Top thí sinh dự thi - Đắc Nông

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THCS và THPT Lê Duẩn Đắc Nông 5
Phổ thông Dân Tộc Nội Trú Đăk Mik Đắc Nông 3
Trường THPT Đăk Song Đắc Nông 3
4 Trường THPT Phan Bội Châu Đắc Nông 3
5 Trường PTDT Nội Trú Đắk R'lấp Đắc Nông 2
6 Trường PTDT Nội trú Krông Nô Đắc Nông 2
7 Trường THPT Đăk Mil Đắc Nông 2
8 Trường THPT Nguyễn Du Đắc Nông 2
9 Trường THPT Đăk Glong Đắc Nông 2
10 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Cư Jut Đắc Nông 2
11 Trường THPT Đào Duy Từ Đắc Nông 2
12 Trường THPT Phạm Văn Đồng Đắc Nông 2
13 Trường THPT Krông Nô Đắc Nông 1
14 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đắc Nông 1
15 Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Đắc Nông 1
16 Trường THPT Chu Văn An Đắc Nông 1
17 Trường THPT Tuy Đức Đắc Nông 1
18 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Đắc Nông 1
19 Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông Đắc Nông 1
20 Trường THPT Trần Phú Đắc Nông 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh