Top thí sinh dự thi - Quảng Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lê Quý Đôn Quảng Bình 7782
Trường THPT Quang Trung Quảng Bình 1997
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Quảng Bình 1604
4 Trường THPT Ngô Quyền Quảng Bình 1577
5 Trường THPT Phan Đình Phùng Quảng Bình 1552
6 Trường THPT Lê Hồng Phong Quảng Bình 1515
7 Trường THPT Đào Duy Từ Quảng Bình 1513
8 Trường THPT Trần Phú Quảng Bình 1483
9 Trường THPT Lệ Thủy Quảng Bình 1400
10 Trường THPT Lương Thế Vinh Quảng Bình 1391
11 Trường THPT Trần Hưng Đạo Quảng Bình 1185
12 Trường THPT Ninh Châu Quảng Bình 1121
13 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Quảng Bình 1050
14 Trường THPT Nguyển Bỉnh Khiêm Quảng Bình 1030
15 Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình 874
16 Trường THPT Đồng Hới Quảng Bình 830
17 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Quảng Bình 661
18 Trường THPT Phan Bội Châu Quảng Bình 642
19 Trường THCS & THPT Dương Văn An Quảng Bình 463
20 Trường THPT Hùng Vương Quảng Bình 430
21 Trường THPT Minh Hóa Quảng Bình 359
22 Trường THCS & THPT Việt Trung Quảng Bình 344
23 Trường THPT Nguyễn Trãi Quảng Bình 255
24 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Quảng Bình Quảng Bình 233
25 Trường THPT Lương Thế Vinh Quảng Bình 220
26 Trường THPT Lê Trực Quảng Bình 158
27 Trường THPT Quảng Ninh Quảng Bình 146
28 Trung tâm GDTX Lệ Thủy Quảng Bình 111
29 Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình Quảng Bình 90
30 Trung tâm GDDN-GDTX huyện Lệ Thủy Quảng Bình 80
31 Trường THPT Tuyên Hóa Quảng Bình 42
32 Trường THPT Lê Lợi Quảng Bình 19
33 Trung tâm GDDN huyện Quảng Trạch Quảng Bình 16
34 Trường THPT BC Bắc Quảng Trạch Quảng Bình 15
35 Trường THCS & THPT Trung Hóa Quảng Bình 11
36 Trường THPT KT Lệ Thủy Quảng Bình 11
37 Trường THCS & THPT Hóa Tiến Quảng Bình 6
38 Trường PTDT Nội trú Quảng Ninh Quảng Bình 6
39 Trung tâm GDDN thị xã Ba Đồn Quảng Bình 5
40 Trung tâm GDDN huyện Bố Trạch Quảng Bình 5
41 Trường THPT Lương Thế Vinh Quảng Bình 5
42 Trường PT DTNT Lệ Thủy Quảng Bình 5
43 Trường PTDT Bán trú TH & THCS Ngân Thủy Quảng Bình 3
44 Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy Quảng Bình 3
45 Trường THCS & THPT Bắc Sơn Quảng Bình 3
46 Trường THCS và THPT Chu Văn An Quảng Bình 2
47 Trường THPT Lê Lợi Quảng Bình 1
48 Bổ sung Trung tâm GDDN huyện Tuyên Hóa Quảng Bình 1