Top thí sinh dự thi - Nghệ An

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Quế Phong Nghệ An 84
Trường THPT Diễn Châu 1 Nghệ An 12
Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn Nghệ An 8
4 Trường THPT Diễn Châu 3 Nghệ An 8
5 Trường THPT DL Bắc Quỳnh Lưu Nghệ An 7
6 Trường THPT Đô Lương 1 Nghệ An 7
7 Trường PTDTNT THPT Số 2 Nghệ An Nghệ An 7
8 Trường THPT Nam Đàn 1 Nghệ An 7
9 Trường THPT Quỳ Hợp 1 Nghệ An 7
10 Trường THPT Hoàng Mai Nghệ An 6
11 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 5
12 Trường THPT Cửa Lò Nghệ An 4
13 Trường THPT Kim Liên Nghệ An 4
14 Trường THPT Tân Kỳ Nghệ An 4
15 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương Nghệ An 4
16 Trường THPT Nghi Lộc 2 Nghệ An 4
17 Trường THPT Lê Hồng Phong Nghệ An 4
18 Trường THPT Tây Hiếu Nghệ An 4
19 Trường THPT 1/5 Nghệ An 4
20 Trường THPT Quỳnh Lưu 1 Nghệ An 4
21 Trường THPT Bắc Yên Thành Nghệ An 3
22 Trường THPT Nghi Lộc 5 Nghệ An 3
23 Trường THPT Anh Sơn 1 Nghệ An 3
24 Trường THPT Thái Hòa Nghệ An 3
25 Trường THPT Yên Thành 1 Nghệ An 3
26 Trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng Nghệ An 3
27 Trường THPT Đô Lương 3 Nghệ An 3
28 Trường THPT Hoàng Mai 2 Nghệ An 3
29 Trường THPT Cờ Đỏ Nghệ An 3
30 Trường THPT Phan Đăng Lưu Nghệ An 2
31 Trường THPT Quỳ Châu Nghệ An 2
32 Trường THPT Nghi Lộc 3 Nghệ An 2
33 Trường THPT Hà Huy Tập Nghệ An 2
34 Trường THPT Hoàng Mai Nghệ An 2
35 Trường THPT Lê Viết Thuật Nghệ An 2
36 Trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An 2
37 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh Nghệ An 2
38 Trường THPT Diễn Châu 4 Nghệ An 2
39 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Nghệ An 2
40 Trường Blue Sky Academy Nghệ An 2
41 Trường THPT Đô Lương 4 Nghệ An 2
42 Trường THPT Nghi Lộc 5 Nghệ An 2
43 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Nghệ An 1
44 Trường THPT Phạm Hồng Thái Nghệ An 1
45 Trường THPT Tư Thục Mai Hắc Đế Nghệ An 1
46 Trường THPT Tư thục Nguyễn Du Nghệ An 1
47 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nghệ An 1
48 Trường PT Hermann Gmeiner Nghệ An 1
49 Trường THPT DL Sông Hiếu Nghệ An 1
50 Trường THPT Đặng Thai Mai Nghệ An 1
51 Trường THPT BC Cát Ngạt Nghệ An 1
52 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương Nghệ An 1
53 Trường THPT Thái Lão Nghệ An 1
54 Trường THPT DL Nguyễn Trường Tộ Nghệ An 1
55 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Nghệ An 1
56 Trường THPT Duy Tân Nghệ An 1
57 Trường THPT Chuyên Toán - ĐH Vinh Nghệ An 1
58 Trường THPT Diễn Châu 2 Nghệ An 1
59 Trường THPT Diễn Châu 5 Nghệ An 1
60 Trường THPT DT Nội Trú Quỳ Hợp Nghệ An 1
61 Trường THPT Nguyễn Đức Mậu Nghệ An 1
62 Trường THPT Quỳnh Lưu 4 Nghệ An 1
63 Trường THPT Thanh Chương 1 Nghệ An 1
64 Trường THPT Đặng Thúc Hứa Nghệ An 1