Top thí sinh dự thi - Tuyên Quang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Kim Xuyên Tuyên Quang 1377
Trường THPT Tân Trào Tuyên Quang 1052
Trường THPT Xuân Huy Tuyên Quang 904
4 Trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang 849
5 Trường THPT Ỷ La Tuyên Quang 729
6 Trường THPT Thái Hòa Tuyên Quang 713
7 Trường THPT Minh Quang Tuyên Quang 708
8 Trường THPT Xuân Vân Tuyên Quang 675
9 Trường THPT Tháng 10 Tuyên Quang 557
10 Trường THPT Phù Lưu Tuyên Quang 521
11 Trường THPT Đầm Hồng Tuyên Quang 299
12 Trường THPT Lâm Bình Tuyên Quang 266
13 Trường THPT Na Hang Tuyên Quang 217
14 Trường THPT Thượng Lâm Tuyên Quang 205
15 Trường THPT Hàm Yên Tuyên Quang 187
16 Trường PTDT Nội trú ATK Sơn Dương Tuyên Quang 156
17 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Tuyên Quang 155
18 Trường THPT Tuyên Quang Tuyên Quang 116
19 Trường THPT Sơn Nam Tuyên Quang 86
20 Trường THPT Yên Hoa Tuyên Quang 85
21 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Tuyên Quang 75
22 Trường THPT Trung Sơn Tuyên Quang 70
23 Trường THPT Hà Lang Tuyên Quang 59
24 Trường THPT ATK Tân Trào Tuyên Quang 58
25 Trường THPT Chiêm Hóa Tuyên Quang 25
26 Trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang 21
27 Trường THPT Sông Lô Tuyên Quang 17
28 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lâm Bình Tuyên Quang 5
29 Trường THPT Kháng Nhật Tuyên Quang 2
30 Trường THPT Hòa Phú Tuyên Quang 1
31 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Hang Tuyên Quang 1
32 Trường THPT Thượng Lâm Tuyên Quang 1
33 Trường THPT Đông Thọ Tuyên Quang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Tân Trào Tuyên Quang 816
Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật Công nghiệp Tuyên Quang Tuyên Quang 4