Top thí sinh dự thi - Hòa Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Mai Châu A Hòa Bình 99
Trường THPT Tân Lạc Hòa Bình 6
Trường THPT Yên Hòa Hòa Bình 3
4 Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình 2
5 Trường THPT Bắc Lương Sơn Hòa Bình 2
6 Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành Hòa Bình 2
7 Trường PT DTNT THCS A Hòa Bình 1
8 Trường THPT Cộng Hòa Hòa Bình 1
9 Trường THPT Kỳ Sơn Hòa Bình 1
10 Trường THPT Lương Sơn Hòa Bình 1
11 Trường THPT Ngô Quyền Hòa Bình 1
12 Trường DTNT Mai Châu Hòa Bình 1
13 Trường THPT Dân tộc Nội Trú Hòa Bình 1
14 Trường THPT Đại Đồng Hòa Bình 1
15 Trường THPT Nguyễn Du Hòa Bình 1
16 Trường THPT Bắc Sơn Hòa Bình 1
17 Trường THPT Yên Thủy A Hòa Bình 1
18 Trường THPT Cao Phong Hòa Bình 1
19 Trường THPT Kim Bôi Hòa Bình 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh