Top thí sinh dự thi - Quảng Trị

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Cửa Tùng Quảng Trị 765
Trường THPT Chế Lan Viên Quảng Trị 546
Trường THCS&THPT Cửa Việt Quảng Trị 393
4 Trường THPT thị xã Quảng Trị Quảng Trị 254
5 THPT Chế Lan Viên Quảng Trị 205
6 Trường THPT Lê Lợi Quảng Trị 46
7 Trường THPT Triệu Phong Quảng Trị 40
8 Trường THPT Lao Bảo Quảng Trị 19
9 Trường THCS&THPT Tân Lâm Quảng Trị 15
10 Trường THPT Lao Bảo Quảng Trị 9
11 Trường THPT Cam Lộ Quảng Trị 6
12 Trường THPT Gio Linh Quảng Trị 4
13 Trường THPT Đông Hà Quảng Trị 4
14 Trường THPT A Túc Quảng Trị 3
15 Trường THPT ĐaKrông Quảng Trị 3
16 Trường THPT Vĩnh Linh Quảng Trị 3
17 Trường THPT Nguyễn Hữu Thận Quảng Trị 2
18 Trường THPT Bùi Dục Tài Quảng Trị 2
19 Trường THCS&THPT Cồn Tiên Quảng Trị 2
20 Trường THPT Nguyễn Huệ Quảng Trị 1
21 Trường THPT Bến Quan Quảng Trị 1
22 Trường THPT Chu Văn An Quảng Trị 1
23 Trường THPT Hướng Hóa Quảng Trị 1
24 Trường THPT Hướng Phùng Quảng Trị 1
25 Trường THPT A Túc Quảng Trị 1
26 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 1
27 Trường Phổ Thông DTNT Đakông Quảng Trị 1
28 Trường PTDTNT Hướng Hóa Quảng Trị 1
29 Trường THPT TX Quảng Trị Quảng Trị 1
30 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Trị Quảng Trị 1
31 Trường THPT Hải Lăng Quảng Trị 1
32 Trường THPT Vĩnh Định Quảng Trị 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Quảng Trị 7
Trường Cao đẳng nghề An Giang Quảng Trị 1