Top thí sinh dự thi - Phú Thọ

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Việt Trì Phú Thọ 1021
Trường THPT Phong Châu Phú Thọ 949
Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ 707
4 Trường THPT Vĩnh Chân Phú Thọ 705
5 Trường THPT Trung Giáp Phú Thọ 675
6 Trường THPT Hạ Hòa Phú Thọ 586
7 Trường THPT Văn Miếu Phú Thọ 530
8 Trường THPT Hùng Vương Phú Thọ 458
9 Trường THPT chất lượng cao Văn Lang Phú Thọ 279
10 Trường THPT Thanh Sơn Phú Thọ 244
11 Trường THPT Tam Nông Phú Thọ 244
12 Trường THPT Đoan Hùng Phú Thọ 196
13 Trường THPT Lâm Thao Phú Thọ 188
14 Trường THPT Nguyễn Tất Thành Phú Thọ 186
15 Trường THPT Thanh Thủy Phú Thọ 183
16 Trường THPT Phương Xá Phú Thọ 172
17 Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương Phú Thọ 146
18 Trường THPT Yên Lập Phú Thọ 122
19 Trường THPT Vũ Thê Lang Phú Thọ 74
20 Trường THPT Long Châu Sa Phú Thọ 72
21 Trường THPT Kỹ Thuật Việt Trì Phú Thọ 42
22 Trường THPT Hưng Hóa Phú Thọ 41
23 Trường THPT Hương Cần Phú Thọ 34
24 Trường phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì Phú Thọ 21
25 Trường THPT BC Phong Châu Phú Thọ 18
26 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phù Ninh Phú Thọ 16
27 Trường THPT Thị xã Phú Thọ Phú Thọ 12
28 Trường THPT BC Tam Nông Phú Thọ 9
29 Trường THPT Thanh Ba Phú Thọ 9
30 Trường THPT BC Thanh Sơn Phú Thọ 6
31 Trường THPT BC Đoan Hùng Phú Thọ 5
32 Trường THPT Herman Phú Thọ 4
33 Trường THPT Phù Ninh Phú Thọ 3
34 Trường THPT Minh Hòa Phú Thọ 3
35 Trường THPTMinh Đài Phú Thọ 3
36 Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì Phú Thọ 3
37 Trường THPT Cẩm Khê Phú Thọ 2
38 Trường THPT Tử Đà Phú Thọ 2
39 Trường THPT Tản Đà Phú Thọ 1
40 Trường THPT BC Cẩm Khê Phú Thọ 1
41 Trường THPT Lương Sơn Phú Thọ 1
42 Trường THPT Hiền Đa Phú Thọ 1
43 Trường THPT Mỹ Văn Phú Thọ 1
44 Trường THPT Thạch Kiệt Phú Thọ 1
45 Trường THPT Xuân Áng Phú Thọ 1
46 Trường THPT Yến Khê Phú Thọ 1
47 Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tân Sơn Phú Thọ 1
48 Trường THPT Bán Công Thanh Ba Phú Thọ 1
49 Trường THPT Minh Đài Phú Thọ 1
50 Trường THPT Trung Nghĩa Phú Thọ 1
51 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Thọ 1
52 Trường THPT BC Hùng Vương Phú Thọ 1