Top thí sinh dự thi - Bình Định

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Mỹ Thọ Bình Định 528
Trường THPT Nguyễn Huệ Bình Định 522
Trường THPT Nguyễn Diêu Bình Định 364
4 Trường THPT Nguyễn Thái Học Bình Định 332
5 Trường THPT Số 2 Phù Cát Bình Định 318
6 Trường THPT Số 3 Phù Cát Bình Định 212
7 Trường THPT Bình Dương Bình Định 190
8 Trường THPT Vân Canh Bình Định 145
9 Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo Bình Định 144
10 Trường THPT Võ Lai Bình Định 137
11 Trường THPT Quy Nhơn Bình Định 121
12 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Bình Định 110
13 Trường THPT Số 1 Tuy Phước Bình Định 91
14 Trường THPT Quốc Học Bình Định 60
15 Trường THPT DT Nội Trú Vân Canh Bình Định 35
16 Trường THPT Hoài Ân Bình Định 28
17 Trường THPT Trần Quang Diệu Bình Định 24
18 Trường THPT Hùng Vương Bình Định 23
19 Trường THPT Trần Cao Vân Bình Định 16
20 Trường THPT Trưng Vương Bình Định 14
21 Trường TH, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn Bình Định 12
22 Trường THPT An Nhơn 1 Bình Định 12
23 Trường THPT Ngô Lê Tân Bình Định 10
24 Trường THPT Số 2 Phù Mỹ Bình Định 7
25 Trường THPT Số 1 Phù Mỹ Bình Định 5
26 Trường PTDT.BT Đinh Nỉ Bình Định 4
27 Trường THPT Tây Sơn Bình Định 3
28 Trường THPT Quang Trung Bình Định 3
29 Trường THPT Nguyễn Trân Bình Định 3
30 Trường THPT Ngô Mây Bình Định 3
31 Trường THPT Vĩnh Thạnh Bình Định 3
32 Trường THPT Hòa Bình Bình Định 2
33 Trường THPT Nguyễn Hữu Quang Bình Định 2
34 Trường THPT Nguyễn Du Bình Định 2
35 Trường THPT Lý Tự Trọng Bình Định 2
36 Trường THPT Số 1 Phù Cát Bình Định 2
37 Trường THPT An Lương Bình Định 1
38 Trường cấp 2-3 Võ Giữ Bình Định 1
39 Trường PTDTBT Tây Sơn Bình Định 1
40 Trường THPT An Lão Bình Định 1
41 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Bình Định 1
42 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Bình Định 1
43 Trường THPT số 3 An Nhơn Bình Định 1
44 Trường THPT Số 2 Tuy Phước Bình Định 1
45 Trường THPT Số 2 An Lão Bình Định 1
46 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Bình Định 1
47 Trường THPT FPT Quy Nhơn Bình Định 1