh Thuận 40
9 Trường THPT Nguyễn Văn Linh Ninh Thuận 30
10 Trường THPT Phạm Văn Đồng Ninh Thuận 15
11 Trường THPT Ninh Hải Ninh Thuận 13
12 Trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Thuận 12
13 Trường PT DTNT THCS Ninh Phước Ninh Thuận 6
14 Trường THPT Tôn Đức Thắng Ninh Thuận 6
15 Trường PT ISchool Ninh Thuận 3
16 Trường THPT Lê Duẩn Ninh Thuận 3
17 Trung tâm GDTX - HN Ninh Thuận 2
18 Trường PTDTNT Thuận Bắc Ninh Thuận 2
19 Trường THPT Chu Văn An Ninh Thuận 2
20 Trường THPT An Phước Ninh Thuận 2
21 Trường THPT Trường Chinh Ninh Thuận 2
22 Trường PT DTNT Pi Năng Tắc Ninh Thuận 1
23 Trường THPT Phan Bội Châu Ninh Thuận 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Phân viện đại học Nông Lâm TP HCM Ninh Thuận 220
Trường Cao đẳngSP Ninh Thuận Ninh Thuận 26
Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận Ninh Thuận 4