Top thí sinh dự thi - Ban Thanh niên Công an nhân dân

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I Ban Thanh niên Công an nhân dân 1585
Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I Ban Thanh niên Công an nhân dân 711
Trường Văn hóa - Bộ Công an Ban Thanh niên Công an nhân dân 267
4 Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II Ban Thanh niên Công an nhân dân 125
5 Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND Ban Thanh niên Công an nhân dân 95
6 Đại học Phòng cháy, chữa cháy Ban Thanh niên Công an nhân dân 12
7 TT GDNN – GDTX huyện Chương Mỹ Ban Thanh niên Công an nhân dân 1
8 Trường THPT Võ Nhai Ban Thanh niên Công an nhân dân 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Ban Thanh niên Công an nhân dân 2327
Học viện An ninh Nhân dân Ban Thanh niên Công an nhân dân 1499
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Ban Thanh niên Công an nhân dân 898
4 Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân Ban Thanh niên Công an nhân dân 363
5 Học viện Chính trị Công an Nhân dân Ban Thanh niên Công an nhân dân 214
6 Học viện Cảnh sát Nhân dân Ban Thanh niên Công an nhân dân 198
7 Trường Đại học An ninh Nhân dân Ban Thanh niên Công an nhân dân 186
8 Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân II Ban Thanh niên Công an nhân dân 19