Top thí sinh dự thi - Quảng Trị

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Hướng Hóa Quảng Trị 1126
Trường THPT thị xã Quảng Trị Quảng Trị 1118
Trường THPT Lê Lợi Đông Hà Quảng Trị 1116
4 Trường THPT Gio Linh Quảng Trị 993
5 Trường THPT Nguyễn Huệ Quảng Trị 958
6 Trường THPT Chu Văn An Quảng Trị 737
7 Trường THPT Chế Lan Viên Quảng Trị 718
8 Trường THPT Nguyễn Du Quảng Trị 717
9 Trường THPT Cam Lộ Quảng Trị 497
10 Trường THPT Trần Thị Tâm Quảng Trị 393
11 Trường THPT Triệu Phong Quảng Trị 212
12 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Trị Quảng Trị 199
13 Trường THPT A Túc Quảng Trị 197
14 Trường THPT ĐaKrông Quảng Trị 191
15 Trường THPT Cửa Tùng Quảng Trị 166
16 Trường THPT Lao Bảo Quảng Trị 161
17 Trường THPT Cồn Tiên Quảng Trị 137
18 Trường THPT Lê Thế Hiếu Quảng Trị 134
19 Trường THPT Lê Quý Đôn Quảng Trị 128
20 Trường THPT Hải Lăng Quảng Trị 72
21 Trường THPT Phan Châu Trinh Quảng Trị 48
22 Trường THPT Số 2 ĐaKrông Quảng Trị 39
23 Trường THPT TX Quảng Trị Quảng Trị 31
24 Trường THPT Vĩnh Linh Quảng Trị 29
25 Trường THPT Hướng Phùng Quảng Trị 29
26 Trường THPT Tân Lâm Quảng Trị 28
27 Trường THPT Bùi Dục Tài Quảng Trị 27
28 Trường PTDTNT Hướng Hóa Quảng Trị 23
29 Trường THPT Đông Hà Quảng Trị 10
30 Trường THPT Nguyễn Huệ Quảng Trị 5
31 Trường THPT Vĩnh Định Quảng Trị 3
32 Trường THPT Bến Quan Quảng Trị 2
33 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Trị 1
34 Trường THPT Nguyễn Hữu Thận Quảng Trị 1
35 Trường THCS & THPT Bến Quan Quảng Trị 1
36 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Quảng Trị 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng nghề An Giang Quảng Trị 8
Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Quảng Trị 5