Top thí sinh dự thi - Bắc Giang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Tân Yên 2 Bắc Giang 1111
Trường THPT Nhã Nam Bắc Giang 787
Trường THPT Bố Hạ Bắc Giang 672
4 Trung cấp nghề miền núi Yên Thế Bắc Giang 361
5 Trường THPT Việt Yên 1 Bắc Giang 316
6 Trường THPT Tân Yên 1 Bắc Giang 196
7 Trường THPT Yên Dũng 2 Bắc Giang 175
8 Trường THPT Phương Sơn Bắc Giang 151
9 Trường THPT Việt Yên 2 Bắc Giang 151
10 Trường DTNT Lục Ngạn Bắc Giang 115
11 Trường THPT Lạng Giang 2 Bắc Giang 109
12 Trường THPT Tứ Sơn Bắc Giang 99
13 Trường THPT Cẩm Lý Bắc Giang 91
14 Trường THPT Sơn Động 2 Bắc Giang 89
15 Trường THPT Lục Nam Bắc Giang 87
16 Trường THPT Lục Ngạn 2 Bắc Giang 82
17 Trường THPT Lục Ngạn 1 Bắc Giang 53
18 Trường THPT Hiệp Hoà 1 Bắc Giang 45
19 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Giang 43
20 Trường THPT DL Tân Yên Bắc Giang 37
21 Trường THPT Yên Thế Bắc Giang 30
22 Trường THPT Sơn Động 3 Bắc Giang 19
23 Trường THPT Sơn Động 1 Bắc Giang 17
24 Trường THCS&THPT HH Bắc Giang 14
25 Trường THPT Hiệp Hoà 2 Bắc Giang 9
26 Trường THPT DL Hiệp Hoà 1 Bắc Giang 8
27 Trường THPT Chuyên Bắc Giang Bắc Giang 7
28 Trường PT DTNT Lục Nam Bắc Giang 6
29 Trường THPT DL Đồi Ngô Bắc Giang 5
30 Trường THPT Lạng Giang 3 Bắc Giang 5
31 Trường THPT DL Phi Mô Bắc Giang 3
32 Trường THPT Lạng Giang 1 Bắc Giang 3
33 Trường phổ thông DTNT Sơn Động Bắc Giang 3
34 THPT Ngô Sỹ Liên Bắc Giang 3
35 Trường THPT Lục Ngạn 4 Bắc Giang 2
36 Trường THPT Hiệp Hoà 4 Bắc Giang 2
37 Trường THPT Yên Dũng 1 Bắc Giang 2
38 Trường THPT DL Hiệp Hoà 2 Bắc Giang 2
39 Trường THPT TT Việt Yên Bắc Giang 2
40 Trường THPT Yên Dũng 3 Bắc Giang 1
41 Trường THPT Thái Thuận Bắc Giang 1
42 Trường THPT BC Lục Ngạn Bắc Giang 1
43 Trường THPT DL Thái Đào Bắc Giang 1
44 Trường THPT Lý Thường Kiệt Bắc Giang 1
45 Trường THPT Thu Hương Bắc Giang 1
46 Trường THPT Ngô Sỹ Liên Bắc Giang 1
47 Trường THPT Lục Ngạn 1 Bắc Giang 1
48 Trường DTNT Tỉnh Bắc Giang 1
49 Trường THPT DL Nguyên Hồng Bắc Giang 1
50 Trường THPT DL Yên Dũng Bắc Giang 1
51 Trường THPT Giáp Hải Bắc Giang 1