Top thí sinh dự thi - Kon Tum

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày