Top thí sinh dự thi - Kon Tum

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Nguyễn Trãi Kon Tum 912
Trường THPT Trần Quốc Tuấn Kon Tum 866
Trường THPT Nguyễn Du Kon Tum 451
4 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Kon Tum 386
5 Trường THPT DT Nội Trú Đắk Tô Kon Tum 320
6 Trường PTDTNT Huyện Đăk Tô Kon Tum 227
7 Trường THPT Kon Tum Kon Tum 193
8 Trường Phổ thông DTNT Tỉnh Kon tum Kon Tum 188
9 Trường THPT Lương Thế Vinh Kon Tum 138
10 Trường PTDTNT Tỉnh Kon Tum Kon Tum 128
11 Trường PTDTNT Huyện Đăk Glei Kon Tum 91
12 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum 89
13 Trường THPT Lê Lợi Kon Tum 88
14 Trường PT DTNT huyện Đăk Hà Kon Tum 84
15 Trường PTDTNT Kon Rẫy Kon Tum 72
16 Trường THPT Chu Văn An Kon Tum 58
17 Trường PTDTNT Huyện Kon Plông Kon Tum 40
18 Trường PTDTNT Huyện Đăk Hà Kon Tum 33
19 Trường THPT DT Nội Trú Đắk Hà Kon Tum 27
20 Trường THPT DT Nội Trú Kon Plông Kon Tum 26
21 Trường THPT DT Nội Trú Kon Tum Kon Tum 26
22 Trường PT – DTNT Đăk Glei Kon Tum 19
23 Trường THPT DT Nội Trú Đăkglei Kon Tum 10
24 Trường PTDTNT Huyện Ngọc Hồi Kon Tum 7
25 Trường PT DTNT Ngọc Hồi Kon Tum 6
26 Trường THPT Phan Chu Trinh Kon Tum 3
27 Trường PTDTNT Huyện Sa Thầy Kon Tum 2
28 Trường THPT DT Nội Trú Tu Mơ Rông Kon Tum 2
29 Trường THPT DT Nội Trú Ngọc Hồi Kon Tum 2
30 Trường PT Dân tộc nội trú Sa Thầy Kon Tum 1
31 Trường THPT Quang Trung Kon Tum 1