Top thí sinh dự thi - Bình Định

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Mỹ Thọ Bình Định 962
Trường PTDT.BT Đinh Nỉ Bình Định 5
Trường THPT Số 1 Phù Mỹ Bình Định 4
4 Trường THPT Lý Tự Trọng Bình Định 4
5 Trường TH, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn Bình Định 4
6 Trường THPT Số 1 Phù Cát Bình Định 3
7 Trường THPT Quy Nhơn Bình Định 3
8 Trường THPT Chuyên Chu Văn An Bình Định 3
9 Trường THPT Hoài Ân Bình Định 3
10 Trường THPT Ngô Lê Tân Bình Định 2
11 Trường THPT Số 2 An Nhơn Bình Định 2
12 Trường THPT Ngô Mây Bình Định 2
13 Trường THPT Quang Trung Bình Định 2
14 Trường THPT Nguyễn Huệ Bình Định 2
15 Trường THPT Số 2 An Lão Bình Định 2
16 Trường PTDT.BT Trung Hưng Bình Định 2
17 Trường THPT Bình Dương Bình Định 2
18 Trường THPT Võ Lai Bình Định 1
19 Trường THPT Xuân Diệu Bình Định 1
20 Trường PTDTBT Tây Sơn Bình Định 1
21 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Bình Định 1
22 Trường THPT Nguyễn Thái Học Bình Định 1
23 Trường THPT Nguyễn Trân Bình Định 1
24 Trường THPT số 3 An Nhơn Bình Định 1
25 Trường THPT Trưng Vương Bình Định 1
26 Trường THPT An Nhơn 1 Bình Định 1
27 Trường PTDT.NT An Lão Bình Định 1
28 Trường THPT Phan Bội Châu Bình Định 1
29 Trường THPT Số 2 Phù Mỹ Bình Định 1
30 Trường THPT Số 3 Phù Cát Bình Định 1
31 Trường THPT Tăng Bạt Hổ Bình Định 1
32 Trường THPT Tây Sơn Bình Định 1
33 Trường THPT An Lão Bình Định 1
34 Trường THPT Hùng Vương Bình Định 1
35 Trường THPT Tam Quan Bình Định 1
36 Trường THPT Số 1 Tuy Phước Bình Định 1
37 Trường THPT Hòa Bình Bình Định 1
38 Trường THPT Số 2 Tuy Phước Bình Định 1