Top thí sinh dự thi - Điện Biên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường PT DTNT huyện Mường Ảng Điện Biên 194
Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên 40
Trường PTDTBT THCS và THPT Tả Sìn Thàng Điện Biên 4
4 Trường PTDTBT THCS Nà Hỳ Điện Biên 3
5 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ Điện Biên 2
6 Trường THPT Mường Ảng Điện Biên 2
7 Trường THPT Mường Chà Điện Biên 2
8 Trường PT DTNT huyện Tủa Chùa Điện Biên 2
9 Trường THPT Thanh Chăn Điện Biên 1
10 Trường THPT Trần Can Điện Biên 1
11 Trường THPT Tủa Chùa Điện Biên 1
12 Trường THPT TX Mường Lay Điện Biên 1
13 Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ Điện Biên 1
14 Trường PTDTNT Huyện Điện Biên Điện Biên 1
15 Trường PTDTNT huyện Mường Chà Điện Biên 1
16 Trường PTDTNT Huyện Mường Nhé Điện Biên 1
17 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Điện Biên 1
18 Trường THPT Nà Tẩu Điện Biên 1