Top thí sinh dự thi - Vĩnh Phúc

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Tam Đảo Vĩnh Phúc 367
Trường THPT Ngô Gia Tự Vĩnh Phúc 357
Trường THPT Trần Phú Vĩnh Phúc 74
4 Trường THPT Xuân Hòa Vĩnh Phúc 66
5 Trường THPT Bến Tre Vĩnh Phúc 43
6 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Vĩnh Phúc 28
7 Trường THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc 14
8 Trường THPT Liễn Sơn Vĩnh Phúc 14
9 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 9
10 Trường THPT Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 6
11 Trường THPT Trần Nguyên Hãn Vĩnh Phúc 6
12 Trường THPT Sông Lô Vĩnh Phúc 4
13 Trường THPT Quang Hà Vĩnh Phúc 3
14 Trường THPT Tam Đảo 2 Vĩnh Phúc 3
15 Trường THPT Yên Lạc 2 Vĩnh Phúc 3
16 Trường THPT Tam Dương Vĩnh Phúc 2
17 Trường THPT Lê Xoay Vĩnh Phúc 2
18 Trường THPT Nguyễn Thái Học Vĩnh Phúc 2
19 Trường THPT Bình Xuyên Vĩnh Phúc 2
20 Trường THPT Văn Quán Vĩnh Phúc 2
21 Trường THPT Võ Thị Sáu Vĩnh Phúc 2
22 Trường Dân tộc nội trú Tam Đảo Vĩnh Phúc 1
23 Trường THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc 1
24 Trường THPT Phúc Yên Vĩnh Phúc 1
25 Trường THPT Hai Bà Trưng Vĩnh Phúc 1
26 Trường THPT Krông Bông Vĩnh Phúc 1
27 Trường THPT Sáng Sơn Vĩnh Phúc 1
28 Trường THPT DL Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 1