Top thí sinh dự thi - Lào Cai

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Số 1 Sa Pa Lào Cai 3
Trường THPT Chuyên Lào Cai Lào Cai 3
Trường THPT Số 2 Bảo Thắng Lào Cai 3
4 Trường THPT Số 4 Văn Bàn Lào Cai 2
5 Trường PT DTNT Bát Xát Lào Cai 2
6 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Sa Pa Lào Cai 2
7 Trường THPT Số 2 Sa Pa Lào Cai 1
8 Trường THPT Số 1 Bắc Hà Lào Cai 1
9 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Lào Cai 1
10 Trường THPT Số 1 Mường Khương Lào Cai 1
11 Trường PTDT Nội Trú Si Ma Cai Lào Cai 1
12 Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Mường Khương Lào Cai 1
13 Trường THPT Số 3 Bảo Yên Lào Cai 1
14 Trường THCS & THPT Huyện Bát Xát Lào Cai 1
15 Trường THPT Số 1 Si Ma Cai Lào Cai 1
16 Trường THPT Số 2 Văn Bàn Lào Cai 1
17 Trường THPT Số 1 TP Lào Cai Lào Cai 1
18 Trường THPT Số 4 TP Lào Cai Lào Cai 1
19 Trường THPT Số 1 Bảo Yên Lào Cai 1
20 Trường THCS &THPT Mường Hum Lào Cai 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai Lào Cai 1
Trường Cao đẳng nghề Lào Cai Lào Cai 1