Top thí sinh dự thi - TP Đà Nẵng

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Thái Phiên TP Đà Nẵng 11
Trường THPT Phan Châu Trinh TP Đà Nẵng 5
Trường THPT Sơn Trà TP Đà Nẵng 5
4 Trường THPT Thanh Khê TP Đà Nẵng 3
5 Trường THPT Hoàng Hoa Thám TP Đà Nẵng 3
6 Trường THPT Trần Phú TP Đà Nẵng 3
7 Trường THPT FPT TP Đà Nẵng 3
8 Trường THPT Phạm Phú Thứ TP Đà Nẵng 3
9 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên số 3 TP Đà Nẵng 2
10 Trường THPT Nguyễn Hiền TP Đà Nẵng 2
11 Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến TP Đà Nẵng 2
12 Trường THPT Hòa Vang TP Đà Nẵng 1
13 Trường THPT Quang Trung TP Đà Nẵng 1
14 Trường THPT Tôn Thất Tùng TP Đà Nẵng 1
15 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền TP Đà Nẵng 1
16 Trường THPT Ông Ích Khiêm TP Đà Nẵng 1
17 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên số 2 TP Đà Nẵng 1
18 Trường Quốc tế Việt Nam Singapore TP Đà Nẵng 1
19 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn TP Đà Nẵng 1
20 Trường THPT Liên Chiểu TP Đà Nẵng 1
21 Trường Bán Công Năng khiếu Đà Nẵng TP Đà Nẵng 1
22 Trường THPT DL Herman Gmeiner TP Đà Nẵng 1