Top thí sinh dự thi - Sơn La

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Mường Bú Sơn La 31
Trường THPT Thuận Châu Sơn La 18
Trường THPT Chu Văn Thịnh Sơn La 6
4 Trường THPT Chuyên Sơn La Sơn La 4
5 Trường THPT Mộc Ly Sơn La 4
6 Trường THPT Mộc Hạ Sơn La 4
7 Trường THPT DT Nội Trú Sơn La 3
8 Trường THPT Cò Nòi Sơn La 3
9 Trường THPT Nguyễn Du Sơn La 3
10 Trường THPT Bắc Yên Sơn La 3
11 Trường THPT Mai Sơn Sơn La 2
12 Trường THPT Vân Hồ Sơn La 2
13 Trường THPT Quỳnh Nhai Sơn La 1
14 Trường PTDT NT Huyện Yên Châu Sơn La 1
15 Trường THPT Mường La Sơn La 1
16 Trường THPT Chiềng Khương Sơn La 1
17 Trường THPT Sốp Cộp Sơn La 1
18 Trường THPT Chiềng Sinh Sơn La 1
19 Trường THPT Cọ Mạ Sơn La 1
20 Trường TH - THCS và THPT Chu Văn An Sơn La 1
21 Trường THPT Gia Phù Sơn La 1
22 Trường THPT Phiêng Khoài Sơn La 1
23 Trường THPT Tô Hiệu Sơn La 1
24 Trường PTDT Nội trú Vân Hồ Sơn La 1
25 Trường THPT Tông Lệnh Sơn La 1
26 Trường PTDT NT Sông Mã Sơn La 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Tây Bắc Sơn La 2
Trường Cao đẳng SP Sơn La Sơn La 1
Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La Sơn La 1
4 Trường Cao đẳng Y tế Sơn La Sơn La 1