Top thí sinh dự thi - Sơn La

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Bắc Yên Sơn La 342
Trường THPT Sông Mã Sơn La 214
Trường THPT Chiềng Khương Sơn La 179
4 Trường TH - THCS và THPT Chu Văn An Sơn La 42
5 Trường TH, THCS & THPT Quốc tế Bình Minh Sơn La 36
6 Trường THPT Quỳnh Nhai Sơn La 32
7 Trường THPT Phiêng Khoài Sơn La 27
8 Trường THPT Chuyên Sơn La Sơn La 24
9 Trường THPT Mường Bú Sơn La 18
10 Trường THPT Chu Văn Thịnh Sơn La 13
11 Trường PTDT Nội trú huyện Sơn La 10
12 Trường PTDT NT Sông Mã Sơn La 10
13 Trường THPT Sốp Cộp Sơn La 9
14 Trường PTDT Nội trú huyện Bắc Yên Sơn La 6
15 Trường PTDT Nội Trú THCS - THPT Bắc Yên Sơn La 6
16 Trường THPT Mường Lầm Sơn La 5
17 Trường THPT Yên Châu Sơn La 5
18 Trường THPT Mộc Hạ Sơn La 3
19 Trường THPT Mai Sơn Sơn La 3
20 Trường THPT Gia Phù Sơn La 2
21 Trường PTDT Nội trú huyện Mai Sơn Sơn La 2
22 Trường THPT Phù Yên Sơn La 2
23 Trường THPT Phiêng Khoài Sơn La 1
24 Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai Sơn La 1
25 Trường THPT Chiềng Sinh Sơn La 1
26 Trường THPT Cọ Mạ Sơn La 1
27 Trường THPT Mường La Sơn La 1
28 Trường THPT Tông Lệnh Sơn La 1
29 Trường THPT Mộc Ly Sơn La 1
30 Trường PTDT Nội trú Vân Hồ Sơn La 1
31 Trường THPT Thảo Nguyên Sơn La 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Tây Bắc Sơn La 209
Trường Cao đẳng Y tế Sơn La Sơn La 70
Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La Sơn La 1
4 Trường Cao đẳng Sơn La Sơn La 1