Top thí sinh dự thi - Vĩnh Phúc

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 7
Trường THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc 6
Trường THPT Lê Xoay Vĩnh Phúc 5
4 Trường THPT Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc 3
5 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 3
6 Trường THPT Hai Bà Trưng Vĩnh Phúc 2
7 Trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc 2
8 Trường THPT Sông Lô Vĩnh Phúc 2
9 Trường THPT Võ Thị Sáu Vĩnh Phúc 2
10 Trường THPT Tam Dương Vĩnh Phúc 2
11 Trường DTNT THCS&THPT Phúc Yên Vĩnh Phúc 2
12 Trường THPT Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 1
13 Trường THPT Đồng Đậu Vĩnh Phúc 1
14 Trường THPT Nguyễn Thái Học Vĩnh Phúc 1
15 Trường THPT Thái Hòa Vĩnh Phúc 1
16 Trường THPT Trần Phú Vĩnh Phúc 1
17 Trường THPT Xuân Hòa Vĩnh Phúc 1
18 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Vĩnh Phúc 1
19 Trường THPT Bình Xuyên Vĩnh Phúc 1
20 Trường THPT Quang Hà Vĩnh Phúc 1
21 Trường THPT Đội Cấn Vĩnh Phúc 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 3
Trường Đại học Trưng Vương Vĩnh Phúc 1