Top thí sinh dự thi - Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 1