Top thí sinh dự thi - Thừa Thiên Huế

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên Huế 321
Trường THPT Nguyễn Huệ Thừa Thiên Huế 4
Khối Chuyên ĐH NN Huế Thừa Thiên Huế 3
4 Trường THPT Đặng Huy Trứ Thừa Thiên Huế 3
5 Trường THPT Hương Giang Thừa Thiên Huế 3
6 Trường THPT Phan Đăng Lưu Thừa Thiên Huế 3
7 Trường THPT Phong Điền Thừa Thiên Huế 2
8 Trường THPT Nam Đông Thừa Thiên Huế 2
9 Trường THPT Phú Lộc Thừa Thiên Huế 2
10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Thừa Thiên Huế 2
11 Trường THPT Cao Thắng Thừa Thiên Huế 2
12 Trường THPT Nguyễn Trãi Thừa Thiên Huế 2
13 Trường THPT Tam Giang Thừa Thiên Huế 2
14 Trường THPT Hà Trung Thừa Thiên Huế 1
15 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Thừa Thiên Huế 1
16 Trường THPT An Lương Đông Thừa Thiên Huế 1
17 Trường THPT Thực hành Thuận Hóa Thừa Thiên Huế 1
18 Trường THPT Vinh Lộc Thừa Thiên Huế 1
19 Trường THPT A Lưới Thừa Thiên Huế 1
20 Trường THPT Hai Bà Trưng Thừa Thiên Huế 1
21 Trường THPT Hương Thủy Thừa Thiên Huế 1
22 Trường THPT Nguyễn Sinh Cung Thừa Thiên Huế 1
23 Trường THPT Phú Bài Thừa Thiên Huế 1
24 Trường THPT Thuận An Thừa Thiên Huế 1
25 Trường THPT Hương Trà Thừa Thiên Huế 1
26 Trường THPT Hương Vinh Thừa Thiên Huế 1
27 Trường THPT Bùi Thị Xuân Thừa Thiên Huế 1
28 Trường THPT Cao Thắng Thừa Thiên Huế 1
29 Trường THPT Hóa Châu Thừa Thiên Huế 1
30 Trường THPT Hồng Vân Thừa Thiên Huế 1