Top thí sinh dự thi - Bắc Ninh

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Lương Tài 1 Bắc Ninh 5
Trường THPT Quế Võ 1 Bắc Ninh 5
Trường THPT Yên Phong 1 Bắc Ninh 5
4 Trường THPT Gia Bình 1 Bắc Ninh 5
5 Trường THPT Bắc Ninh Bắc Ninh 4
6 Trường THPT Phố Mới Bắc Ninh 3
7 Trường THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh 3
8 Trường THPT Gia Bình 3 Bắc Ninh 3
9 Trường THPT Lê Quý Đôn Bắc Ninh 2
10 Trường THPT Hải Á Bắc Ninh 2
11 Trường THPT Quế Võ 3 Bắc Ninh 2
12 Trường THPT Lương Tài 2 Bắc Ninh 2
13 Trường THPT Lê Văn Thịnh Bắc Ninh 1
14 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Bắc Ninh 1
15 Trường THPT Thuận Thành Số 1 Bắc Ninh 1
16 Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh 1
17 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh 1
18 Trường THPT Thuần Thành 2 Bắc Ninh 1
19 Trường THPT Quế Võ 2 Bắc Ninh 1
20 Trường THPT Trần Nhân Tông Bắc Ninh 1
21 Trường THPT Lý Thái Tổ Bắc Ninh 1
22 Trường THPT Kinh Bắc Bắc Ninh 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Học viện Ngân hàng phân viện Bắc Ninh Bắc Ninh 4
Trường Cao đẳng VH - NT - DL Bắc Ninh Bắc Ninh 1