Top thí sinh dự thi - Hòa Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Kim Bôi Hòa Bình 52
Trường THPT Dân tộc Nội Trú Hòa Bình 23
Trường THPT Công Nghiệp Hòa Bình 14
4 Trường khác Hòa Bình 7
5 Trường THPT Cù Chính Lan Hòa Bình 5
6 Trường THPT Sào Báy Hòa Bình 4
7 Trường THPT Tân Lạc Hòa Bình 2
8 Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình 2
9 Trường THPT Lạc Thủy B Hòa Bình 2
10 Trường THPT Mường Chiềng Hòa Bình 2
11 Trường PT DTNT THCS THPT huyện Lương Sơn Hòa Bình 1
12 Trường THPT 19/5 Hòa Bình 1
13 Trường THPT Cao Phong Hòa Bình 1
14 Trường THPT Lạc Long Quân Hòa Bình 1
15 Trường THPT Lạc Sơn Hòa Bình 1
16 Trường THPT Yên Thủy C Hòa Bình 1
17 Trường THPT Lương Sơn Hòa Bình 1