Top thí sinh dự thi - Thanh Hóa

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Tĩnh Gia 1 Thanh Hóa 1783
Trường THPT Hậu Lộc 4 Thanh Hóa 1654
Trường THPT Lê Lợi Thanh Hóa 1397
4 Trường THPT Hậu Lộc 1 Thanh Hóa 1294
5 Trường THPT Lang Chánh Thanh Hóa 1098
6 Trường THPT Thiệu Hóa Thanh Hóa 1006
7 Trường THPT Lê Hoàn Thanh Hóa 966
8 Trường THPT Triệu Sơn 3 Thanh Hóa 966
9 Trường Phổ thông Triệu Sơn Thanh Hóa 952
10 Trường THPT Sầm Sơn Thanh Hóa 899
11 Trường THPT Nguyễn Thị Lợi Thanh Hóa 842
12 Trường THPT Triệu Sơn 2 Thanh Hóa 835
13 Trường THPT Hậu Lộc 2 Thanh Hóa 714
14 Trường THPT Như Xuân Thanh Hóa 695
15 Trường THPT Thọ Xuân 5 Thanh Hóa 694
16 Trường THPT Lam Kinh Thanh Hóa 675
17 Trường THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 586
18 Trường THPT Triệu Sơn 4 Thanh Hóa 478
19 Trường THPT Thọ Xuân 4 Thanh Hóa 453
20 Trường THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hóa 415
21 Trường THPT Thường Xuân 2 Thanh Hóa 304
22 Trường THPT Thống Nhất Thanh Hóa 217
23 Trường THPT Như Thanh Thanh Hóa 174
24 Trường THPT Yên Định 2 Thanh Hóa 152
25 Trường THPT Nguyễn Quán Nho Thanh Hóa 146
26 Trường THPT Quảng Xương 3 Thanh Hóa 127
27 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 100
28 Trường THPT Yên Định 3 Thanh Hóa 100
29 Trường THCS và THPT Nghi Sơn Thanh Hóa 80
30 Trường THPT Vĩnh Lộc Thanh Hóa 75
31 Trường THCS Như Thanh Thanh Hóa 65
32 Trường THPT Nga Sơn Thanh Hóa 52
33 Trường THPT Tống Duy Tân Thanh Hóa 41
34 Trường THPT Lê Lợi Thanh Hóa 41
35 Trường THPT Như Xuân 2 Thanh Hóa 31
36 Trường THPT Lê Văn Hưu Thanh Hóa 27
37 Trường THPT Trường Thi Thanh Hóa 17
38 Trường THPT Triệu Sơn 1 Thanh Hóa 15
39 Trường THPT Cẩm Thủy 1 Thanh Hóa 13
40 Trường THPT Ngọc Lặc Thanh Hóa 12
41 Trường THPT Mai Anh Tuấn Thanh Hóa 12
42 Trường THPT Nông Cống 2 Thanh Hóa 11
43 Trường THPT Như Thanh 2 Thanh Hóa 11
44 Trung tâm giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá Thanh Hóa 8
45 Trường THPT Ba Đình Thanh Hóa 8
46 Trường THPT Đông Sơn 1 Thanh Hóa 8
47 Trường THPT Đào Duy Từ Thanh Hóa 6
48 Trường THPT Hàm Rồng Thanh Hóa 5
49 Trường THPT Quảng Xương Thanh Hóa 5
50 Trung tâm nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thọ Xuân Thanh Hóa 4
51 Trường THPT Đinh Chương Dương Thanh Hóa 4
52 Trường THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hóa 3
53 Trường THPT Hoằng Hóa 4 Thanh Hóa 3
54 Trường THPT Đào Duy Anh Thanh Hóa 3
55 Trường THPT Hậu Lộc 3 Thanh Hóa 3
56 Trường THPT Hoằng Hóa Thanh Hóa 3
57 Trường THPT Tô Hiến Thành Thanh Hóa 3
58 Trường THPT Quan Hóa Thanh Hóa 3
59 Trường THPT Quan Sơn Thanh Hóa 3
60 Trường THPT Triệu Sơn Thanh Hóa 3
61 Trường THPT Cẩm Thủy 2 Thanh Hóa 2
62 Trường THPT Cẩm Thủy 3 Thanh Hóa 2
63 Trường THPT Quan Sơn 2 Thanh Hóa 2
64 Trường THPT Nguyễn Trãi Thanh Hóa 2
65 Trường THPT Hoằng Hóa 3 Thanh Hóa 2
66 Trường THPT Tĩnh Gia 3 Thanh Hóa 2
67 Trường THPT Cầm Bá Thước Thanh Hóa 2
68 Trường THPT Hoàng Lệ Kha Thanh Hóa 2
69 Trường THPT Đông Sơn Thanh Hóa 2
70 Trường THPT Quảng Xương 4 Thanh Hóa 2
71 Trường THPT Thạch Thành 3 Thanh Hóa 2
72 Trường THPT Yên Định 1 Thanh Hóa 2
73 Trường THPT Mường Lát Thanh Hóa 2
74 Trường THPT Nông Cống Thanh Hóa 2
75 Trường THPT Lê Lai Thanh Hóa 2
76 Trường THPT Hà Văn Mao Thanh Hóa 1
77 Trường THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 1
78 Trường THPT Quảng Xương 2 Thanh Hóa 1
79 Trường THPT Dương Đình Nghệ Thanh Hóa 1
80 Trường THPT Thạch Thành 4 Thanh Hóa 1
81 Trường THPT Tĩnh Gia 4 Thanh Hóa 1
82 Trường THPT Thạch Thành 2 Thanh Hóa 1
83 Trường THPT Hoằng Hóa 1 Thanh Hóa 1
84 Trường THPT Nguyễn Hoàng Thanh Hóa 1
85 Trường THPT Đặng Thai Mai Thanh Hóa 1
86 Trường THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 1
87 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thanh Hóa 1
88 Trường THPT Tĩnh Gia 5 Thanh Hóa 1
89 Trường THPT Hoằng Hóa 2 Thanh Hóa 1
90 Trường THPT Nông Cống 3 Thanh Hóa 1
91 Trường THPT Bá Thước Thanh Hóa 1
92 Trường THPT Lê Viết Tạo Thanh Hóa 1
93 Trường THPT Lý Thường Kiệt Thanh Hóa 1
94 Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên Thanh Hóa 1