Top thí sinh dự thi - Hà Tĩnh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lý Tự Trọng Hà Tĩnh 947
Trường THPT Nghi Xuân Hà Tĩnh 552
Trường THPT Nguyễn Công Trứ Hà Tĩnh 441
4 Trường THPT Công lập Thành Sen Hà Tĩnh 438
5 Trường THPT Nghèn Hà Tĩnh 393
6 Trường THPT Kỳ Anh Hà Tĩnh 387
7 Trường THPT Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 382
8 Trường THPT Phan Đình Phùng Hà Tĩnh 344
9 Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu Hà Tĩnh 341
10 Trường THPT Can Lộc Hà Tĩnh 309
11 Trường THPT Nguyễn Trung Thiên Hà Tĩnh 305
12 Trường THPT Lê Quý Đôn Hà Tĩnh 277
13 Trường THPT Trần Phú Hà Tĩnh 253
14 Trường THPT Lê Quảng Chí Hà Tĩnh 245
15 Trường THPT Đồng Lộc Hà Tĩnh 156
16 Trường THPT Nguyễn Du Hà Tĩnh 155
17 Trường THPT Nguyễn Đổng Chi Hà Tĩnh 103
18 Trường THPT Mai Thúc Loan Hà Tĩnh 96
19 Trường THPT Cẩm Bình Hà Tĩnh 91
20 Trường THPT Hương Khê Hà Tĩnh 75
21 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Hà Tĩnh 66
22 Trường THPT Hà Huy Tập Hà Tĩnh 63
23 Trường THPT Kỳ Lâm Hà Tĩnh 48
24 Trường THPT Minh Khai Hà Tĩnh 45
25 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn Hà Tĩnh 43
26 Trường Tiểu học, THCS & THPT - Trường Đại học Hà Tĩnh Hà Tĩnh 26
27 Trường THPT Cù Huy Cận Hà Tĩnh 20
28 Trường THPT Phúc Trạch Hà Tĩnh 18
29 Trường THPT Nguyễn Huệ Hà Tĩnh 11
30 Trường THPT Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 8
31 Trường THPT Hương Sơn Hà Tĩnh 7
32 Trường THPT Đức Thọ Hà Tĩnh 7
33 Trường THPT Hồng Lam Hà Tĩnh 7
34 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Hà Tĩnh 6
35 Trường THPT DL Can Lộc Hà Tĩnh 6
36 Trường THPT Hàm Nghi Hà Tĩnh 5
37 Trường Phổ thông nhiều cấp ISCHOOL Hà Tĩnh Hà Tĩnh 5
38 Trường THPT Cao Thắng Hà Tĩnh 2
39 Trường THPT DL Nguyễn Khắc Viện Hà Tĩnh 2
40 Trường THPT DL Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 2
41 Trường THPT Gia Phố Hà Tĩnh 1
42 Trường THPT Vũ Quang Hà Tĩnh 1
43 Trường THPT Lê Hữu Trác Hà Tĩnh 1
44 Trường THCS & THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh Hà Tĩnh 1
45 Trường THPT Mai Kính Hà Tĩnh 1
46 Trường THPT DL Đức Thọ Hà Tĩnh 1