Top thí sinh dự thi - TP Đà Nẵng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Hòa Vang TP Đà Nẵng 10
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn TP Đà Nẵng 2
Trường Bán Công Năng khiếu Đà Nẵng TP Đà Nẵng 1
4 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên số 2 TP Đà Nẵng 1
5 Trường khác TP Đà Nẵng 1
6 Trường THPT FPT TP Đà Nẵng 1
7 Trường PT chất lượng cao SKY LINE TP Đà Nẵng 1
8 Trường THPT Phan Châu Trinh TP Đà Nẵng 1
9 Trường THPT Cẩm Lệ TP Đà Nẵng 1
10 Trường THPT Phan Thành Tài TP Đà Nẵng 1
11 Trường THPT Liên Chiểu TP Đà Nẵng 1
12 Trường THPT Sơn Trà TP Đà Nẵng 1
13 Trường THPT Quang Trung TP Đà Nẵng 1
14 Trường THPT Thái Phiên TP Đà Nẵng 1