Top thí sinh dự thi - TP Đà Nẵng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Thái Phiên TP Đà Nẵng 2323
Trường THPT Nguyễn Hiền TP Đà Nẵng 1617
Trường THPT Phan Châu Trinh TP Đà Nẵng 1124
4 Trường THPT FPT TP Đà Nẵng 1064
5 Trường THPT Liên Chiểu TP Đà Nẵng 893
6 Trường THPT Nguyễn Trãi TP Đà Nẵng 716
7 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền TP Đà Nẵng 601
8 Trường THPT Ngô Quyền TP Đà Nẵng 560
9 Trường THPT Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng 539
10 Trường THPT Tư Thục Khai Trí TP Đà Nẵng 488
11 Trường THPT Sơn Trà TP Đà Nẵng 394
12 Trường THPT Hoàng Hoa Thám TP Đà Nẵng 353
13 Trường THPT Phạm Phú Thứ TP Đà Nẵng 321
14 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại TP Đà Nẵng 319
15 Trường THPT Hòa Vang TP Đà Nẵng 276
16 Trường THPT Trần Phú TP Đà Nẵng 167
17 Trường PT chất lượng cao SKY LINE TP Đà Nẵng 154
18 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn TP Đà Nẵng 150
19 Trung tâm GDTX Số 1 TP Đà Nẵng 143
20 Trường THPT Thanh Khê TP Đà Nẵng 103
21 Trường THPT Ông Ích Khiêm TP Đà Nẵng 73
22 Trường THPT Phan Thành Tài TP Đà Nẵng 62
23 Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến TP Đà Nẵng 58
24 Trường THPT Tôn Thất Tùng TP Đà Nẵng 57
25 Trường THPT DL Herman Gmeiner TP Đà Nẵng 47
26 Trường DL HERMANN GMEINER TP Đà Nẵng 35
27 Trường THPT Cẩm Lệ TP Đà Nẵng 16
28 Trường DL Hermann Gmeiner TP Đà Nẵng 11
29 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên số 3 TP Đà Nẵng 11
30 Trường Bán Công Năng khiếu Đà Nẵng TP Đà Nẵng 9
31 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên số 2 TP Đà Nẵng 8
32 Trường THPT Võ Chí Công TP Đà Nẵng 5
33 Trường Quốc tế Việt Nam Singapore TP Đà Nẵng 4
34 Trường THPT Quang Trung TP Đà Nẵng 4
35 Trường THPT Tư Thục Diên Hồng TP Đà Nẵng 3
36 Trường THPT Khánh Sơn TP Đà Nẵng 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Duy Tân TP Đà Nẵng 2831
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng TP Đà Nẵng 1286
Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng TP Đà Nẵng 952
4 Trường ĐH Kinh Tế TP Đà Nẵng 796
5 Trường Cao đẳng Thương mại TP Đà Nẵng 733
6 Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng TP Đà Nẵng 284
7 Trường Cao đẳng Phương Đông TP Đà Nẵng 141
8 Trường Đại học Đông Á TP Đà Nẵng 130
9 Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng TP Đà Nẵng 59
10 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch TP Đà Nẵng 43
11 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng TP Đà Nẵng 24
12 Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng TP Đà Nẵng 18
13 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng TP Đà Nẵng 13
14 Đại học Sư phạm Đà Nẵng TP Đà Nẵng 11
15 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Đà Nẵng TP Đà Nẵng 9
16 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh Đại học Đà Nẵng TP Đà Nẵng 8
17 Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng TP Đà Nẵng 6
18 Đại học Greenwich FPT TP Đà Nẵng 5
19 Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng TP Đà Nẵng 4
20 Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm TP Đà Nẵng 2
21 Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT TP Đà Nẵng 2
22 Trường Đại học CNTT & Truyền thông Việt - Hàn TP Đà Nẵng 2
23 Trường Cao đẳng Lạc Việt TP Đà Nẵng 1
24 Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng TP Đà Nẵng 1
25 Trường Cao đẳng Đại Việt TP Đà Nẵng 1
26 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP Đà Nẵng 1