Top thí sinh dự thi - Lai Châu

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Sìn Hồ Lai Châu 511
Trường THPT Mường Kim Lai Châu 437
Trường THPT Nậm Tăm Lai Châu 301
4 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Lai Châu 240
5 Trường DTNT THPT Than Uyên Lai Châu 224
6 Trường THPT Quyết Thắng Lai Châu 73
7 Trường THPT Bình Lư Lai Châu 70
8 Trường PTDTNT Tam Đường Lai Châu 66
9 Trường PTDT Nội trú Tân Uyên Lai Châu 25
10 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Lai Châu 17
11 Trường THPT Than Uyên Lai Châu 16
12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu 16
13 Trường THPT huyện Tam Đường Lai Châu 9
14 Trường THPT Mường Than Lai Châu 5
15 Trung tâm GDTX-GDNN Sìn Hồ Lai Châu 3
16 Trường THPT Thành phố Lai Châu Lai Châu 3
17 Trường THPT Tân Uyên Lai Châu 2
18 Trường THPT Nậm Nhùn Lai Châu 2
19 Trường THPT Phong Thổ Lai Châu 1
20 Trường THPT Hiệp Hoà 2 Lai Châu 1
21 Trường PTDTNT KaLăng, Mường Tè Lai Châu 1
22 Trường PTDTNT Mường Tè Lai Châu 1
23 Trung tâm GDNN - GDTX Than Uyên Lai Châu 1
24 Trường PTDT Nội trú Phong Thổ Lai Châu 1
25 Trường THPT Thị xã Lai Châu Lai Châu 1
26 Trung Tâm GDTX-GDNN Lai Châu 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu Lai Châu 6