Top thí sinh dự thi - Quảng Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lê Hồng Phong Quảng Bình 36
Trường THPT Đồng Hới Quảng Bình 2
Trường THPT Lệ Thủy Quảng Bình 2
4 Trường THPT Quang Trung Quảng Bình 2
5 Trường THPT Lê Quý Đôn Quảng Bình 2
6 Trường THPT Lương Thế Vinh Quảng Bình 2
7 Trường THPT Lê Trực Quảng Bình 1
8 Trường THPT Chuyên Quảng Bình Quảng Bình 1
9 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Quảng Bình 1
10 Trường THPT Ngô Quyền Quảng Bình 1
11 Trường THPT Trần Hưng Đạo Quảng Bình 1
12 Trường THCS & THPT Bắc Sơn Quảng Bình 1
13 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Bình 1
14 Trường THCS & THPT Trung Hóa Quảng Bình 1
15 Trường THCS và THPT Chu Văn An Quảng Bình 1
16 Trường THPT Đào Duy Từ Quảng Bình 1
17 Trường THPT Nguyễn Trãi Quảng Bình 1
18 Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy Quảng Bình 1
19 Trường THPT Ninh Châu Quảng Bình 1
20 Trường THPT Lê Lợi Quảng Bình 1
21 Trường THPT Phan Đình Phùng Quảng Bình 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Quảng Bình Quảng Bình 3