Top thí sinh dự thi - Thanh Hóa

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lê Lợi Thanh Hóa 1589
Trường THPT Lê Hoàn Thanh Hóa 998
Trường THPT Hậu Lộc 1 Thanh Hóa 784
4 Trường THPT Lam Kinh Thanh Hóa 715
5 Trường THPT Hoàng Lệ Kha Thanh Hóa 699
6 Trường THPT Thọ Xuân 4 Thanh Hóa 678
7 Trường THPT Tô Hiến Thành Thanh Hóa 511
8 Trường THPT Triệu Sơn 3 Thanh Hóa 480
9 Trường THPT Mai Anh Tuấn Thanh Hóa 433
10 Trường THPT Thọ Xuân 5 Thanh Hóa 424
11 Trường THPT Thường Xuân 2 Thanh Hóa 424
12 Trường THPT Như Thanh Thanh Hóa 232
13 Trường Phổ thông Triệu Sơn Thanh Hóa 150
14 Trường THPT Bỉm Sơn Thanh Hóa 150
15 Trường THPT Đào Duy Từ Thanh Hóa 100
16 Trường THPT Hậu Lộc 2 Thanh Hóa 92
17 Trường THPT Triệu Sơn 1 Thanh Hóa 49
18 Trường THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 46
19 Trường THPT Thiệu Hóa Thanh Hóa 30
20 Trường THPT Hàm Rồng Thanh Hóa 21
21 Trường THPT Tống Duy Tân Thanh Hóa 13
22 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 13
23 Trường THPT Triệu Sơn 2 Thanh Hóa 10
24 Trường THPT Cầm Bá Thước Thanh Hóa 8
25 Trường THPT Hà Trung Thanh Hóa 8
26 Trường THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hóa 8
27 Trường THPT Quảng Xương Thanh Hóa 7
28 Trường THPT Hoằng Hóa 2 Thanh Hóa 7
29 Trường THPT Đào Duy Anh Thanh Hóa 6
30 Trường THPT Triệu Sơn Thanh Hóa 6
31 Trường THPT Trường Thi Thanh Hóa 5
32 Trường THPT Hoằng Hóa 3 Thanh Hóa 5
33 Trường THPT Cẩm Thủy 3 Thanh Hóa 4
34 Trường THPT Lý Thường Kiệt Thanh Hóa 4
35 Trường THPT Cẩm Thủy 1 Thanh Hóa 4
36 Trường THPT Thạch Thành 1 Thanh Hóa 4
37 Trường THPT Nguyễn Quán Nho Thanh Hóa 4
38 Trường THPT Sầm Sơn Thanh Hóa 3
39 Trường THPT Lang Chánh Thanh Hóa 3
40 Trường THPT Hoằng Hóa Thanh Hóa 3
41 Trường THPT Mường Lát Thanh Hóa 3
42 Trường THPT Quan Sơn Thanh Hóa 3
43 Trường THPT Như Thanh 2 Thanh Hóa 3
44 Trường THPT Nguyễn Hoàng Thanh Hóa 2
45 Trường THPT Tĩnh Gia 1 Thanh Hóa 2
46 Trường THPT Đinh Chương Dương Thanh Hóa 2
47 Trường THPT Nông Cống Thanh Hóa 2
48 Trường THPT Quảng Xương 2 Thanh Hóa 2
49 Trường THPT Thạch Thành 2 Thanh Hóa 2
50 Trung tâm nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thọ Xuân Thanh Hóa 2
51 Trường THPT Như Xuân 2 Thanh Hóa 2
52 Trường THPT Nguyễn Trãi Thanh Hóa 2
53 Trường THPT Ba Đình Thanh Hóa 2
54 Trường THPT Nga Sơn Thanh Hóa 2
55 Trường THPT Yên Định 3 Thanh Hóa 2
56 Trường THPT Vĩnh Lộc Thanh Hóa 2
57 Trường THPT Bắc Sơn Thanh Hóa 1
58 Trường THPT Hà Văn Mao Thanh Hóa 1
59 Trường THPT Tĩnh Gia 3 Thanh Hóa 1
60 Trường THPT Quan Sơn 2 Thanh Hóa 1
61 Trường THPT Triệu Sơn 5 Thanh Hóa 1
62 Trường THPT Triệu Sơn 6 Thanh Hóa 1
63 Trường THPT Đông Sơn 1 Thanh Hóa 1
64 Trường THPT Lê Lai Thanh Hóa 1
65 Trường THPT Hậu Lộc 3 Thanh Hóa 1
66 Trường THPT Triệu Thị Trinh Thanh Hóa 1
67 Trường THPT Quan Hóa Thanh Hóa 1
68 Trường THPT Bá Thước Thanh Hóa 1
69 Trường THPT Nông Cống 2 Thanh Hóa 1
70 Trường THPT Nguyễn Huệ Thanh Hóa 1
71 Trường THPT Nông Cống 4 Thanh Hóa 1
72 Trường THPT Hậu Lộc 4 Thanh Hóa 1
73 Trường THPT Lê Hồng Phong Thanh Hóa 1
74 Trường THPT Ngọc Lặc Thanh Hóa 1
75 Trường THPT Hoằng Hóa 1 Thanh Hóa 1
76 Trường THPT Yên Định 1 Thanh Hóa 1