Top thí sinh dự thi - Lào Cai

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Số 1 TP Lào Cai Lào Cai 28
Trường THPT Số 2 Bát Xát Lào Cai 15
Trường THPT Số 1 Bảo Yên Lào Cai 8
4 Trường khác Lào Cai 7
5 Trường THPT Số 3 TP Lào Cai Lào Cai 3
6 Trường THPT Số 2 Văn Bàn Lào Cai 2
7 Trường THPT Số 1 Si Ma Cai Lào Cai 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Cao đẳng Lào Cai Lào Cai 40
Trường khác Lào Cai 12
Trường Cao đẳng nghề Lào Cai Lào Cai 10
4 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai Lào Cai 1