Top thí sinh dự thi - Lai Châu

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Phong Thổ Lai Châu 1
Trường THPT Mường Tè Lai Châu 1
Trường THPT Than Uyên Lai Châu 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu Lai Châu 3