Top thí sinh dự thi - Kon Tum

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Nguyễn Trãi Kon Tum 1082
Trường THPT Trần Quốc Tuấn Kon Tum 170
Trường PTDTNT Huyện Đăk Glei Kon Tum 142
4 Trường PTDTNT Kon Rẫy Kon Tum 80
5 Trường THPT DT Nội Trú Đăkglei Kon Tum 65
6 Trường PTDTNT Huyện Kon Plông Kon Tum 18
7 Trường THPT DT Nội Trú Kon Plông Kon Tum 14
8 Trường Phổ thông DTNT Tỉnh Kon tum Kon Tum 10
9 Trường PT DTNT Ngọc Hồi Kon Tum 7
10 Trường PT Dân tộc nội trú Sa Thầy Kon Tum 5
11 Trường THPT Nguyễn Du Kon Tum 5
12 Trường PTDTNT Huyện Ngọc Hồi Kon Tum 5
13 Trường PT DTNT huyện Đăk Hà Kon Tum 4
14 Trường THPT Phan Chu Trinh Kon Tum 4
15 Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh Kon Tum 3
16 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Kon Tum 3
17 Trường THPT Quang Trung Kon Tum 3
18 Trường PTDTNT Huyện Sa Thầy Kon Tum 2
19 Trường THPT DT Nội Trú Kon Tum Kon Tum 2
20 Trường THPT Chu Văn An Kon Tum 2
21 Trường THPT Kon Tum Kon Tum 2
22 Trường THPT DT Nội Trú Ngọc Hồi Kon Tum 1
23 Trường PTDTNT Huyện Đăk Tô Kon Tum 1
24 Trường PTDTNT Tỉnh Kon Tum Kon Tum 1
25 Trường PTDTNT Huyện Tu Mơ Rông Kon Tum 1
26 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum 1
27 Trường THPT DT Nội Trú Đắk Hà Kon Tum 1
28 Trung tâm GGNN-GDTX Kon Tum 1
29 Trường PTDTNT Huyện Đăk Hà Kon Tum 1
30 Trường THPT Duy Tân Kon Tum 1