Top thí sinh dự thi - Điện Biên

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Chà Cang Điện Biên 4
Trường PTDTNT huyện Mường Chà Điện Biên 3
Trường PTDTNT Huyện Mường Nhé Điện Biên 3
4 Trường THPT Huyện Điện Biên Điện Biên 3
5 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Điện Biên Phủ Điện Biên 2
6 Trường PTDTBT THCS Chà Tở Điện Biên 2
7 Trường THPT Mường Chà Điện Biên 2
8 Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ Điện Biên 2
9 Trường THPT Tủa Chùa Điện Biên 2
10 Trường THPT Búng Lao Điện Biên 2
11 Trường PT DTNT huyện Mường Ảng Điện Biên 1
12 Trường THCS & THPT Quài Tở Điện Biên 1
13 Trường THPT Lương Thế Vinh Điện Biên 1
14 Trường THPT Tuần Giáo Điện Biên 1
15 Trường THPT Nậm Pồ Điện Biên 1
16 Trường PTDTBT THCS Nà Khoa Điện Biên 1
17 Trường PTDTNT Huyện Điện Biên Điện Biên 1
18 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 1
19 Trường PT DTNT huyện Tủa Chùa Điện Biên 1
20 Trường PTDTBT TH Pa Tần Điện Biên 1
21 Trường PTDT Nội Trú Điện Biên 1
22 Trường PTDTBT THCS Nà Hỳ Điện Biên 1