Top thí sinh dự thi - Tuyên Quang

* Bảng thống kê cập nhật vào lúc 7h, 13h, 19h hàng ngày


Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang 1264
Trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang 1069
Trường THPT Hà Lang Tuyên Quang 851
4 Trường THPT Xuân Vân Tuyên Quang 813
5 Trường THPT Đầm Hồng Tuyên Quang 589
6 Trường THPT Minh Quang Tuyên Quang 530
7 Trường THPT Tân Trào Tuyên Quang 518
8 Trường THPT Yên Hoa Tuyên Quang 481
9 Trường THPT Kim Bình Tuyên Quang 425
10 Trường THPT Kim Xuyên Tuyên Quang 405
11 Trường THPT Hàm Yên Tuyên Quang 339
12 Trường THPT Na Hang Tuyên Quang 324
13 Trường THPT Xuân Huy Tuyên Quang 305
14 Trường THPT Lâm Bình Tuyên Quang 284
15 Trường THPT Trung Sơn Tuyên Quang 241
16 Trường THPT Phù Lưu Tuyên Quang 213
17 Trường THPT Tháng 10 Tuyên Quang 201
18 Trường THPT Kháng Nhật Tuyên Quang 198
19 Trường PTDT Nội trú ATK Sơn Dương Tuyên Quang 108
20 Trường THPT Hòa Phú Tuyên Quang 87
21 Trường THPT Sông Lô Tuyên Quang 80
22 Trường THPT Tuyên Quang Tuyên Quang 66
23 Trường THPT ATK Tân Trào Tuyên Quang 63
24 Trường THPT Thái Hòa Tuyên Quang 62
25 Trường THPT Thượng Lâm Tuyên Quang 34
26 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Hang Tuyên Quang 34
27 Trường THPT Ỷ La Tuyên Quang 30
28 Trường THPT Chiêm Hóa Tuyên Quang 29
29 Trường THPT Đông Thọ Tuyên Quang 22
30 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Tuyên Quang 12
31 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Lâm Bình Tuyên Quang 9
32 Trường THPT Sơn Nam Tuyên Quang 8
33 Trường THPT Thượng Lâm Tuyên Quang 2
34 Trường phổ thông liên cấp Vinschool Tuyên Quang 1
35 Trường THPT DT Nội Trú Tỉnh Tuyên Quang 1
Trường Tỉnh/Thành phố Tổng thí sinh
Trường Đại học Tân Trào Tuyên Quang 1189
Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật Công nghiệp Tuyên Quang Tuyên Quang 8
Trường Cao đẳng sư phạm Tuyên Quang Tuyên Quang 3