Top thí sinh dự thi - Thừa Thiên Huế

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Phan Đăng Lưu Thừa Thiên Huế 707
Trường THPT Bùi Thị Xuân Thừa Thiên Huế 508
Trường THPT Nguyễn Huệ Thừa Thiên Huế 412
4 Trường THPT Đặng Trần Côn Thừa Thiên Huế 204
5 Trường THPT Hai Bà Trưng Thừa Thiên Huế 197
6 Trường THPT Chuyên Quốc Học Thừa Thiên Huế 177
7 Trường THPT Thuận An Thừa Thiên Huế 133
8 Trường THPT Hương Vinh Thừa Thiên Huế 84
9 Trường THPT Hà Trung Thừa Thiên Huế 60
10 Trường THPT Đặng Huy Trứ Thừa Thiên Huế 39
11 Trường THPT A Lưới Thừa Thiên Huế 35
12 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Thừa Thiên Huế 17
13 Trường THPT Cao Thắng Thừa Thiên Huế 16
14 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế 15
15 Trường THPT Hương Trà Thừa Thiên Huế 6
16 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Huế Thừa Thiên Huế 5
17 Trường THPT Vinh Xuân Thừa Thiên Huế 4
18 Trường THPT Thuận Hóa Thừa Thiên Huế 4
19 Trường THPT Nguyễn Sinh Cung Thừa Thiên Huế 3
20 Trường THPT Bình Điền Thừa Thiên Huế 3
21 Trường THPT Nam Đông Thừa Thiên Huế 2
22 Trường THPT Thừa Lưu Thừa Thiên Huế 2
23 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế 2
24 Trường THPT Chuyên Khoa học Huế Thừa Thiên Huế 2
25 Trường THPT Phong Điền Thừa Thiên Huế 2
26 Trường THPT Hương Thủy Thừa Thiên Huế 2
27 Trường THPT Phú Lộc Thừa Thiên Huế 2
28 Trương THPT Bình Điền Thừa Thiên Huế 2
29 Khối Chuyên ĐH NN Huế Thừa Thiên Huế 1
30 Trường THPT Gia Hội Thừa Thiên Huế 1
31 Trường THPT Hóa Châu Thừa Thiên Huế 1
32 Trường THPT Trần Văn Kỷ Thừa Thiên Huế 1
33 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền Thừa Thiên Huế 1
34 Trường THPT Phú Bài Thừa Thiên Huế 1
35 Khối Chuyên ĐH KH Huế Thừa Thiên Huế 1
36 Trường THPT Hương Giang Thừa Thiên Huế 1
37 Trường THCS&THPT Hồng Vân Thừa Thiên Huế 1
38 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Thừa Thiên Huế 1
39 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Thừa Thiên Huế 1
40 Trường THPT Tam Giang Thừa Thiên Huế 1