Top thí sinh dự thi - Thừa Thiên Huế

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Phan Đăng Lưu Thừa Thiên Huế 1367
Trường THPT Thuận An Thừa Thiên Huế 38
Trường THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên Huế 32
4 Trường THPT Hương Trà Thừa Thiên Huế 7
5 Trường THPT Bùi Thị Xuân Thừa Thiên Huế 6
6 Trường THPT Tam Giang Thừa Thiên Huế 5
7 Trường THPT Thừa Lưu Thừa Thiên Huế 5
8 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Thừa Thiên Huế 4
9 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Thừa Thiên Huế 3
10 Trường THPT Nguyễn Trãi Thừa Thiên Huế 3
11 Trường THPT Nguyễn Sinh Cung Thừa Thiên Huế 3
12 Trương THPT Bình Điền Thừa Thiên Huế 2
13 Trường THPT Tố Hữu Thừa Thiên Huế 2
14 Trường THPT Vinh Lộc Thừa Thiên Huế 2
15 Trường THPT Đặng Huy Trứ Thừa Thiên Huế 2
16 Trường THPT Nam Đông Thừa Thiên Huế 2
17 Trường THPT Cao Thắng Thừa Thiên Huế 2
18 Khối Chuyên ĐH KH Huế Thừa Thiên Huế 2
19 Trường THPT Cao Thắng Thừa Thiên Huế 2
20 Trường THPT Nguyễn Huệ Thừa Thiên Huế 2
21 Trường THPT Đặng Trần Côn Thừa Thiên Huế 1
22 Trường THPT Phú Lộc Thừa Thiên Huế 1
23 Trường Trung Cấp Phật Học Huế Thừa Thiên Huế 1
24 Trường THPT Thực hành Thuận Hóa Thừa Thiên Huế 1
25 Trường THPT Hương Giang Thừa Thiên Huế 1
26 Trường THPT Hương Vinh Thừa Thiên Huế 1
27 Trường THPT Hóa Châu Thừa Thiên Huế 1
28 Khối Chuyên ĐH NN Huế Thừa Thiên Huế 1
29 Trường THPT Hai Bà Trưng Thừa Thiên Huế 1
30 Trường THPT Hà Trung Thừa Thiên Huế 1
31 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Thừa Thiên Huế 1
32 Trường THPT Gia Hội Thừa Thiên Huế 1
33 Trường THPT CHi Lăng Thừa Thiên Huế 1
34 Trường THPT Bình Điền Thừa Thiên Huế 1