Top thí sinh dự thi - Vĩnh Phúc

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Quang Hà Vĩnh Phúc 333
Trường THPT Tam Đảo 2 Vĩnh Phúc 253
Trường THPT Sáng Sơn Vĩnh Phúc 163
4 Trường THPT Tam Đảo Vĩnh Phúc 100
5 Trường THPT Trần Phú Vĩnh Phúc 87
6 Trường THPT Bình Sơn Vĩnh Phúc 79
7 Trường THPT Yên Lạc 2 Vĩnh Phúc 66
8 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Vĩnh Phúc 48
9 Trường THPT Nguyễn Duy Thì Vĩnh Phúc 37
10 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 6
11 Trường THPT Hai Bà Trưng Vĩnh Phúc 5
12 Trường THPT Bình Xuyên Vĩnh Phúc 5
13 Trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc 5
14 Trường THPT Sông Lô Vĩnh Phúc 4
15 Trường THPT Tam Dương Vĩnh Phúc 4
16 Trường THPT Bến Tre Vĩnh Phúc 3
17 Trường DTNT THCS&THPT Phúc Yên Vĩnh Phúc 3
18 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc 3
19 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Vĩnh Phúc 2
20 Trường THPT Liễn Sơn Vĩnh Phúc 2
21 Trường THPT Xuân Hòa Vĩnh Phúc 2
22 Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 1
23 Trường THPT Vĩnh Tường Vĩnh Phúc 1
24 Trường THPT Đồng Đậu Vĩnh Phúc 1
25 Trường THPT Lê Xoay Vĩnh Phúc 1
26 Trường THPT Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 1
27 Trường THPT Phúc Yên Vĩnh Phúc 1
28 Trường THPT Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc 1