Top thí sinh dự thi - Phú Thọ

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Thanh Ba Phú Thọ 866
Trường THPT Yên Lập Phú Thọ 841
Trường THPT Hương Cần Phú Thọ 730
4 Trường THPT Hạ Hòa Phú Thọ 703
5 Trường THPT Tử Đà Phú Thọ 693
6 Trường THPT Phù Ninh Phú Thọ 686
7 Trường THPT Vĩnh Chân Phú Thọ 671
8 Trường THPTMinh Đài Phú Thọ 549
9 Trường THPT Đoan Hùng Phú Thọ 535
10 Trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì Phú Thọ 523
11 Trường THPT Xuân Áng Phú Thọ 508
12 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phú Thọ 487
13 Trường THPT Việt Trì Phú Thọ 476
14 Trường THPT Thanh Sơn Phú Thọ 404
15 Trường THPT Lương Sơn Phú Thọ 386
16 Trường THPT Yến Khê Phú Thọ 354
17 Trường THPT Mỹ Văn Phú Thọ 285
18 Trường THPT Phương Xá Phú Thọ 254
19 Trường THPT Thanh Thủy Phú Thọ 240
20 Trường THPT Cẩm Khê Phú Thọ 197
21 Trường THPT Quế Lâm Phú Thọ 182
22 Trường THPT Văn Miếu Phú Thọ 81
23 Trường THPT Hùng Vương Phú Thọ 79
24 Trường THPT Chân Mộng Phú Thọ 67
25 Trường THPT Thạch Kiệt Phú Thọ 57
26 Trường THPT Thị xã Phú Thọ Phú Thọ 47
27 Trường THPT Nguyễn Tất Thành Phú Thọ 37
28 Trường THPT BC Đoan Hùng Phú Thọ 34
29 Trường THPT Minh Đài Phú Thọ 18
30 Trường THPT BC Thanh Sơn Phú Thọ 18
31 Trường THPT Tam Nông Phú Thọ 15
32 Trường THPT Trung Giáp Phú Thọ 13
33 Trường THPT Trung Nghĩa Phú Thọ 12
34 Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì Phú Thọ 11
35 Trường PT dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập Phú Thọ 11
36 Trường THPT Vũ Thê Lang Phú Thọ 10
37 Trường THPT Phong Châu Phú Thọ 8
38 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phù Ninh Phú Thọ 7
39 Trường phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì Phú Thọ 6
40 Trường THPT Bán Công Thanh Ba Phú Thọ 6
41 Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương Phú Thọ 5
42 Trường THPT BC Cẩm Khê Phú Thọ 5
43 Trường THPT Long Châu Sa Phú Thọ 4
44 Trường Phổ Dân Tộc Nội Trú Phú Thọ 4
45 Trường PT DTNT tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 4
46 Trường THPT BC Hùng Vương Phú Thọ 3
47 Trường THPT Lâm Thao Phú Thọ 3
48 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ 3
49 Trường THPT Herman Phú Thọ 2
50 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tam Nông Phú Thọ 2
51 Trường THPT DL Âu Cơ Phú Thọ 1
52 Trường THPT DL Vân Phú Phú Thọ 1
53 Trường THPT BC Công Nghiệp Việt Trì Phú Thọ 1
54 Trường THPT Minh Hòa Phú Thọ 1
55 Trung tâm GDNN - GDTX Thanh Thủy Phú Thọ 1
56 Trường THPT Hiền Đa Phú Thọ 1