Top thí sinh dự thi - Lào Cai

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Số 1 Mường Khương Lào Cai 517
Trường THPT Số 2 Si Ma Cai Lào Cai 271
Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Lào Cai 235
4 Trường THPT Số 2 Mường Khương Lào Cai 229
5 Trường THPT Số 4 Văn Bàn Lào Cai 206
6 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn Lào Cai 183
7 Trường THPT Số 3 Bảo Thắng Lào Cai 175
8 Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Mường Khương Lào Cai 174
9 Trường THPT Số 1 Văn Bàn Lào Cai 161
10 Trường PTDT Nội Trú Si Ma Cai Lào Cai 155
11 Trường THPT Số 3 Mường Khương Lào Cai 148
12 Trường THPT Số 1 Sa Pa Lào Cai 91
13 Trường THPT Số 2 Văn Bàn Lào Cai 83
14 Trường THCS & THPT Huyện Bát Xát Lào Cai 62
15 Trường THPT Số 3 TP Lào Cai Lào Cai 60
16 Trường THPT Số 1 Si Ma Cai Lào Cai 46
17 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai Lào Cai 38
18 Trường THPT Số 2 TP Lào Cai Lào Cai 22
19 Trường THCS &THPT Mường Hum Lào Cai 10
20 Trường THPT Số 1 Bảo Yên Lào Cai 10
21 Trường PTDTBT TH số 1 Lào Cai 10
22 Trường THPT Chuyên Lào Cai Lào Cai 4
23 Trường THPT Số 1 TP Lào Cai Lào Cai 4
24 Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Hà Lào Cai 3
25 Trường THPT Số 1 Bắc Hà Lào Cai 2
26 Trường PT DTNT Bát Xát Lào Cai 2
27 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng Lào Cai 2
28 Trường PTDT Nội trú Lào Cai 2
29 Trường THPT Số 2 Bảo Thắng Lào Cai 2
30 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát Lào Cai 2
31 Trường THPT Số 2 Bảo Yên Lào Cai 1
32 Trường THPT Số 1 Bát Xát Lào Cai 1
33 Trường THPT Số 3 Bảo Yên Lào Cai 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai Lào Cai 127
Cao đẳng Lào Cai Lào Cai 4
Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai Lào Cai 3