Top thí sinh dự thi - Ban Thanh niên Quân đội

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Cao Bình Ban Thanh niên Quân đội 1
Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND Ban Thanh niên Quân đội 1
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 6 Ban Thanh niên Quân đội 1
4 Trường THPT Thành Phố Cao Bằng Ban Thanh niên Quân đội 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Chính trị Ban Thanh niên Quân đội 2030
Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sỹ quan lục quân 2) Ban Thanh niên Quân đội 1358
Học viện Kỹ thuật Quân sự Ban Thanh niên Quân đội 1263
4 Học viện Kỹ thuật Mật mã Ban Thanh niên Quân đội 1113
5 Học viện Quân Y Ban Thanh niên Quân đội 619
6 Trường Sỹ quan Thông tin Ban Thanh niên Quân đội 508
7 Trường Sỹ quan Lục quân 1 Ban Thanh niên Quân đội 254
8 Học viện Hải quân Ban Thanh niên Quân đội 215
9 Học viện Biên phòng Ban Thanh niên Quân đội 182
10 Học viện Khoa học Quân sự Ban Thanh niên Quân đội 104
11 Học viện Hậu Cần Ban Thanh niên Quân đội 60
12 Học viện Phòng không - Không quân Ban Thanh niên Quân đội 49
13 Trường Đại học Trần Đại Nghĩa Ban Thanh niên Quân đội 47
14 Học viện Chính trị Quân sự Ban Thanh niên Quân đội 15
15 Trường Sĩ quan Pháo binh Ban Thanh niên Quân đội 5
16 Trường Sĩ quan Đặc công Ban Thanh niên Quân đội 4
17 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô Ban Thanh niên Quân đội 1
18 Trường Sỹ quan Công binh Ban Thanh niên Quân đội 1
19 Trường Đại học Tây Nguyên Ban Thanh niên Quân đội 1
20 Trường Sĩ quan Không quân Ban Thanh niên Quân đội 1
21 Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp Ban Thanh niên Quân đội 1