Top thí sinh dự thi - Ban Thanh niên Quân đội

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Học viện Quân Y Ban Thanh niên Quân đội 925
Trường Đại học Chính trị Ban Thanh niên Quân đội 808
Học viện Kỹ thuật Quân sự Ban Thanh niên Quân đội 542
4 Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sỹ quan lục quân 2) Ban Thanh niên Quân đội 435
5 Học viện Biên phòng Ban Thanh niên Quân đội 181
6 Học viện Hải quân Ban Thanh niên Quân đội 66
7 Trường Sĩ quan Không quân Ban Thanh niên Quân đội 22
8 Học viện Khoa học Quân sự Ban Thanh niên Quân đội 10
9 Học viện Phòng không - Không quân Ban Thanh niên Quân đội 10
10 Học viện Chính trị Quân sự Ban Thanh niên Quân đội 7
11 Học viện Kỹ thuật Mật mã Ban Thanh niên Quân đội 5
12 Học viện Hậu Cần Ban Thanh niên Quân đội 5
13 Trường Sỹ quan Lục quân 1 Ban Thanh niên Quân đội 4
14 Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng Ban Thanh niên Quân đội 3
15 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô Ban Thanh niên Quân đội 2
16 Trường Sỹ quan Thông tin Ban Thanh niên Quân đội 2