Top thí sinh dự thi - Nghệ An

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Tân Kỳ 3 Nghệ An 7044
Trường THPT Nam Đàn 2 Nghệ An 6029
Trường THPT Quỳ Hợp 3 Nghệ An 1991
4 Trường THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 1736
5 Trường THPT Đô Lương 3 Nghệ An 1328
6 Trường THPT Đô Lương 2 Nghệ An 1275
7 Trường THPT Hà Huy Tập Nghệ An 1246
8 Trường THPT Hoàng Mai 2 Nghệ An 1195
9 Trường THPT Đông Hiếu Nghệ An 1133
10 Trường THPT Thanh Chương 1 Nghệ An 1114
11 Trường THPT Thanh Chương 3 Nghệ An 1087
12 Trường THPT Đô Lương 1 Nghệ An 1075
13 Trường THPT Anh Sơn 1 Nghệ An 1001
14 Trường THPT 1/5 Nghệ An 993
15 Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An 989
16 Trường THPT Thái Lão Nghệ An 978
17 Trường THPT Quỳ Hợp 2 Nghệ An 971
18 Trường THPT Đặng Thai Mai Nghệ An 933
19 Trường THPT Tân Kỳ Nghệ An 914
20 Trường THPT Quỳ Hợp 1 Nghệ An 905
21 Trường THPT Đô Lương 4 Nghệ An 796
22 Trường THPT Đặng Thúc Hứa Nghệ An 784
23 Trường THPT Quỳnh Lưu 3 Nghệ An 752
24 Trường THPT Quế Phong Nghệ An 723
25 Trường THPT Nam Đàn 1 Nghệ An 717
26 Trường THPT Lê Viết Thuật Nghệ An 716
27 Trường THPT Quỳnh Lưu 1 Nghệ An 670
28 Trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An 658
29 Trường THPT Lê Hồng Phong Nghệ An 613
30 Trường THPT Cửa Lò 2 Nghệ An 567
31 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Nghệ An 530
32 Trường THPT Anh Sơn 3 Nghệ An 501
33 Trường THPT Phan Thúc Trực Nghệ An 494
34 Trường THPT Cửa Lò Nghệ An 489
35 Trường THPT DL Đô Lương 1 Nghệ An 470
36 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 463
37 Trường THPT Hoàng Mai Nghệ An 456
38 Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách Nghệ An 393
39 Trường THPT BC Cát Ngạt Nghệ An 390
40 Trường THPT Quỳ Châu Nghệ An 350
41 Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân Nghệ An 346
42 Trường THPT Nghi Lộc 2 Nghệ An 317
43 Trường THPT Mường Quạ Nghệ An 274
44 Trường THPT Diễn Châu 3 Nghệ An 272
45 Trường THPT Yên Thành 2 Nghệ An 228
46 Trường THPT Con Cuông Nghệ An 190
47 Trường THPT Yên Thành 3 Nghệ An 178
48 Trường THPT Diễn Châu 5 Nghệ An 173
49 Trường THPT Nguyễn Đức Mậu Nghệ An 167
50 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Nghệ An 145
51 Trường THPT Tây Hiếu Nghệ An 145
52 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Nghệ An 122
53 Trường THPT DTNT Tân Kỳ Nghệ An 116
54 Trường THPT Cờ Đỏ Nghệ An 109
55 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương Nghệ An 61
56 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Nghệ An 45
57 Trường THPT Phạm Hồng Thái Nghệ An 45
58 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nghệ An 39
59 Trường THPT Phan Đăng Lưu Nghệ An 28
60 Trường PTDTNT THPT Số 2 Nghệ An Nghệ An 28
61 Trường THPT DL Nguyễn Trường Tộ Nghệ An 26
62 Trường THPT Diễn Châu 2 Nghệ An 24
63 Trường THPT Nghi Lộc 5 Nghệ An 24
64 Trường PT Hermann Gmeiner Nghệ An 21
65 Trường THPT DL Sông Hiếu Nghệ An 20
66 Trường THPT Chuyên Toán - ĐH Vinh Nghệ An 19
67 Trường THPT Thái Hòa Nghệ An 17
68 Trường THPT Nam Yên Thành Nghệ An 15
69 Trường THPT Hoàng Mai Nghệ An 12
70 Trường THPT Diễn Châu 4 Nghệ An 10
71 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương Nghệ An 9
72 Trường THPT Thanh Chương 2 Nghệ An 8
73 Trường THPT Tư Thục Mai Hắc Đế Nghệ An 8
74 Trường THPT Tương Dương 1 Nghệ An 7
75 Trường THPT Đinh Bạt Tụy Nghệ An 6
76 Trường THPT DL Bắc Quỳnh Lưu Nghệ An 6
77 Trường THPT Yên Thành 1 Nghệ An 6
78 Trường THPT Diễn Châu 1 Nghệ An 5
79 Trường THPT Duy Tân Nghệ An 3
80 Trường THPT Thái Hòa Nghệ An 3
81 Trường THPT Kỳ Sơn Nghệ An 3
82 Trường THPT Bắc Yên Thành Nghệ An 3
83 Trường THPT DL Lý Tự Trọng Nghệ An 2
84 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nghệ An 2
85 Trường Blue Sky Academy Nghệ An 2
86 Trường THPT DL Trần Đình Phong Nghệ An 2
87 Trung tâm GDNN – GDTX huyện Kỳ Sơn Nghệ An 2
88 Trường THPT Nguyễn Thức Tự Nghệ An 2
89 Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng Nghệ An 1
90 Trường THPT BC Cửa Lò Nghệ An 1
91 Trường THPT Nguyễn Văn Tố Nghệ An 1
92 Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn Nghệ An 1
93 Trường THPT DL Lê Doãn Nhã Nghệ An 1
94 Trường THPT DL Cù Chính Lan Nghệ An 1
95 Trường THPT Thị xã Cửa Lò Nghệ An 1
96 Trường THPT DL Nguyễn Huệ Nghệ An 1
97 Trường THPT Kim Liên Nghệ An 1