Top thí sinh dự thi - Hòa Bình

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Dân tộc Nội Trú Hòa Bình 708
Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình 591
Trường THPT Kỳ Sơn Hòa Bình 527
4 Trường THPT Quyết Thắng Hòa Bình 397
5 Trường THPT Lạc Sơn Hòa Bình 381
6 Trường THPT Bắc Sơn Hòa Bình 143
7 Trường THPT Ngô Quyền Hòa Bình 100
8 Trường THPT Công Nghiệp Hòa Bình 94
9 Trường THPT Cộng Hòa Hòa Bình 85
10 Trường THPT Kim Bôi Hòa Bình 84
11 Trường THPT Yên Thủy B Hòa Bình 57
12 Trường THPT Lương Sơn Hòa Bình 54
13 Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Hòa Bình 37
14 Trường THPT Sào Báy Hòa Bình 35
15 Trường THPT Đại Đồng Hòa Bình 34
16 Trường DTNT Mai Châu Hòa Bình 25
17 Trường THPT Thạch Yên Hòa Bình 21
18 Trường THPT Tân Lạc Hòa Bình 21
19 Trường THPT Lạc Thủy A Hòa Bình 20
20 Trường THPT Yên Thủy A Hòa Bình 14
21 Trường THPT Đoàn Kết Hòa Bình 13
22 Trường THPT Nam Lương Sơn Hòa Bình 9
23 Trường PT DTNT THCS-THPT huyện Yên Thuỷ Hòa Bình 8
24 Trường THPT Cù Chính Lan Hòa Bình 8
25 Trường THPT 19/5 Hòa Bình 8
26 Trường THPT Lạc Thủy B Hòa Bình 6
27 Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành Hòa Bình 5
28 Trường THPT Lạc Long Quân Hòa Bình 4
29 Trường THPT Mai Châu B Hòa Bình 4
30 Trường THPT Cao Phong Hòa Bình 4
31 Trường THPT Mường Chiềng Hòa Bình 4
32 Trường PT DTNT THCS A Hòa Bình 3
33 Trường PT DTNT THCS THPT huyện Lương Sơn Hòa Bình 3
34 Trường THPT Mai Châu A Hòa Bình 2
35 Trường THPT Bắc Lương Sơn Hòa Bình 2
36 Trường THPT Lũng Vân Hòa Bình 2
37 Trường THPT Phú Cường Hòa Bình 1
38 Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Lương Sơn Hòa Bình 1
39 Trường THPT Mường Bi Hòa Bình 1
40 Trường THPT Yên Thủy C Hòa Bình 1